Henrik Bang Pedersen var ophavsmand til de syv pædagogiske principper for arbejdet med flygtningebørn i Røde Kors' asylcentre.
Henrik Bang Pedersen var ophavsmand til de syv pædagogiske principper for arbejdet med flygtningebørn i Røde Kors' asylcentre.

Nekrolog: Henrik Bang Pedersen brændte for at give flygtningebørn den bedste skolegang

Skoleleder Henrik Bang Pedersen er død af corona i en alder af 66 år. Han var flygtningebørnenes skoleleder og gjorde en uvurderlig indsats for børnene på Røde Kors’ asylcentre, lyder det fra organisationen.

Publiceret Senest opdateret

Asylpædagogikkens syvprincipper

Det overordnede formål med pædagogikken er at bidrage til, atbørnene igen får lyst og evne til at lære nyt, hvilket er heltafgørende for, hvordan de siden hen klarer sig. Det er enpædagogik, der skal styrke og forberede børnene på fremtiden,uanset om de bliver i Danmark eller ej. Håndbogen er et resultat afet samarbejde mellem Roskilde Universitet, KøbenhavnsProfessionshøjskole og Røde Kors.

 

Princip 1: Gribe nuet og skabeforudsigelighed

Princippet handler om at skabe forudsigelighed gennem dagligestrukturer. Strukturer kan være med til at skabe tryghed for børn,der befinder sig i en kaotisk situation præget af forandringer.Samtidig er det vigtigt at kunne gribe nuet og improvisere medudgangspunkt i børnenes aktuelle virkelighed.

Princip 2: Arbejde med erfaringer

Der tages afsæt i børnenes erfaringer i pædagogiske forløb vedat lade deres interesser og nysgerrighed være med til at definerede aktiviteter, der iværksættes. Når børnene får mulighed for atbidrage til indholdet i et læringsforløb, vil deres motivation oftestige. Som medskabere får de mulighed for at engagere sigaktivt.

Princip 3: Mangfoldige arbejdsformer

Princippet opfordrer til at være fleksibel i måden, man arbejdermed forskellige emner på. Det kan ofte være en god idé at arbejdeprojektorienteret, når man inddrager børnenes egne erfaringer iundervisningen eller i de pædagogiske aktiviteter.

Princip 4: Kulturel relevant pædagogik

Princippet sigter mod at skabe en øget interkulturel forståelseog gensidig respekt. Det kan gøres ved at styrke børnenes evner ogmotivation til at udveksle kultur og løse konflikter. Princippethandler også om at udvikle mangfoldig pædagogik og undervisning,som børnene kan genkende sig selv i, så deres viden kan blive enfaglig ressource.

Princip 5: Myndiggørende pædagogik

Myndiggørende pædagogik handler om at anerkende børn somindivider og give dem lige muligheder for at udfolde sig idemokratiske rammer.

Princip 6: Sproglig diversitet

Sproglig diversitet handler om at anerkende og udvikle børnsmodersmål samtidig med, at der arbejdes mod et mål om at lære allebørn dansk. Dette princip er samtidig et godt eksempel på, atundervisningen skal afspejle børnenes situation og behov, som foreksempel at prioritere modersmål og engelsk i perioder med mangefamilier, der ikke får opholdstilladelse i Danmark.

Princip 7: Forældresamarbejde

Princippet handler om at anerkende forældrenes rolle i forholdtil børnenes trivsel og støtte dem i at blive gode forældre iDanmark. 

Kilde: Pædagogik for flygtningebørn, en håndbog, 2017. RødeKors

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mandag den 29. marts døde den 66-årige leder af Røde Kors Asylskolen i Jelling, Henrik Bang Pedersen, af corona, som han blev smittet med for halvanden måned siden. Det har udløst stor sorg i Røde Kors, og ikke mindst i organisationens asylcentre, hvor han har været bannerfører for det pædagogiske arbejde med flygtningebørnene siden 2006.

Ved sin død var Henrik Bang Pedersen skoleleder for asylskolen i Jelling, hvor han startede sin karriere i 2006.

"Henrik var en fantastisk humanist og et fantastisk menneske. Han var dybt engageret og elskede arbejdet med børnene. Han ville altid barnets bedste", fortæller skoleleder i Røde Kors Sjælland, Niels Henning Hansen, til folkeskolen.dk

Henrik Bang Pedersen blev i 2015 faglig leder af Pædagogisk Enhed i Røde Kors' asylafdeling og blev især kendt for sin store indsats i forbindelse med forskningsprojektet 'Pædagogik for flygtningebørn', der blev til i et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole, RUC og Røde Kors - og for første gang beskrev de pædagogiske principper omkring arbejdet med flygtningebørn i både børnehave og skole.

Dengang var der 22 ledere af pædagogiske enheder, dvs. børnehaver/ klubber og asylskoler, og det lykkedes Henrik Bang Pedersen at få alle til at gå i samlet flok i forhold til det pædagogiske arbejde med de mange asylbørn, som kom fra vidt forskellige lande.

"Jeg har aldrig mødt en leder, som var så positiv, optimistisk og så anerkendende som Henrik. Han fik samlet os alle, og han gjorde os meget motiveret", fortæller Niels Henning Hansen, som arbejder på Røde Kors skolen i Lynge.

De syv pædagogiske principper er stadig er asylskolernes udgangspunkt for al pædagogisk arbejde, og bliver også brugt af kommuner og andre, som arbejder med flersprogede børn.

"Ingen, der kendte Henrik Bang Pedersen i hans daglige virke, kunne være i tvivl om, hvad det var, han brændte for: Det var børnene, og deres naturlige lyst til at lære og lege. At arbejde lige netop i dét felt på et asylcenter med en evigt skiftende gruppe af børn fra al verdens kulturer, kræver noget ganske særligt. Det havde Henrik Bang Pedersen. Han havde et særligt blik for børnene og kunne møde dem med alt det, som lige præcist dét barn eller dén unge havde brug for - med oprigtig nysgerrighed, respekt, omsorg, livsglæde og støtte", skriver asylchef i Røde Kors, Anne la Cour, i et mindeord til medarbejderne.

"Henrik havde en unik evne til at omsætte stor faglig viden og indsigt på en let og legende måde. På skolen i Jelling kendte både kolleger og børn ham som en kærlig, engageret og ikke mindst musikalsk skoleleder, der nød at gribe saxofonen og løfte stemningen blandt børnene ved at give et lille nummer. Henrik elskede børnene, og de elskede ham. Vi kommer til at savne ham i Røde Kors. Og det gør børnene også", skriver Anne la Cour videre.

Henrik Bang Pedersen blev 66 år, og efterlader sig sin hustru gennem 44 år, Kirsten Elisabeth Madsen, som til Vejle Amts Folkeblad fortæller, at hendes mand ikke befandt sig i risikogruppen, men var rask og røring, så "hans alvorlige sygdomsforløb og død er en sørgelig påmindelse om Covid-19-pandemiens alvor".

Henrik Bang Pedersen var uddannet folkeskolelærer, og mens han læste på seminariet i Silkeborg, mødte han Kirsten, som han dannede par med resten af livet. Parret bosatte sig i Bryrup og arbejdede på forskellige skoler i det midtjyske. Henrik Bang Pedersens sidste post i Folkeskolen blev som skoleleder på Klovborg Skolen, der lukkede i 2004 og blev til en friskole.  

Det førte Henrik Bang Pedersen til Røde Kors' asylcenter i Jelling i 2006, hvor han blev ansat som skoleleder og altså var til sin død mandag den 29. marts. Røde Kors holdt en mindehøjtidelighed ved Center Jelling samme dag, som Henrik Bang Pedersen blev bisat.

Også Røde Kors' øverste chef, generalsekretær Anders Ladekarl, er dybt påvirket af tabet og skriver i et mindeord på Facebook blandt andet:

"I dag blev dagens Covid-19 dødstal ikke bare et nummer. Det blev en kær og værdsat kollega, der blev endnu et offer for pandemien. Vi har mistet en kær kollega. Det er helt uvirkeligt og uforståeligt. Vi vil savne ham dybt, og det vil børnene i skolen på Center Jelling også".

Ud over sin hustru efterlader Henrik Bang Pedersen sig to sønner, svigerbørn og tre børnebørn. Han blev bisat fra Bryrup Kirke onsdag den 7. april.

Powered by Labrador CMS