Forskning

Forsker Per Fibæk lavede i 2013 en undersøgelse, der viste, at lærer uden en læreruddannelse præsterede bedre end læreruddannede. Han advarer dog mod for mange ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen.
Forsker Per Fibæk lavede i 2013 en undersøgelse, der viste, at lærer uden en læreruddannelse præsterede bedre end læreruddannede. Han advarer dog mod for mange ikke-læreruddannede lærere i folkeskolen.

Forsker: Ikke-læreruddannede går ud over metodefriheden

De mange lærere i folkeskolen, som underviser uden en læreruddannelse kan føre til både en udvanding af lærerfaget og en indskrænket metodefrihed for lærerne, advarer professor Per Fibæk Laursen. Det viser erfaringer fra USA, fortæller han.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Hver 7. underviser i folkeskolen har ikke en læreruddannelse. Og det kan på sigt vise sig at have store konsekvenser for lærerfaget, fortæller professor ved DPU Per Fibæk.

"I USA er der en temmelig stor del af lærere, som ikke har en læreruddannelse, fordi især undervisning i primary school har lav status og er dårligt lønnet. Det har ført til, at staterne udøver en meget strammere styring af undervisningen. Derfor hylder man ikke metodefrihed, som vi ynder at gøre i Danmark. Så hvis den store andel af lærere uden en læreruddannelse bliver meget permanent i Danmark, så vil de helt sikkert gå udover professionens frihed", vurderer han.

Per Fibæk er overbevist om, at det kan have store konsekvenser, hvis lærerfaget i en længere periode besættes af mange lærere, der ikke er uddannede til at være lærer. Men er det kun for en kortere periode, får det næppe voldsomme konsekvenser, vurderer han.

"Der kom det mærkelige resultat ud af det, at de lærere, der ikke havde en uddannelse, gennemsnitligt var en lille smule bedre end lærerne med en læreruddannelse. Det viste sig statistisk, at hvis man deler lærerne op i to grupper, hvor den ene gruppe har en læreruddannelse, og den anden ikke har, så havde eleverne faktisk et lidt højere gennemsnit i dansk og matematik i den gruppe, hvor deres lærere ikke havde en læreruddannelse", fortæller Per Fibæk.

Per Fibæk forklarer, at det overraskende resultat sandsynligvis hænger sammen med, at andelen af lærere uden en læreruddannelse på tidspunktet for dataindsamlingen i 2011 formentlig var lavere end i dag.

"Derfor har man formentlig mere grundigt og omhyggeligt vurderet vedkommendes kompetencer, og derfor kunne ansætte nogle, der havde erhvervet sig faglige og pædagogiske kompetencer på anden måde end ved at tage en læreruddannelse", forklarer han.

Rapporten pegede dengang samtidig på, at en mulig forklaring kan være, at de læreruddannede bliver tildelt de mest faglig udfordrede klasser, hvilket kunne forklare, hvorfor elevernes gennemsnit bonede lavere end ud hos de uddannede lærere. 

Minister: Jeg tager problemet meget alvorligt

"Lærernes kvalifikationer er helt afgørende for elevernes læring og trivsel, og jeg tager de udfordringer,  der er nogle steder med at finde kvalificerede lærerkræfter, meget alvorligt, for det er et problem, når der mangler lærere", svarer ministeren i et skriftligt svar.
I svaret fortæller ministeren, at hun vil drøfte problemet med en række af parterne i og omkring folkeskolen. 

Socialdemokraternes undervisningsordfører Annette Lind spurgte i starten af måneden til minister Ellen Trane Nørbys holdning til de mange lærere uden en læreruddannelse. Til det svarer ministeren, at hun tager problemet meget alvorligt.

Læs notatet fra Danmarks Lærerforening, som viser den uddannelsesmæssige baggrund for lærerne i folkeskolen uden en læreruddannelse, i linket til højere.

Læs mere

6.688 ikke-læreruddannede i folkeskolen

Powered by Labrador CMS