Forskning

Coronaforpligtelser er gået ud over lærernes muligheder for at holde pauser, selv til spisning og toiletbesøg, viser nu undersøgelse.
Coronaforpligtelser er gået ud over lærernes muligheder for at holde pauser, selv til spisning og toiletbesøg, viser nu undersøgelse.

Før sommerferien: Lærernes arbejdsmiljø gennemsnitligt set upåvirket af corona

Covid-19-pandemien har mange triste indvirkninger på hverdagen. Men folkeskolelærernes arbejdsmiljø har ikke været særskilt hårdt ramt. Det er hovedkonklusionen i en ny rapport fra Institut for Folkesundhedsvidenskab, som dog også slår fast, at der er store variationer.

Publiceret

Kort om undersøgelsen

Projektet kaldes CLASS, (Covid-19's betydning for LæreresArbejdsmiljø, Sammenhold og Smitteoplevelse). 2673 lærere svarede imaj 2020 på et spørgeskema om blandt andet arbejdspladsensrisikohåndtering, mentalt helbred og vilkår for undervisningenunder corona. 1.241 lærere svarede på et opfølgende spørgeskema ijuni 2020. Der er planlagt endnu en opfølgning i november 2020.Danmarks Lærerforening har støttet undersøgelsen med blandt andetviden om målgruppen, men de involverede forskere er aflønnet afKøbenhavns Universitet.

Undersøgelsens foreløbigeanbefalinger:

Rapporten anbefaler at der fremadrettet bliver sat fokus på:

- Bedre information om passende test-adfærd.

- Opmærksomhed mod de bekymringer det kan medføre at bo sammenmed personer, der tilhører en risikogruppe i forhold tilcovid-19.

- Tydeliggørelse af inddragelsen af tilldsfolk ogarbejdsmiljørepræsentanter i organiseringen af arbejdet undercovid-19, når det sker.

- Afdækning af hvilke virkemidler, der kan begrænsefolkeskolelærernes frygt for at blive smittet, bringe smitte medhjem eller at smitte elever og bekymringer i forhold til at kunneholde til arbejdet under de aktuelle betingelser.

- Understøttelse af mulighederne for pauser i løbet afarbejdsdagen og mental afkobling uden for arbejdstiden.

- Identifikation af indsatser, der kan bidrage til optimering afundervisningen under de ændrede vilkår.

- Identifikation af arbejdspladser og teams, hvor de særligearbejdsvilkår under covid-19 har haft negativ indflydelse påsammenholdet med kollegerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Kirsten Nabe-Nielsen, lektor på Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, har siden foråret undersøgt hvordan lærerne oplever deres arbejdsmiljø under coronaepidemien. Undersøgelsen gennemføres i samarbejde med Danmarks Lærerforening, og resultaterne er baseret på spørgeskemabesvarelser fra 2.673 folkeskolelærere i maj og 1.241 besvarelser i juni 2020. En tredje runde af undersøgelsen er planlagt til gennemførelse i november, men den foreløbige konklusion er, at det går meget godt.

"Selv om det i gennemsnit ser ok ud helt overordnet, så kan der sagtens være områder, hvor der er problemer, og hvor man kan finde plads til forbedring. For eksempel er der en tredjedel, der siger at det psykiske arbejdsmiljø er blevet værre under corona. Men samtidig er der en tredjedel siger, at det er blevet bedre og en tredjedel mener, at det har været stort set uændret. Det er især interessant at finde ud af, hvad der kan forklare disse forskelle - og i særlig grad hvad man kan lære af det".

Forsker: Brug vores resultater til at forbedre arbejdsforholdene

Forsker: Brug vores resultater til at forbedre arbejdsforholdene

Den aktuelle undersøgelse kan dog ikke sige noget om, hvilke skoler eller kommuner, der har haft særlig vanskelige forhold under corona. Selv om det overordnede billede er positivt, er der områder, hvor man med fordel kan målrette en indsats og opnå forbedringer, understreger Kirsten Nabe-Nielsen.

"Vi så lærere bruge frikvarterne til at holde opsyn, så grupperne ikke blev blandet på tværs og så videre" siger han.

"Det gik ud over deres mulighed for selv at holde pauser, også til helt basale ting som at komme på toilettet og til almindelig restitution i løbet af dagen. Den slags slider, og det er noget, der skal mere opmærksomhed på, så vi kan komme helskindet gennem efterår og vinter".

Derudover opfordrer han skolerne til at inddrage tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter, hvis de ikke allerede gør det.

"Næsten halvdelen af de adspurgte i juni viste ikke om medarbejderrepræsentanterne havde været inddraget i tilrettelæggelsen af arbejdet i forbindelse med corona" siger Thomas Andreasen. "Vi ved andre steder fra, at det giver tryghed at vide, at tillidsfolk og arbejdsmiljørepræsentanter er med inde over i sådanne situationer, så vi vil opfordre til at man gør brug af dem og fortæller at man gør det".

Læs mere

Rapport: CLASS Et forskningsprojekt omCOVID-19's betydning for Læreres Arbejdsmiljø, Sammenhold ogSmitteoplevelse (pdf)

Powered by Labrador CMS