København får nu vaccineret lærere på specialskoler for særligt sårbare elever

Lærere og øvrige medarbejdere på fire specialskoler i København får nu tilbudt at blive vaccineret mod covid-19. Kommunen rykker lærerne længere frem i køen for at beskytte særligt sårbare elever. I andre kommuner er der ikke udsigt til det samme, siger to skoleledere.

Publiceret Senest opdateret

Målgrupper forvaccination

På grund af begrænsede leverancer af vacciner til Danmark, harSundhedsstyrelsen fastlagt denne rækkefølge af, hvem der skalvaccineres:

 1. Borgere i plejebolig mv.
 2. Borgere over 65 år som får både praktisk hjælp og personligpleje.
 3. Borgere over 85 år.
 4. Udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele afsocialsektoren.
 5. Udvalgte patienter med særligt øget risiko, for eksempelkræftsyge, svært immunsupprimerede og personer med meget sværhjerte- lunge eller leversygdom.
 6. Udvalgte pårørende til personer med særligt øget risiko.
 7. Borgere 80-84 år.
 8. Borgere 75-79 år.
 9. Borgere 65-74 år.
 10. Borgere under 65 år med tilstande, som giver øget risiko.
 11. Personale, som varetager samfundskritiske funktioner.
 12. Øvrig befolkning over 16 år.

Målgruppe 4

Personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektorenmed særlig risiko for smitte, eller som varetager en kritiskfunktion Visiteres af ledelsen på arbejdspladsen og omfatterpersonale, som opfylder et eller flere af følgende kriterier:

 • Kan i deres arbejdsfunktioner ikke undgå tæt kontakt medpersoner i risiko for smitte med eller med konstateret COVID-19eller med uvisiterede patienter.
 • Eksempler: Frontpersonale på isolationsafsnit,intensivfaciliteter, akutmodtagelser, anæstesiologiske funktioner,fødegange, i COVID-19 testcentre og på vurderingsenheder, samtbioanalytikere som tage akutte blodprøver, personale på radiologiskafdeling, som skal foretage akutte radiologisk undersøgelser,portører, paramedicinere, ambulancereddere samt personale ipraksissektor, på plejecentre og i ældreplejen med tætborgerkontakt mv.
 • Varetager en kritisk funktion, dvs. personer, som varetagerfunktioner med afgørende betydning for andre menneskers liv ellerfunktionsevne, og som ikke umiddelbart kan erstattes.
 • Eksempler: Personale på intensive afsnit, højt specialiseredefunktioner, neonatalafdelinger mv. 
Kilde: Sundhedsstyrelsens 'Retningslinje for håndtering afvaccination mod covid-19'

Her får lærerne tilbudtvaccine

 • Strandparkskolen
 • Fensmarkskolen
 • Øresundsskolen
 • Heerup Skole
 • Skolen ved Sundet - F-sporet

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Københavns Kommune er begyndt at vaccinere de første specialskolelærere. Lærerne underviser elever med vidtgående funktionsnedsættelser, og børne- og ungdomsforvaltningen vurderer, at de varetager en så kritisk jobfunktion, at de tilhører målgruppe fire i den nationale vaccinationsplan. Målgruppen omfatter ifølge Sundhedsstyrelsen udvalgt frontpersonale i sundheds-, ældre- og dele af socialsektoren.

"Det vil ligeledes have konsekvenser for børnene, hvis specialiserede ansatte grundet smitte må være fraværende fra varetagelsen af en kritisk funktion", tilføjer Birgitte Flansmose.

Skoleleder glad for at få vaccineret sine medarbejdere

Skoleleder glad for at få vaccineret sine medarbejdere

I praksis udarbejder kommunerne lister over ansatte i målgruppe fire og sender oplysningerne direkte til Statens Serum Institut, som via e-boks inviterer den enkelte medarbejder til at blive vaccineret.

På Fensmarkskolen er skoleleder Jesper Clausen glad for, at hans cirka 115 medarbejdere får tilbud om at blive vaccineret.

Alligevel undrer Jørgen Kelm Danielsen, som er skoleleder på specialskolen i Lolland Kommune, sig over, at Københavns Kommune kan tage specialskolelærere med i målgruppen.

"Da vaccinationsplanen så dagens lys, var jeg interesseret i at finde ud af, hvor medarbejderne på specialskoler ligger på skalaen. Ud fra hvad jeg kan læse mig frem til, er det tydeligt, at det er de centrale myndigheder, som udstikker retningslinjerne, og så må vi gøre vores bedste for at følge dem. Derfor undrer det mig, at Københavns Kommune kan vaccinere sine specialskolelærere", siger han.

Artiklen er opdateret.

Artiklen er rettet onsdag den 24. februar kl. 12.56, således at det er centerchef Birgitte Flansmose, som svarer på vegne af Københavns Kommune. Derudover er den rettet torsdag den 25. februar kl. 10.36, så det nu fremgår, at kommunerne sender listen over medarbejdere i målgruppe fire direkte til Statens Serum Institut.

Powered by Labrador CMS