”Ove og jeg håber, at prisen kan give noget glæde, og at den kan sørge for, at der bliver lagt mærke til lærernes vigtige arbejde. For lærerne er altafgørende for vores børn og vores samfund”, siger 85-årige Hanne Nisted, der har stiftet en ny lærerpris sammen med skolekammeraten Ove Lund.

Pensioneret lærer bag ny lærerpris: "Lærerne fortjener at blive hyldet"

Som tak for deres egen skolegang på Lindevangskolen på Frederiksberg for mere end 68 år siden har pensioneret lærer Hanne Nisted og skolekammeraten Ove Lund indstiftet en ny lærerpris. Prisen skal uddeles årligt for at hylde lærernes indsats for det danske samfund.

Publiceret

FAKTA OMLÆRERPRISEN

- "Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris" skal uddeles hvert årtil en lærer eller en gruppe af lærere, som har gjort en særligaktiv indsats enten fagligt eller pædagogisk for at skabe en godskole. En indsats som stemmer overens med Danmarks Lærerforeningsvedtægter, herunder DLF Folkeskoleideal og foreningensprofessionsideal
- Prismodtageren udvælges af et udvalg bestående af formanden forUndervisningsudvalget, formanden for Arbejds- ogOrganisationsudvalget samt en tredje repræsentant fra DLF.Derudover deltager Ove Lund samt Hanne Nisted i udvalget, så længede ønsker det.
- Hvordan indstillingen til udvalget skal foregå, er ikke helt påplads endnu.

- Med prisen følger 75.000 kroner.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vi vil gerne hylde lærerne og sætte positivt lys på det vigtige samfundsbærende arbejde, lærerne udfører. En hyldest, der skal stå som modvægt til det nedgørende billede, der ofte tegnes af lærerne. For lærerne fortjener at blive hyldet". Sådan lyder det fra Hanne Nisted, 85 år og pensioneret lærer om lærerprisen "Ove Lund og Hanne Nisteds Lærerpris", som hun og skolekammeraten Ove Lund har stiftet - og som uddeles første gang i foråret næste år. Til en lærer eller en gruppe af lærere, som har gjort en særlig indsats - enten fagligt eller pædagogisk - for at skabe en god skole. Folkeskolen.dk/lærersenior møder Hanne Nisted i hendes og husbondens lejlighed i Værløse. Der er dækket op med te, kaffe, sandkage og chokolademuffins. 84-årige Ove Lund kan desværre ikke deltage, han bor i Bournemouth i England og kan ikke lige komme hjem til Danmark her under coronapandemien.

Lærerhyldest: Pensioneret vennepar indstifter pris af egen lomme

En million kroner til at hylde lærerne Så Hanne Nisted har sagt ja til et interview alene - for at fortælle, hvad der får to skolekammerater til at stifte en pris, hvor de donerer en million kroner af egen lomme - for at hylde de danske folkeskolelærere. Ove Lund har doneret pengene og overdraget dem til Danmarks Lærerforening til uddeling af en årlig lærerpris. Hanne Nisted er medstifter. "Vi gør ikke det her for at promovere os selv. Vi gør det for lærerne. For det er vigtigt for os som samfund, at vi har dygtige og engagerede lærere med både høj faglighed og medmenneskelighed", siger Hanne Nisted og fortsætter: "Så Ove og jeg håber, at prisen kan give noget glæde, og at den kan sørge for, at der bliver lagt mærke til lærernes vigtige arbejde. For lærerne er altafgørende for vores børn og vores samfund. Og får vi ikke snart stoppet den her nedgørelse af lærerne, vil færre naturligvis uddanne sig til lærere".

Pensionerede lærere får deres helt eget forum

Skolen og lærerne er afgørende for et samfund Igennem Hanne Nisteds lange liv har hun rejst rigtig meget - sammen med husbonden gennem 63 år - Flemming, der også er pensioneret lærer. På rejserne - både som ulandsfrivillig og på andre længerevarende ophold rundt i verden - har de ved selvsyn kunnet konstatere, hvad lærere og skole har af betydning for et samfund. "Vores rejser har vist os, at jo bedre skolen er, jo bedre fungerer samfundet, og den danske folkeskole og dens lærere giver en stor sammenhængskraft i Danmark. De seneste år er der bare sket rigtig meget skidt for den danske folkeskole med lockout, tvungen tilstedeværelse og folkeskolereformen. Og i forhold til min og Oves skoletid er lærerne gået fra at være højtuddannede og respekterede til at være nogle, man bare kan kritisere og nedgøre, og det vil Ove og jeg rigtig gerne være med til at ændre på", siger Hanne Nisted.

De lange skoledage fik mig til at stoppe tidligere

Til minde om dygtige lærere på Lindevangskolen Netop den fælles skolegang på Lindevangskolen på Frederiksberg fra 1942-1952 har haft afgørende betydning for indstiftelsen af prisen.  "De første år på Lindevangskolen gik vi i opdelte pige- og drengeklasser, så Ove og jeg kom først i klasse sammen efter mellemskoleprøven i 1947. Vi har tit talt om, hvor god en skolegang vi havde med meget dygtige lærere - både fagligt og pædagogisk, og prisen er også oprettet til minde om de dygtige og engagerede lærere, der underviste på skolen", fortæller Hanne Nisted. Hun viser gamle fotos frem fra skoletiden og fortæller om alle de spændende og sjove traditioner med morgensang hver morgen, skolens kor, de årlige skolefester, skolekomedier, lejrskoler, hytteture og feriekolonier. Idrætsdag, hvor alle skoler i kommunen kæmpede mod hinanden - og et stort fokus på kultur, hvor skoleinspektøren inviterede kunstnere ind - blandt andet en maler og digteren Frank Jæger til at fortælle om deres kunst for de store elever og deres forældre. Selvom det var længe før revselsesrettens afskaffelse i skolerne, var det sjældent, der forekom korporlig afstraffelse. "Lærerne brugte mere eftersidninger", siger Hanne Nisted.

Da prisen er oprettet til minde om stifternes skoletid på Lindevangskolen, skal den årlige prisuddeling også, så vidt det er muligt, uddeles på Lindevangskolen.  

Lærervikar som 65-årig

De to stiftere

Venskabet mellem Ove Lund og Hanne Nisted er først knyttet for alvor de sidste 20 år, i skoletiden var de bare klassekammerater. Efter realeksamenen tog Ove Lund først en bankuddannelse. Siden flyttede han til Tyskland og læste tysk og tysk litteratur, og frem til 1989 arbejdede han på radiostationen Deutsche Welle. Derefter flyttede han til kystbyen Bournemouth i det sydvestlige England. Ægtefælle eller børn har han aldrig fået. Hanne Nisted blev i 1956 uddannet lærer med speciale i litteratur - fra Seminariet på Emdrupborg. Her mødte hun Flemming, de fik en søn, og Hanne arbejdede på skoler i henholdsvis Gladsaxe, Gyrstinge ved Ringsted, Hårlev nær Stevns og de sidste 22 år af hendes lærerkarriere på Søndre Skole i Køge, hvor hun underviste i dansk og primært havde specialundervisning. I 1995 gik hun på pension. 15 år efter Ove Lund og Hanne Nisted gik ud af realklassen på Lindevangskolen, begyndte klassen at deltage, når skolen hvert femte år holdt arrangementer for gamle elever. "På et tidspunkt holdt vi dog op med at mødes på skolen, så mødtes vores klasse bare selv, og de sidste 10 år har vi mødtes hvert eneste år, og det er via de her sammenkomster med klassen, at Ove og mit venskab har udviklet sig. Så de sidste 15-20 år har vi talt i telefon sammen cirka en gang om ugen", fortæller Hanne Nisted.

Kongresdelegeret: Pensionisterne skal mobiliseres

Ove Lunds ide I netop en af de mange telefonsamtaler fik Ove Lund ideen til, at en del af hans formue skulle gives til en lærerpris. "Ove har ingen hustru, partner eller børn og dermed ingen direkte arvinger, og samtidig har han været sparsommelig og investeret lidt, så han ville gerne give pengene til at hylde lærerne og forhåbentlig være med til at højne den generelle agtelse for lærerstanden". "Det var så min ide at koble Danmarks Lærerforening på. Der har været en del benspænd undervejs blandt andet på grund af corona, men nu er vi ved at være i mål", forklarer Hanne Nisted.

Pensionister blev klogere på fremtidsfuldmagter

Hyldest samt 75.000 kroner Planen er nu, at prisen skal deles ud til næste år, og ud over selve hyldesten følger der 75.000 kroner med prisen. Prisuddelingen foregår på Lindevangskolen på Frederiksberg, og de 8-10 faste deltagere til klassens årlige sammenkomst har sagt ja til at deltage. "Vi ved ikke helt præcist, hvilken dato prisen skal uddeles, men vi regner med foråret 2021. Der skal jo helst heller ikke gå alt for længe, for man ved jo aldrig, hvad der kan ske i vores alder", lyder det fra Hanne Nisted.