Forældre roser lærerne

Forældre har fået et mere positivt syn på lærerne og deres faglighed under coronakrisen. Især lærernes omstillingsparathed får ros i en ny undersøgelse. Men der er også kritiske røster og nogle, der påpeger, at lærerne bare passer deres arbejde ligesom alle andre.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Jeg har fundet ud af, hvor meget tålmodighed det kræver at være lærer".

Sådan skriver en forælder i kommentarfeltet i en rundspørge, hvor A&B Analyse har spurgt forældre med børn i folkeskolen om deres børns onlineundervisning. Befolkningen generelt er også blevet spurgt om deres syn på lærernes arbejde. I alt har lidt over 1.000 deltaget i undersøgelsen, og cirka 200 af dem har børn i folkeskolen. Nogle spørgsmål er udelukkende stillet til forældre med børn i folkeskolen.

24 procent af forældrene svarer, at de har fået et mere positivt syn på lærerne under coronakrisen, hvor børnene er blevet fjernundervist i hjemmene. 60 procent har et uændret billede af lærerne.

Flere anerkender, at det er hårdt at være lærer under covid-19, og at det ikke er nemt at undervise på distancen. Forældrene fortæller, at de er imponerede over lærerne. En kommenterer, at vedkommende nu har set, hvilken "kamp det er at holde interessen for 20 elever i 3. klasse med hver deres behov og formåen".

Men der er også negative kommentarer til lærernes indsats. Cirka 14 procent af forældrene har ifølge undersøgelsen fået et mere negativt syn på lærerne og deres undervisning under skolernes nedlukning. "Jeg kan ikke se, at nogle af mine børn får den undervisning, de burde have - online eller ej", skriver en forælder i kommentarfeltet.

En anden har skrevet en lang kommentar om, at lærerne burde være universitetsuddannede, og at de prøver at slippe let over undervisningen. Vedkommende kommer med et eksempel, hvor matematiklæreren ville have børnene til at bygge en snemand af snekugler. "Uden at have fundet ud af, at der er minusgrader udenfor, og man ikke kan rulle en kugle af sne udenfor", skriver forælderen.

Flere kalder lærerne for dygtige og kreative. 63 procent af forældrene har oplevet, at deres børn har fået en varieret og kreativ undervisning. Lige så mange svarer, at der er god kontakt til læreren.

"Lærerne har været vildt kreative og tænkt ud af boksen. Og ikke kun lavet almindelige papiropgaver. Der har været bagning, videofilm, lego med videre", skriver en forælder.

Når det kommer til at ramme det faglige niveau, er forældregruppen generelt tilfreds. 60 procent mener, at det faglige niveau under fjernundervisningen er tilpas. 19 procent mener, at der er lagt et for højt fagligt niveau. Men der er også 37 procent, der mener, at det faglige niveau har været for lavt. Det er især mængden af lektier, som nogle forældre mener har været for stor og for svær en opgave.

Lærerne har "kæmpet som løver"

I befolkningen generelt er billedet af lærerne nogenlunde det samme, når det gælder antallet af dem, der har fået et mere positivt syn på lærerne. Det har 24 procent. Men et mere negativt syn på lærerne er der kun cirka seks procent af befolkningen, der har fået under coronakrisen.

I kommentarfeltet varierer forældrenes bemærkninger, lige fra at lærerne har været meget omstillingsparate, til at de blot har passet deres arbejde som alle andre, og over til at lærerne slipper for let, når eleverne er hjemme.

"De har kæmpet som løver for at få undervisningen til at fungere. De har været kreative og omsorgsfulde, de har lukket og åbnet skolen for eleverne uden at kny", skriver en.

Mange skriver, at lærerne har været omstillingsparate og har haft hårdt arbejde med onlineundervisningen.

"Når børn er hjemsendt, så går det op for en, hvor meget tid det kræver at tage hånd om børns læring", lyder en forældrekommentar.

I den mere kritiske afdeling skriver en forælder, at lærerne "finder på ting, som ikke styrker det faglige niveau, og bruger af forældrenes pengepung, som var det deres egen, for eksempel til onlinemadkundskab". Mens andre har oplevet, hvad en forælder beskriver som: "Alt for meget envejsundervisning, hvor eleven ikke inddrages, og det blot er læreren, som taler eller viser plancher".

Blandt befolkningen, som ikke selv har børn i folkeskolen, nævner mange især lærernes omstillingsparathed. Og det bemærkes, at lærerne løser en vigtig samfundsmæssig opgave under coronakrisen.

I undersøgelsen er forældrene også blevet bedt om at svare på, hvad der er vigtigst, når skolen åbner igen. Her svarer et klart flertal på 60 procent, at lærerne skal sætte fokus på trivslen og fællesskabet. Kun halvt så mange mener, at børnene skal indhente et fagligt efterslæb og læring i fagene. Især forældre til elever på mellemtrinnet mener, at både triv­slen og at indhente det faglige er vigtigt.

En del forældre understreger i undersøgelsen, at lærerne har forsøgt meget forskelligt i onlineundervisningen netop for at få eleverne til at trives under skolens lukning. "De er oprigtigt interesserede i, hvordan børn trives", lyder en kommentar.

Afhængige af et godt samarbejde

Formand for undervisningsudvalget i Danmarks Lærerforening Regitze Flannov er glad for, at forældre og borgere generelt har fået et godt indblik i lærernes arbejde her under coronakrisen.

"Jeg er glad for det øgede forældresamarbejde, som denne periode har givet. Jeg tror, vi har fået respekt for hinanden. Lærere og forældre har været ekstra afhængige af et godt samarbejde i fjernundervisningen. Det glæder mig også, at forældrene oplever, at vi arbejder for at skabe gode relationer - at det er en væsentlig del af arbejdet i folkeskolen. De mere negative oplevelser, som nogle forældre tilkendegiver i undersøgelsen, kan jo for eksempel bygge på nogle enkeltoplevelser, hvor de har oplevet en sværere dialog netop i denne tid", siger hun.

Regitze Flannov understreger, at det har været en svær tid for både forældre og lærere. Nogle forældre har haft flere børn hjemme, der har haft behov for hjælp til skolearbejdet, samtidig med at de selv har skullet arbejde. Ligesom alle parter har været ekstra pressede i denne vanskelige tid.

"Det er dejligt, at så mange af forældrene ser, at det er vigtigt, at vi i skolen arbejder for klassefællesskabet og for relationerne mellem lærere og elever. Jeg håber, at vi får nogle gode rammer til arbejdet med det faglige, klassefællesskabet og elevernes trivsel, når eleverne vender tilbage til undervisningen på skolen. Tænk, hvis vi kunne arrangere en lejrskole eller andet, hvor der var fokus på for eksempel naturfagene og på klassefællesskabet. Det har været svært at arbejde praktisk og undersøgende online for eksempel i naturfagene, så der bliver behov for, at lærerne kan tilrettelægge undervisningen målrettet resten af skoleåret, og det kan så også være med til at styrke fællesskabet i klassen", siger Regitze Flannov.

Også blandt forældrene er der håb for, at erfaringerne fra coronaundervisningen kan bringe noget nyt ind i skolerne, når de åbner igen:

"Udfordringerne har givet grobund til nye måder at gøre tingene på, og der har udviklet sig ideer med hensyn til udeundervisning og leg/læring. Når alle elever igen må være sammen, kan det give ny dynamik".

Powered by Labrador CMS