"Det politiske grundlag er på plads", siger DLF-formand Anders Bondo Christensen om den sandsynlige fusion mellem FTF og LO.

DLF: Faglig fusion et klart plus for lærerne

Når hovedorganisationerne FTF og LO formentligt fusionerer i 2019, vil det være fordelagtigt for medlemmerne i Lærerforeningen. "Der er store perspektiver", vurderer formand Anders Bondo Christensen.

Publiceret

forslag til central struktur

Kongres er øverstemyndighed. Alle organisationer tildeles én delegeret samtyderligere én delegeret for hver 3.000 medlemmer. Kongres afholdesnormalt hvert fjerde år.

Hovedbestyrelse er øverstemyndighed mellem kongresserne og får ca. 64 medlemmer. Mødesnormalt en gang i kvartalet.

Forretningsudvalg på 25medlemmer vælges på stiftende kongres. På første ordinære kongresvælges FU med 25 medlemmer, heraf 19 formænd framedlemsorganisationer. Mødes hver tredje uge.

Politikere: Kongressenvælger seks fuldtidsbeskæftigede politikere.

Organisationsmøder holdeshvert halve år for alle organisationer og større sektorer oggrupper i organisationerne.

Udvalg nedsættes afHovedbestyrelsen. Medlemsorganisationerne bestemmer selv, om de villade sig repræsentere af politikere eller embedsmænd.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Arbejdsmarkedets to store hovedorganisationer FTF og LO samler sandsynligvis kræfterne i 2019. Det vil være en styrkelse af lærernes position, vurderer DLF-formand Anders Bondo Christensen.

"For lærerne er det her rigtig positivt. Vi skal være meget bedre til at sætte nogle dagsordener i fællesskab. Jeg oplever lige i øjeblikket helt konkret, at LO-organisationer som 3F og FOA siger, at folkeskolen er så vigtig for det danske samfund, at det vil de ikke bare overlade til Danmarks Lærerforening. Det har de også en holdning om, og det vil de gå ind i", slår lærerformanden fast.

"En ny stærk hovedorganisation vil kunne markere sig meget bedre på nogle vigtige samfundsspørgsmål, for eksempel om hvilken skole vi vil have i fremtidens samfund", påpeger Anders Bondo Christensen.

"Hvis vi slår kræfterne sammen, får vi en langt større analysekraft. Vi gør det rigtig godt i FTF. Men vi må bare erkende, at vi er lillebror i den sammenhæng," siger han.

"Jeg tror, at vi som Danmarks Lærerforening får langt bedre muligheder for at få rejst nogle vigtige dagsordener i en ny hovedorganisation".

FTF og LO et skridt tættere på fusion

FTF: Fusion øger styrken

FTF's formand Bente Sorgenfrey er ikke et sekund i tvivl om fornuften i at fusionere med kollegerne i LO. Det er ganske enkelt nødvendigt, siger FTF-formanden.

"For at sikre fagbevægelses fortsatte indflydelse. Vi skal matche store erhvervsorganisationer som DI og Finansministeriets regnemaskiner. Og der er kamp om politikernes kunst; eksempelvis vrimler det med professionelle lobbyister på Christiansborg. Så flere muskler og mere analysekraft vil kunne sikre bedre indflydelse," forudser Bente Sorgenfrey.

Hun tilføjer, at begivenhederne under lærerkonflikten i 2013 også har lagt brænde på bålet i fusionsovnen.

"Solidariteten på tværs i fagbevægelsen er mere afgørende end nogensinde. Tænk bare hvor svag den var under underviserkonflikten i 2013", konstaterer Sorgenfrey.

LO og FTF: Ny lovgivning skal sikre ansattes ytringsfrihed

Arbejdet går stilfærdigt fremad

I fagforbundene og i de to hovedorganisationer skrider processen frem i den besluttede retning. Men der er en grund til, at den faglige sammenslutning af FTF og LO ikke optræder tit i mediebilledet.

"Når man har en lang proces som denne, så kan der ikke være overskrifter hele vejen igennem", konstaterer Anders Bondo Christensen og understreger DLF's fagpolitiske grund til at arbejde henimod fusionen.

"Når en regering i Danmark skal høre en mening fra en hovedorganisation, så er det LO, der står først. Jeg har altid haft den holdning, at Danmarks Lærerforening skal være placeret der, hvor indflydelsen er", siger lærerformanden.

"Jeg vil også sige, at samarbejdet om fusionen bekræfter mig i det. Vi er inde i en god gænge".

Arbejdet for en ny hovedorganisation fortsætter

Fusion er ikke en spareøvelse

FTF og LO har allerede produceret et uddannelsespolitisk visionsoplæg og et fagpolitisk grundlag med visioner om organisationens struktur.

 Vi er i gang med at drøfte det lokale arbejdes placering i en ny hovedorganisation og har også åbnet for forhandlinger om, hvordan økonomien i en ny hovedorganisation skal være", understreger LO-formand Lizette Risgaard.

"Det vigtigt at understrege, at projektet handler om at skabe en ny hovedorganisation, der er en stærkere organisation. Det er ikke en spareøvelse" slår LO-formanden fast.

Én udfordring skal under alle omstændigheder klares, før sammenlægningen kan realiseres.

"Det er om vi kan forene to forskellige kulturer, og om vores medlemsorganisationer kan se sig selv i den grundlag, vi er ved at skabe", siger Bente Sorgenfrey.

"Vi brugt noget tid på at lære hinandens måder at arbejde på at kende", konstaterer Lizette Risgaard.

DLF hyrer journalist til at skrive bog om lockouten

Økonomi og lokal struktur på bordet

"Vi mangler at finde formen for en lokalstruktur, en intern grænseaftale og ikke mindst et økonomisk grundlag", siger Bente Sorgenfrey.

"Udfordringerne i forhold til økonomien giver sig selv: Vi skal blive enige om, hvilke opgaver der skal løses af hovedorganisationen, og hvor mange ressourcer der skal være til de forskellige opgaver", tilføjer Lizette Risgaard.

Formændene for FTF og LO håber som DLF-formand Anders Bondo Christensen, at en fusion i 2019 vil lykkes.

"Det må den kommende tiders drøftelser vise. Det kan være at vi må rykke lidt på tidsplanen, da vi ikke må forcere processen. For mig er det afgørende, at vi får en bred og god diskussion om dette for fagbevægelsen så afgørende valg", siger Bente Sorgenfrey.

"Det er fortsat planen, at vi forhandler grundlaget på plads frem til årsskiftet 2017/18. Processen kører helt efter planen", supplerer Lizette Risgaard.

Efter FTFs repræsentantskabsmøde på mandag 29. maj er der berammet en temadiskussion om de faglige fusionsplaner.