Heldigvis er vi mange om at dele byrden, siger Per Sand Pedersen
Heldigvis er vi mange om at dele byrden, siger Per Sand Pedersen

Din økonomi under en konflikt

Hvis den netop varslede landsdækkende konflikt bliver en realitet, ydes lærerne konfliktstøtte. I tilfælde af en langvarig konflikt, bliver det i form af en låneordning. BEMÆRK - denne artikel er ikke længere aktuel - læs her, hvad konflikten kom til at koste hver enkelt medlem:

Publiceret

Sådan er reglerne under enlockout

Når arbejdsgiveren har lockoutet dig, betyder det, at du ikke måkomme på arbejdspladsen - du er lukket ude.

Arbejdsgiveren har ret til at inddrage dine nøgler, din
arbejdsgiverbetalte mobil og iPad, din hjemmearbejdsplads og tilat lukke intra-nettet.

I princippet er din ansættelse ophørt i konfliktperioden.Der er tale
om et ophold i ansættelsen eller om en suspension. Men det betyderfaktisk, at arbejdsgiveren skal opgøre medarbejdernes arbejdstid ogat de medarbejdere, der har overtid, skal have det udbetalt.

Hvis du er på barsel eller har orlov uden løn, kan du underlockouten holde din barsel/din orlov.

Tjenestemænd skal udføre deres normale arbejde under en lockout.Det er ledelsen, der råder over tjenestemændene, men de må ikkeudføre anden slags arbejde, end de plejer. Tjenestemændene udførerikke konfliktramt arbejde - de
er altså ikke "strejkebrydere".Under en lockout må tjenestemændgerne holde ferie. De er jo ikke omfattet af lockouten og kanderfor heller ikke få erstatningsferie bagefter.

De overenskomstansatte, der er lockoutede, må ikke holde ferieunder lockouten. Ferien bliver suspenderet. De har så ret tilerstatningsferie bagefter.

Hvis du er overenskomstansat og har bestilt en rejse, der liggeri
lockout-perioden, kan du få et økonomisk tab, hvis du ikke kanafbestille rejsen og på den måde få pengene retur. Dette tab skaldu selv dække.

Skoleledelsen kan beslutte at lukke skolen og sendetjenestemændene hjem. Hvis der for eksempel er så få tjenestemænd,at ledelsen vurderer, at ingen undervisning reelt kan foregå påskolen.

Hvis du er i tvivl om noget under lockouten, kan du findeoplysninger på dlf.org, hvor der vil komme detaljeredevejledninger, om hvordan du skal forholde dig under konflikten. Dukan også følge med på folkeskolen.dk,  hvor der løbende vilkomme artikler og informationer. Er du stadig i tvivl, skal dukontakte din kreds.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Foreningen for Yngre Læger har tidligere anvendt samme model, og det har blandt andet været det, der har fået hovedstyrelsen til at overveje at bruge lånemodellen.

Konflikt koster

Konflikt koster

Hovedstyrelsen har endnu ikke taget stilling til, hvordan lånet skal tilbagebetales. Ingen medlemmer skal jages fra hus og hjem, men en konflikt vil altid koste penge.

"Heldigvis er vi mange om at dele byrden. Nogle vil miste penge
ved, at støtten/lånet ikke er på niveau med lønnen, men det vil blive korrigeret efterfølgende ved, at dem, der ikke er i konflikt, også kommer til at betale konfliktkontingent efter konflikten", siger Per Sand.

Ledige medlemmer kan også blive ramt af konflikten. En særlig regel betyder, at hvis 65 procent af en A-kassens medlemmer rammes af
konflikt, bliver ledige medlemmer også sendt i konflikt og får dermed ikke
dagpenge i konfliktperioden.  For denne gruppe bliver der ikke tale om et lån.

"Bliver det tilfældet, ydes der til denne gruppe en konfliktstøtte på dagpengeniveau", siger Per Sand.

Powered by Labrador CMS