Næsten halvdelen af lærere i folkeskolen har været udsat for vold mindst en gang i det forgangne år, hvis man skal tro statistikken.
Næsten halvdelen af lærere i folkeskolen har været udsat for vold mindst en gang i det forgangne år, hvis man skal tro statistikken.

Ny rapport: Lærere vil tale højt om vold fra elever

I dag udkommer omfattende rapport om vold mod lærere. En af konklusionerne er, at lærere ønsker mere åbenhed omkring elevers vold og trusler. Børns vold er tabu i dag, og det tabu ønsker lærerne brudt.

Publiceret

UNDERSØGELSENS VIGTIGSTERESULTATER

 • Negativ adfærd fra elever mod undervisere er udbredt i dendanske folkeskole. Alligevel er langt de fleste undervisere ertrygge ved at gå på arbejde./
 • Negativ adfærd fra elever mod skolens ledere forekommer, men imindre omfang end mod undervisere.
 • Det er især indskolingselever, som udviser negativ adfærd.
 • Negativ adfærd fra elever opstår ofte, når undervisere stillerkrav til eleven eller sætter grænser for elevens adfærd.
 • Negativ adfærd fra elever opstår ofte om eftermiddagen iundervisningssituationer.
 • Mange trussels- og voldshændelser registreres ikke, og mangeundervisere har ikke kendskab til skolens voldspolitik.
 • Undervisere, der er dygtige til klasserumsledelse, arbejder påen skole, hvor de oplever at have gode relationer med eleverne oget godt samarbejde med forældre, er mindre udsat for trusler ogvold.
 • Når undervisere oplever at have tilstrækkeligt kendskab ogkompetencer til at forebygge vold og trusler på skolen, så er demindre udsat for trusler og vold. Resultaterne skal dog tolkes meddet forbehold, at årsagssammenhængen ikke er entydig.
 • Høje arbejdskrav øger risikoen for chikane og trusler, menssocial støtte fra især ledelsen mindsker chikane, digital chikaneog trusler. Når underviserne oplever høje arbejdskrav, så kan densociale støtte fra ledelsen ikke mindske risikoen for atundervisere rapporterer chikane og trusler.
 • Alle typer negativ adfærd øger underviseres risiko for at bliveudbrændte. Hvis undervisere er udsat for negativ adfærd, er detikke nok at fjerne stressbelastninger i arbejdet for at undgåudbrændthed.
 • Manglende social støtte fra kolleger øger risikoen forudbrændthed, hvis man som underviser har været udsat for negativadfærd fra elever.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Næsten halvdelen - 45 procent - af alle undervisere i folkeskolen, som har deltaget i undersøgelsen 'Chikane, trusler og vold mod undervisere i den danske folkeskole' har svaret, at de mindst én gang i løbet af de sidste 12 måneder har været udsat for en eller flere af de handlinger, som relaterer sig til vold eller trusler om vold.

De hyppigst forekommende former for vold er at blive slået og skubbet, hvilket henholdsvis 29 og 28 procent af underviserne har været udsat for mindst én gang inden for det seneste år.

Lærere efterlyser mere åbenhed om elevers vold

Lærere efterlyser mere åbenhed om elevers vold

Forskerne har konstateret, at en stor del af lærerne oplever det som et tabu at blive udsat for vold og trusler - og at de gerne vil have det tabu brudt. 29 procent af respondenterne giver i deres besvarelser udtryk for, at de har behov for åbenhed og sparring omkring det at blive offer for vold eller trusler fra en elev.

Som en af respondenterne siger i undersøgelsen om hvad der er vigtigt i forhold til at forebygge vold og trusler fra elever: "Åbenhed. At bryde med tabuet - lærere skyder skylden på sig selv."

Langt fra alle volds- og trusselsepisoder bliver registreret. 23 procent af underviserne i undersøgelsen fortæller, at de ikke registrerer al den vold og alle de trusler, de bliver udsat for. Omkring 51 procent af undervisere har ikke registeret nogen af de trusler, de har været udsat for, og omkring 43 procent har ikke registreret de voldshændelser, de har været involveret i. Kun knap 32 procent af de responderende undervisere registrerer alle de voldshændelser, de er udsat for.

Elevers grimme sprog er dagligdag for lærere

Elevers grimme sprog er dagligdag for lærere

Vold og trusler er desværre ikke det eneste, eleverne udsætter deres undervisere for, viser rapporten. Omkring 53 procent af undervisere rapporterer, at elever har chikaneret dem ved at kalde dem have været kaldt nedværdigende ting (for eksempel luder, kælling, idiot) mindst én gang inden for det seneste år. Knap 20 procent fortæller, at de har oplevet at en elev har chikaneret dem ved at true med at udtale sig negativt om underviseren til for eksempel forældre eller andre undervisere.

Trods dette er langt de fleste undervisere trygge ved at færdes på deres arbejdsplads, viser undersøgelsen. Næsten 93 procent er 'enige' eller 'meget enige' i det udsagn, og kun omkring 1 procent angiver, at de ikke er trygge ved at færdes på deres arbejdsplads. Knap 6 procent svarer 'hverken eller'.

Læs mere

arbejdsmedicin.rm.dk: Chikane, trusler ogvold mod undervisere i den danske folkeskole

Powered by Labrador CMS