Årsmøde i fraktion 4: Frivilligt arbejde skabte stor debat

"Hvorfor er der overhovedet frivilligt arbejde i skolen. Det er et skråplan, som en fagforening ikke burde acceptere". "Det kan ikke være rigtigt, at pensionerede lærere skal holde folkeskolen i gang". Sådan lød det blandt andet på årsmødet i fraktion 4 - pensionisterne i DLF - i sidste uge.

Publiceret

UDTALELSE OM FRIVILLIGTARBEJDE

Årsmødet i fraktion 4 vedtog denneudtalelse adresseret til Danmarks Lærerforeningshovedstyrelse:
  • Ingen overenskomstbelagte opgaver i skolen må udføres somfrivilligt arbejde.
  • Opgaver, der udføres af frivillige, må ikke indgå i skolensbudgetter.
  • I samarbejde med kredse og tillidsrepræsentanter skalhovedstyrelsen sikre, at frivilligt arbejde sker på nævntevilkår.

De 10kongresdelegerede

- Steen Bak Henriksen, Lærerkredsen Faaborg-Midtfyn,Kerteminde og Nyborg.
- Grethe Funch Pedersen, Odsherreds Lærerkreds.
- Kaja Rikki Eggers Rasmussen, Ballerup Lærerforening.
- Kjeld Dichmann Carlsen, BornholmsLærerforening.
- Kim Overbye, Silkeborg Lærerforening.
- Palle Dons-Heltoft, Sønderborg Lærerkreds.
- Preben Huus, Fjordkredsen Ringkøbing-Skjern.     
- Anna Winifred Pedersen, Roskilde Lærerforening.
- Lars Storgaard, EsbjergLærerforening.                    
- Doris Stengaard Villumsen, Aalborg Lærerforening.

De 10 kongresdelegerede for fraktion 4 er valgt for perioden 1.april 2020 til 31. marts 2022.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi er medlem af en fagforening. Så man skal have løn for at arbejde". "Frivilligt arbejde er et generelt problem, som vi bør forholde os til. Så jeg synes, vi skal komme med en udtalelse her fra årsmødet". Et blandt flere forslag til emner til debat fra de nordsjællandske kredse affødte heftig debat på sidste uges årsmøde i fraktion 4 for pensionisterne i Danmarks Lærerforening.  Det Forpligtende Kredssamarbejde i Nordsjælland havde nemlig stillet forslag om, at årsmødet skulle diskutere holdningen til foreningen Skolens Venner.

Allerede i hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorffs beretning blev Skolens Venner derfor nævnt, og efterfølgende var der godt gang i debatten - både om skolevenner og om frivilligt arbejde generelt - og både i skolerne og på andre velfærdsområder.

Lisbet er pensioneret lærer og skoleven: "Det holder min faglighed i live"

Klarere holdning fra DLF efterlyses Mange rundt ved bordene udtrykte bekymring for de frivilliges indtog ude i skolerne, og hvilke konsekvenser det har. Og der var bred enighed om, at overenskomstbelagte opgaver ikke må udføres som frivilligt arbejde, og at opgaver, der udføres af frivillige, ikke må indgå i skolens budgetter. Flere efterlyste en klarere udmelding fra Danmarks Lærerforening om det frivillige arbejde i skolerne, og debatten endte med en fælles udtalelse fra årsmødet til hovedstyrelsen i Danmarks Lærerforening. "Den tager jeg med videre til hovedstyrelsen, hvor jeg beder om lov til at referere lidt fra årsmødet på et hovedstyrelsesmøde", sagde Jørn Kokkendorff, hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4.

Årsmøde i fraktion 4: Hvad vil DLF med pensionisterne?

Næste skridt mod en pensionistpolitik

Årsmødet i fraktion 4 blev sædvanen tro holdt på Sinatur Hotel Storebælt i Nyborg. Ud over debat om frivilligt arbejde var der både fællessang, formandsberetning fra det nyvalgte hovedstyrelsesmedlem Jørn Kokkendorff, erfaringsudveksling om strukturen i det forpligtende kredssamarbejde, diskussion om GDPR og ældreboliger, god mad og socialt samvær. Derudover fortsatte sidste årsmødes arbejde med en pensionistpolitik i Danmarks Lærerforening, og et forslag til politik for pensionistarbejdet blev vedtaget - efter lidt debat. Kritikken gik primært på, at forslaget var lidt for løst og for bredt formuleret. "Forslaget er ment som en overordnet politik, som der skal arbejdes videre med at konkretisere. Hvis vi kan blive enige om at nikke til forslaget, skal det derefter konkretiseres", lød det fra dirigent og kongresdelegeret Kaja Eggers Rasmussen. Ideer til udmøntning af politikken blev vist frem - herunder opgradering af DLF-hjemmeside i forhold til pensionister, en central pjece, klare regler for kredsstyrelsens samarbejde med fraktion 4 og fælles møder med de aktive medlemmer med fagpolitisk indhold. Forslaget blev vedtaget, og det vedtagne forslag til politik for pensionistarbejdet i Danmarks Lærerforening tager Jørn Kokkendorff nu med videre til Arbejdsmiljø- og Organisationsudvalget. Målet er, at DLF får en decideret pensionistpolitik.

Kongresdelegeret: Pensionisterne skal mobiliseres

Kampvalg til kongresdelegerede På årsmødets andendag var der valg af kongresdelegerede for de næste to år for fraktion 4. Der var kampvalg, da 12 stillede op til de 10 pladser.   De 10 kongresdelegerede repræsenterer sammen med Fraktion 4's hovedstyrelsesmedlem de 19.669 pensionerede medlemmer af Danmarks Lærerforening på kongressen. De 10 kongresdelegerede agerer også backinggruppe for fraktion 4's ene hovedstyrelsesmedlem, og de 11 mødes én gang i kvartalet.

Nyt hovedstyrelsesmedlem på vej for pensionisterne

Farvel til Birgit Bruun De 55 deltagere på fraktion 4's årsmøde i februar tæller fraktionens hovedstyrelsesmedlem, fraktionens 10 kongresdelegerede og 44 årsmødedeltagere, hvor der vælges fire deltagere i hver af de 11 forpligtende kredssamarbejder. På dette årsmøde blev der også sagt farvel til Birgit Bruun, der har siddet som hovedstyrelsesmedlem for fraktion 4 fra 2016-2019.  

Navn: Birger Christian Nielsen Alder: 76 år Kreds: Hvidovre Gik på pension: I 2008 Hvorfor er du engageret i fraktion 4? "Før jeg gik på pension, var jeg tillidsrepræsentant i 17 år og sad i kredsstyrelsen i samme 17 år, og allerede som aktiv var jeg med til at arrangere udflugter for kredsens pensionister. For 5-6 år siden blev jeg så spurgt, om jeg ikke ville være årsmødedeltager for fraktion 4, og det har jeg været siden med stor glæde. Jeg er stadig fagpolitisk engageret, og jeg stiller gerne op, når nogle tror, jeg kan klare opgaven". Hvad får du ud af at være engageret i fraktion 4? "Det er et rum til mit fagpolitiske engagement, og ud over hyggeligt selskab med gode kollegaer er det også et forum, hvor man kan give udtryk for sin forargelse over dette og hint. Som i forbindelse med lov 409, så kan vi bekræfte hinanden i, hvor godt det er, at vi er gået på pension". "Men vi flytter ikke hegnspæle i fraktion 4, så vi rykker ikke ret meget". Hvad håber du, at arbejdet med en pensionistpolitik i DLF ender ud i? "Vores oplæg til en pensionistpolitik er for lidt konkret, så det er svært at sige, hvad der kommer ud af det. Men jeg håber, at politikken kan være med til at give pensionisterne mere indflydelse, og at den kan være med til at gøre fraktion 4 mere markant - for eksempel i forhold til frivilligt arbejde".

Navn: Anna Winifred Pedersen

Alder: 72 år Kreds: Roskilde Gik på pension: I 2011 Hvorfor er du engageret i fraktion 4? "Jeg har altid været optaget af fagpolitik. Jeg har været tillidsrepræsentant i mange år, siddet i kredsstyrelsen, og nu er jeg kongresdelegeret for fraktion 4. Fordi vores arbejde betyder noget, og fordi jeg gerne vil gøre noget for andre". 

Hvad får du ud af at være engageret i fraktion 4? "De fleste lærere har et særligt lærer-DNA - et særligt fællesskab. Og det fællesskab er jeg en aktiv del af i fraktion 4. Samtidig er det stadigvæk spændende at følge med i lærerforeningens arbejde". Hvad håber du, at arbejdet med en pensionistpolitik i DLF ender ud i? "Det er nærmest en katastrofe, at DLF ikke har en nedskrevet pensionistpolitik, så det er et vigtigt arbejde, vi har gang i her. Jeg håber, at det ender ud i, at det almindelige medlem kan finde de ting, de søger efter, og at det bliver klart for ethvert pensionistmedlem, hvad deres rettigheder og pligter er". "Samtidig håber jeg, at pensionistpolitikken kan være med til at gøre DLF lidt tydeligere, for eksempel om frivilligt arbejde. Så pensionistmedlemmer får en sikkerhed for, hvad DLF kan stå inde for".