Flere lærere underviser sammen

Et stort flertal af landets skoler gør brug af den frihed, som regeringen helt ekstraordinært har givet skolerne i dette skoleår til at konvertere den understøttende undervisning. Resurserne går i vid udstrækning til at give eleverne to lærere eller to voksne i timerne.

Publiceret

Sådan gjorde vi

Folkeskolen  har sendt et spørgeskema tilskolelederne på landets omkring 1.200 folkeskoler. 137 skoler harbesvaret hele spørgeskemaet, hvilket giver en svarprocent på 11,5.Med den lave svarprocent bør resultaterne tages med et vistforbehold. Skolerne i undersøgelsen er placeret i 63 af landets 98kommuner. Svarene er indsamlet i september og oktober 2021.

Kredsrundspørge

Danmarks Lærerforening (DLF) har i oktober gennemført enspørgeskemaundersøgelse blandt de lokale lærerkredse.Undersøgelsen, der dækker 76 af landets kommuner, bekræftertendensen i denne artikel.

DLF-rundspørget viser, at 84 procent af kommunerne har skoler,der konverterer understøttende undervisning (UUV), og at resursernefor 94 procents vedkommende er anvendt til tolærerordninger. Derkonverteres også til tovoksenordninger (70 procent) og holddeling(55 procent).

Kilde: DLF

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

86 procent af skolerne udnytter den aftale, som regeringen indgik kort før sommerferien om mere frihed til at konvertere understøttende undervisning (UUV) i dette skoleår. Og på langt de fleste skoler går resurserne til tovoksentimer og/eller tolærerordninger.

Det viser en rundspørge til landets skoleledere, som fagbladet Folkeskolen har foretaget dette efterår via mail. Rundspørgen blev sendt til alle landets folkeskoler - 137 har svaret på spørgsmålene.

64 procent har konverteret til tovoksentimer, mens 60 procent har indført tolærerordningen. Mange steder har skolerne også valgt at dele eleverne op i hold.

"Mere kvalitet med flere voksne i lokalerne er vejen frem", lyder en kommentar fra en skoleleder, der også er glad for, at der er kommet en kortere skoledag.

"Vi konverterer al understøttende undervisning bortset fra det, vi anvender i morgenbånd - morgensamling, læsebånd med videre, skriver en anden skoleleder i kommentarfeltet.

En tredje skoleleder skriver: "Inden vi fik muligheden via de større frihedsgrader, havde vi i bestyrelsen besluttet at omlægge den understøttende undervisning til tolærerordning". Før skulle man søge dispensation til den omlægning, men med de større frihedsgrader kan beslutningen tages på skolen.

Powered by Labrador CMS