Udgangspunktet er, at der skal være plads til alle elever i klasseværelset, men vi ser nogle gange, at inklusion af elever, betyder eksklusion af andre elever, siger formand for Danske Skoleelever Esther Vyff Petersen.

Undersøgelse: Nogle elever ødelægger undervisningen for andre

Lidt over halvdelen af eleverne i en ny undersøgelse oplever, at der er elever i klassen, som skaber dårlig stemning for de andre. En tredjedel af eleverne mener, at de elever, der skaber støj og uro i klassen, ikke bør være i klassen.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er Rådet for Børns Læring og organisationen Danske Skoleelever, der i fællesskab har bedt analysefirmaet Epinion sende spørgekemaer til 4.-8.-klasseelever i folkeskolen. Kun 697 elever fra fem skoler har dog besvaret spørgeskemaet, som blev sendt ud i november sidste år.

#inklusion: Christina blev spyttet i ansigtet 

"Vi har i mange år talt meget meget om de udfordringer som lærere, ledere, pædagoger og forældre oplever med det politiske ønske om, at så mange som muligt inkluderes i den almene undervisning i folkeskolen. Men vi har med denne undersøgelse nu spurgt dem, det hele handler om nemlig eleverne, og fået et indblik i, hvordan de rent faktisk oplever deres skoledag. Det giver os et helt andet og meget mindre lyserødt billede end det pæne billede, som man ikke mindst politisk godt kan lide at tegne af en skole, som rummer alle elever", siger formand for Rådet for Børns Læring Charlotte Rønhof i en pressemeddelelse om undersøgelsen.

"En stor del af eleverne - 56 procent - oplever klassekammerater, som skaber et dårligt undervisningsmiljø i klassen, og hver tredje elev mener, at der er skal sættes ind i forhold til de elever, som skaber støj og uro".

Charlotte Rønhof: "Folkeskolereformen fik den hårdeste fødsel ever"

"Der er mange gode viljer bag inklusion - men det bør siges højt, at der er elever som blive klemt og i værste fald tabt, og der er rigtig mange elever, som lærer mindre i skolen, end de kunne, fordi man politisk har besluttet, at de almindelige klasser skal rumme også meget støjende og urolige elever", lyder det fra Charlotte Rønhof.

Også formand for Danske Skoleelever Esther Vyff Balslev Petersen oplever, at inklusion af  nogle elever kan betyde eksklusion af andre:

"Når støj og uro overtager, bliver det svært for mange elever at få det ud af skoledagen, som de gerne vil. Jeg håber, at rapporten vil skabe en dialog om, hvordan vi skaber en folkeskole med plads til alle elever".

Læs mere

Rapport: "Elevernes oplevelser af og holdninger til inklusion ifolkeskolen" (pdf)