Arbejdsglæde

Gordon Ørskov Madsen fortalte om en opdagelse, han gjorde sig på en tur sammen med undervisningsministeren i foråret

Lærernes høje motivation fastholdes via 4 behov – og ved måske at kigge mod Singapore

Hvordan sikrer vi lærernes motivation? Måske ved at gøre mere, som de gør i Singapore, pegede lærernes formand på i en debat om lærernes dalende motivation.

Publiceret Senest opdateret

Lærernes motivation er høj, og tre ud af fire lærere siger endda, at de i høj grad nyder at gå på arbejde.

Men bag de pæne tal gemmer sig en mindre god historie, som er, at lærernes motivationen er nedadgående, viser en undersøgelse fra Kronprins Frederiks Center for Ledelse ved Aarhus Universitet.

Undersøgelsen er lavet af de to forskere Ane-Kathrine Lundberg Hansen og Lotte Bøgh Andersen, og de var fredag begge inviteret til at forklare om, hvad deres forskning fortæller om lærernes motivation på årets Folkemødet på Bornholm.

Her fortalte de tilhørerne, at der hovedsageligt er fire centrale forhold, der bestemmer lærernes motivation.

”Jeg vil gerne have, at det, I tager med herfra, er: at for at undgå demotivation skal man overveje, hvordan vi bedre kan understøtte lærerne i at opleve realisering af behovet for autonomi, kompetence, tilknytning og mening”, forklarede Ane-Kathrine Lundberg Hansen.

Lærerne skal føle, at de gør en forskel…

Hvad betyder det så?

Autonomi handler om, at man som lærer skal føle, at man har indflydelse på, hvordan man løser sine arbejdsopgaver, mens kompetence handler om, at man som lærer føler, at man lykkes med opgaverne.

”Man skal føle, at man bruger ens talenter til rent faktisk at gøre fremskridt med sit arbejde, og at man tror på, at ens evner rækker til de opgaver, man sidder med. Derfor er det vigtigt, at man hverken har for svære eller for nemme mål for sit arbejde”, forklarede Ane-Kathrine Lundberg Hansen.

Det tredje behov – tilknytning – handler om, at lærerne synes, at det er vigtigt, at de har gode relationer på deres arbejde.

”For lærerne kan det både være tilknytning til eleverne, til kollegaerne og også til lokalsamfundet”, forklarede hun.

Det fjerde og sidste er, at lærerne skal kunne ”mærke og se, at der er et større formål og sammenhæng, som man bidrager til gennem sit arbejde”, sagde Ane-Kathrine Lundberg Hansen.

…og det gør de, dokumenterer forskningen

De to forskere havde gode nyheder med til lærerne. 

For Lotte Bøgh Andersen slog fast, at forskningen viser, at elever, som har haft lærere med en læreruddannelse, klarer sig bedre i skolen.

Og forskningen viser også, at eleverne klarer sig bedre ved afgangseksamenen i de fag, hvor de har haft lærere, der angiver at være mest motiverede, fortalte Ane-Kathrine Lundberg Hansen.

Inspiration fra fjerne egne

Med på scenen i Lærernes Hus i Allinge var lærernes formand Gordon Ørskov Madsen. Her fortalte han, at han for nylig har fundet inspiration til at sikre lærernes motivation fra en noget overraskende front.

Det skete, da han sammen med undervisningsministeren i april deltog på et internationalt lærertopmøde i Singapore. På sin tur opdagede han, at samtlige af østatens lærerstillinger modsat herhjemme er besat af læreruddannede.

”Der er rift om stillingerne, og der er rift om uddannelsen. Hvorfor er der det, kan man så spørge? Hovedgrunden er, at man har et velorganiseret system, hvor man hele tiden underbygger læreren”, sagde han.

Landet har nemlig blandt andet gode introordninger og kompetenceudvikling, hvor ”der hele tiden er fokus på, hvordan du kan udvikle din lærergerning og dit lærerfag, så du lykkes som lærer”, fortalte han og tilføjede med et smil, at han dog ikke generelt synes, at ”vi bare skal kopiere Singapores skolesystem”.

Lærerformand: Dét presser mest

Gordon Ørskov Madsen fortalte, at Lærerforeningens klare opfattelse er, at det, der motiverer lærerne allermest, er, at de kan se, at ”de gør en positiv forskel for eleverne”.

Skal det lykkes bedre end i dag, er der brug for ”at løse inklusionsudfordringerne i den danske folkeskole”, tilføjede han til debatten.

”Fordi det er noget af det, som får nogen til dagligt at gå hjem fra arbejde og tænke: Det lykkedes ikke for mig, og jeg kan se, at der skal noget meget mere og andet til. Kan man ikke se en udvikling hos eleverne, mister man motivationen”, sagde lærernes formand.