Eva Gemzøe Mikkelsen har 20 års praksiserfaring som erhvervspsykolog.
Eva Gemzøe Mikkelsen har 20 års praksiserfaring som erhvervspsykolog.

Høj risiko for digital mobning

Når en lærer bliver digitalt chikaneret af elever, bliver det trygge, lukkede rum på skolen, som fjernundervisningen udgør, pludselig krænket og åbnet for spredning på sociale medier. Det kan være meget traumatisk og forbundet med skam for den, det går ud over, advarer mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen.

Publiceret

VIRTUELT LÆSERMØDEBLIVER DU MOBBET AF DINE ELEVER IFJERNUNDERVISNINGEN?

Lærer Sarah Lindemann Thøgersen har droppet idrætsøvelser påskærmen efter krænkende oplevelser med elever i det virtuelle rum.Digital chikane kan være nedbrydende for lærere og skal tagesalvorligt, siger mobbeforsker Eva Gemzøe Mikkelsen. Det har dumåske læst om i fagbladet Folkeskolen.

Nu får du mulighed for at stille spørgsmål til både læreren ogforskeren på Folkeskolens virtuelle læsermødeden 4. maj klokken 16 til cirka 17.30 på Teams. Her vil vi sammenblive klogere på, hvordan man kan undgå virtuel lærermobning, oghvad man skal gøre, når skaden er sket.

Du kan tilmelde dig det virtuelle læsermøde ved at sende en mailtil folkeskolen@folkeskolen.dk senestden 3. maj. Skriv læsermøde i emnefeltet, så vil vi sende dig etlink til arrangementet. Samtidig deltager du også i konkurrencen omet par gode flasker vin.

Folkeskolens journalist Maria Becher Trier er vært vedarrangementet.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

De kan mute læreren. De kan slukke kameraet og lave noget andet i timerne. De kan optage læreren og dele optagelsen på sociale medier eller invitere en fremmed person med ind i det virtuelle klasserum, som kan gøre grin af læreren. Foran klassen. Bag skærmen.

Digitale platforme som Teams giver elever nem adgang til at drille eller ligefrem mobbe deres lærere, mens de fjernunderviser. Og den slags digitale ubehageligheder - cyberbullying - må både lærere og skoler desværre være forberedte på i disse tider. Det påpeger erhvervspsykolog og lektor i arbejds- og organisationspsykologi ved Syddansk Universitet Eva Gemzøe Mikkelsen, som er specialist i mobning og krænkende handlinger på arbejdspladser.

Hvad karakteriserer digital mobning?

"Noget af det, som kendetegner den digitale mobning sammenlignet med den mobning, der foregår "ansigt til ansigt" på arbejdspladsen, er, at det kan foregå og opleves på alle tider af døgnet. Der sker et brud på grænsen mellem fritid og arbejdsliv. Det lukkede rum på skolen bliver lige pludselig til noget diffust, som er ude i det offentlige rum, uden at læreren (eller eleverne) har nogen mulighed for at undslippe den digitale aggression.

Et andet kendetegn er, at chikanen eller mobningen rækker ud over den enkelte handling. Hvis en person filmer og deler noget, kan filmen eller klippet potentielt deles igen og igen af alle mulige mennesker, som den krænkede ikke kender, og som dermed bliver tilskuere til krænkelsen. Hvem ved, hvor videoen af læreren ligger? Hvem ved, om den har nået at blive delt på TikTok, Instagram, Twitter eller Facebook?

Denne totalt manglende kontrol kombineret med muligheden for uendelig spredning kan være meget traumatisk for den, det går ud over. I og med at krænkelserne kan ligge på digitale platforme potentielt set for evigt, og at det potentielle publikum er enormt, øges den oplevede skam også. Du kan ikke lukke det rum selv. Det kan bare blive større og større, og du har ingen kontrol. Desværre ser vi, at det ofte bliver op til den enkelte at få det krænkende materiale fjernet fra de sociale medier, hvis det overhovedet er muligt".

Hvordan virker det på den, det går ud over?

"Ligesom ved ansigt til ansigt-mobning kan den, der er udsat for digital mobning, udvikle stressreaktioner, for eksempel hovedpine, nervøsitet, søvnproblemer, mave- og tarmproblemer, træthed, frygt, vrede, angst og depression. Følelsen af at være ydmyget og at miste sin selvsikkerhed er også almindeligt. Ligesom frygten for, at det skal ske igen, kan komme til at fylde meget".

Kan det opleves ekstra svært at være den voksne lærer, der bliver ydmyget af sin elev?

"Det er faktisk et meget interessant spørgsmål. Det er ikke noget, jeg har forsket i, men ja, det tænker jeg. Det er jo en forventning, at læreren har autoriteten i klasserummet. Når en elev ydmyger sin lærer, bliver læreren sat i en underordnet magtposition, og det giver en magtubalance. Det er helt afgørende for lærernes mulighed for at undervise, at der er respekt om dem, og at de opleves som en autoritet, der sætter rammerne for undervisningen".

Er det altid skolernes ansvar at håndtere og forebygge digitale ubehageligheder?

"Stort ja. Digital dannelse bør være på dagsordenen, og det er skoleledernes og skolebestyrelsernes ansvar at sikre det. Beskyttelsen af lærerne går hånd i hånd med det arbejde, skolerne i forvejen har med forebyggelse af mobning blandt eleverne.

Digital dannelse handler jo også om, hvad man gør som god kammerat eller som god elev. Hvis nogle elever er vidner til krænkende handlinger eller mobning, skal de gribe ind. Hvis en klassekammerat filmer læreren, hvad gør de andre så? De første, der griner med, er jo med til at sætte dagsordenen.

De stærke elever er særligt vigtige. Hvis de ingenting siger eller ligefrem griner med, er de med til at signalere, at mobningen er okay. For elever, som er længere nede i hierarkiet, kan det være svært at være den, der siger fra over for mobning af læreren. Bliver jeg så pludselig den, der er mærkelig? Eller den, der bliver gjort grin med næste gang? Den, der bliver udstødt?

De nødvendige dialoger om mobning ude på skolerne skal også sætte fokus på digital dannelse. Og så skal der laves helt klare procedurer for, hvad man gør, hvis der opstår digital mobning. Forældrene skal inddrages i dette arbejde, ligesom digital dannelse skal integreres i lærernes efteruddannelse".

Hvordan støtter skolen bedst muligt de lærere, der oplever digital mobning?

"Der skal virkelig være en udbredt social støtte og hjælp til læreren i de situationer. Man skal lytte, respektere lærerens følelser og udøve hurtig støtte. Det må ikke blive mødt med et "nå ja, drengestreger". Ledelsen skal i samarbejde med lærerne hurtigt tage konstruktive dialoger med eleverne, klassen og forældrene: Fokus bør være på grænsesætning og dialog om forebyggelse. Hvad kan de enkelte parter gøre, for at det ikke sker igen? Hvordan kan eleverne støtte hinanden og gribe ind, hvis der sker noget ubehageligt? Det gælder, uanset om mobningen går ud over en elev eller en lærer".

Powered by Labrador CMS