Minister og organisationer: Alle skal samarbejde om at give sårbare elever en tryg skolegang

Børn og unge i sårbare positioner eller med specifikke vanskeligheder skal hjælpes bedst muligt gennem nedlukning og restriktioner. Det kræver, at alle parter samarbejder om at skabe en tryg skoledag for personale og elever, lyder det i et fælles brev til skolerne.

Publiceret

Sektorpartnerskabet

Sektorpartnerskabet for COVID-19 på grundskoleområdet beståraf:

 • BUPL
 • Børne og Kulturchefforeningen
 • Danmarks Lærerforening
 • Danmarks Private Skoler
 • Dansk Friskoleforening
 • Danske Skoleelever
 • Deutschen Schul- und Sprachvereins für Nordschleswig
 • Efterskoleforeningen
 • Foreningen af Frie fagskoler
 • Foreningen af Kristne Friskoler
 • Frie Skolers Lærerforening
 • KL
 • Lederforeningen i BUPL
 • Lilleskolernes Sammenslutning
 • Sammenslutningen af Steinerskoler i Danmark
 • Skolelederforeningen
 • Skole og Forældre
 • Uddannelsesforbundet
 • Ungdomsringen
 • Ungdomsskoleforeningen

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I den aktuelle situation med covid-19 er det afgørende, at børn, unge og voksne i sårbare og udsatte positioner eller med specifikke vanskeligheder har adgang til så normal undervisning som overhovedet muligt.

Det er undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og sektorpartnerskabet for covid-19 på grundskoleområdet enige om. I går sendte de et fælles brev ud til kommunerog skoler på baggrund af de opdaterede retningslinjer på grundskoleområdet, herunder for elever i specialklasser, på specialskoler og STU, som fortsat møder op til fysisk undervisning.

"Det er afgørende, at vi står sammen om at gøre alt, hvad der er muligt, for at give netop disse elever mest mulig trivsel, læring og stabilitet i hverdagen. Samtidig er det vigtigt, at undervisningen sker under trygge forhold for elever og medarbejdere", skriver ministeren og sektorpartnerskabet.

Det bedste løsninger kan kun findes lokalt

Det bedste løsninger kan kun findes lokalt

Konkret betyder det, at skoleledelsen, lærerne, pædagogerne, bestyrelserne, forvaltningen og relevante organisationer har et godt samarbejde om, hvordan det kan blive så trygt som muligt for personale og elever at have deres daglige gang på skolen.

"Det kan alt efter omstændighederne indebære behov for, at der lokalt prioriteres resurser til det. Skolerne kan for eksempel vælge at låne større lokaler hos nedlukkede skoler eller gymnasier, hvis det kan øge tryghedsfølelsen hos elever og ansatte", lyder forslaget fra brevets afsendere.

Den enkelte skoleleder kan beslutte at gå over til nødundervisning

Den enkelte skoleleder kan beslutte at gå over til nødundervisning

Justeringen af retningslinjerne tydeliggør desuden regler og rammer for, hvornår den enkelte skoleleder kan beslutte at gå over til nødundervisning. Ifølge brevet til skolerne gælder det blandt andet:

 • At der kan være behov for at overgå til nødundervisning, hvis lærerfravær og/eller elevfravær er så omfattende, at normal undervisning ikke kan gennemføres.
 • At der lokalt - for eksempel som følge af fysiske rammer, lokaleforhold og indretning - kan være behov for at overgå til nødundervisning for at overholde anbefalingerne om at gennemføre undervisning og aktiviteter i mindre, faste grupper.
 • Nødundervisningen kan gennemføres med fysisk tilstedeværelse, som fjernundervisning og som en kombination af de to former.
 • Alt afhængig af behov kan skolerne foretage tilpasninger i mere eller mindre vidtgående grad i sin nødundervisning. Det kan for eksempel være i forhold til linjefagsdækning, men der kan også opstå situationer, hvor det er nødvendigt at ændre omfanget og indholdet af den undervisning, eleverne får, for eksempel ved at fravige timetallet, fagrækken eller Fælles Mål i de enkelte fag.
 • Den undervisning, som nødundervisningen erstatter, medregnes ved opfyldelse af krav i lovgivningen om varighed af undervisningen.

Det fremgår også, at der er mulighed at modtage nødundervisning hjemmefra, hvis eleven eller en i elevens husstand er i øget risiko for et alvorligt forløb med covid-19.

Du kan læse brevet fra undervisningsministeren og sektorpartnerskabet via dette link:

Læs mere

Fælles brev om nødvendige tilpasninger ved fysiskundervisning

Powered by Labrador CMS