Faggruppernes arbejde skal bidrage til fagenes udvikling helt ude i klasserne.
Faggruppernes arbejde skal bidrage til fagenes udvikling helt ude i klasserne.

DLF indstiller 73 lærere til ministeriets grupper for skolefagene

Lærerforeningen har netop indstillet 73 "dygtige lærere med fingrene nede i substansen" til de faggrupper for folkeskolen, som Undervisningsministeriet har nedsat på Merete Riisagers initiativ. 26 af de 73 er nye.

Publiceret

19 faggrupper for folkeskolen

Der sidder mellem tre til seks lærere i hver af de 19 faggrupperfor folkeskolen i Undervisningsministeriet - afhængig af fagetsstørrelse:

Der er faggrupper for følgende fag:

Engelsk
Tysk
Dansk
Matematik
Fransk
Historie
Geografi
Natur/teknologi
Samfundsfag
Kristendomskundskab
Biologi
Billedkunst
Fysik/kemi
Håndværk og design
Idræt
Madkundskab
Musik
Børnehaveklassen
Dansk som andetsprog

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Faggrupperne for de obligatoriske fag i folkeskolen, der skal rådgive Undervisningsministeriet om udviklingen i fagene, skal have nyt blod efter at have siddet i en første treårig periode.

Derfor har Danmarks Lærerforening i tæt samarbejde med de forskellige faglige foreninger anbefalet i alt 73 lærere over for ministeriet til en ny periode i de i alt 19 faggrupper.

Heraf er de 26 helt nye, mens flertallet altså er gengangere, der allerede har deltaget i arbejdet i faggrupperne i de første tre år. Ud over lærerne tæller faggrupperne også videnspersoner fra fx professionshøjskoler eller universiteteter.

"Da de i sin tid blev nedsat, var den store sag jo, at man skulle væk fra den målstyrede undervisning og se mere helhedsorienteret på fagene - og det har de jo bidraget til. Vores ambition i DLF er, at vi kan lære noget af dem, og de kan lære noget af os. Lærerne i faggrupperne repræsenterer selvfølgelig faget og deres kolleger i faget og ikke DLF, men det betyder jo ikke, at vi ikke alle kan nyde godt af at have dialog med hinanden. Vi er i hvert fald interesserede i at have fokus på fagene og deres indhold og på, hvad der sker i fagene, og hvad udfordringerne er", siger Regitze Flannov.

Derfor bliver de nyudpegede medlemmer i faggrupperne inviteret til et møde i DLF den 28. maj, "hvor vi kan høre lidt om hinandens arbejde", oplyser Regitze Flannov.

Ifølge Åse Bonde, der er uddannelsespolitisk konsulent i DLF, er de indstillede lærere "virkelig dygtige faglærere med fingeren på pulsen i forhold til fagets udvikling".

"Det har været utroligt vigtigt og meget rigtigt set af Merete Riisager at få lærerne tættere på ministeriet, og det har vi hilst velkomment lige fra starten. Vi har i samarbejde med de faglige foreninger indstillet alle de lærerrepræsentanter, der sidder i faggrupperne. Da der så har været en del udskiftninger i mange af grupperne, har vi aftalt med ministeriet, at dem, der sidder der i forvejen, kan blive genindstillet. Nogle har så ikke ønsket at blive genindstillet, så der kommer en del nye nu. Men der er også en del, der fortsætter arbejdet", siger Åse Bonde. 

Powered by Labrador CMS