Eva Juhl Skov synes, det var en stor oplevelse at komme til Canada, men det er ikke noget, hun nødvendigvis vil gøre igen. Hun var for eksempel ikke imponeret over niveuaet i den matematikundervisning, hun overværede.
Eva Juhl Skov synes, det var en stor oplevelse at komme til Canada, men det er ikke noget, hun nødvendigvis vil gøre igen. Hun var for eksempel ikke imponeret over niveuaet i den matematikundervisning, hun overværede.

Vejleder om inspiration fra Canada: 
Jeg er model i undervisningen

På Nordagerskolen i Ringe har læringsvejleder Eva Juhl Skov fundet inspiration i Ontario til at skabe professionelle læringsfællesskaber. Med vægt på inspiration, understreger hun, for ideerne fra Canada kan ikke bare overføres til Danmark uden en fortolkning.

Publiceret

ONTARIO PÅ DANSK

Fra Danmark til Ontario og fra Ontario til Danmark. Mange danskeskoleledere, kommunale forvaltningsfolk og lærere har i de senesteår rejst til den canadiske provins for at hente inspiration idennes skolesystem. Det har vakt både undren og nogle steder vrede,at tusindvis af kroner bliver brugt på rejser.

I Esbjerg har skoleforvaltningen for eksempel foreløbig brugtover en million kroner. Der er ingen samlet opgørelse over, hvormange millioner kroner der er brugt på videns- oginspirationsrejser til Ontario - eller som en forsker kalder det:vidensturisme.

Men hvad får skolerne i Danmark ud af rejserne til Canada?Folkeskolen har set på, hvordan ideerne og erfaringerne fra Canadaer blevet til virkelighed på nogle danske skoler.

Christian Svenstrup har været it-vejleder siden 2012, og Eva Juhl Skov har været læringsvejleder siden 2010. Det største afsavn er ikke at have en fast klasse.
Christian Svenstrup har været it-vejleder siden 2012, og Eva Juhl Skov har været læringsvejleder siden 2010. Det største afsavn er ikke at have en fast klasse.
Christian Svenstrup vejleder eleverne Lukas og Patrick i, hvordan gyrosensoren i robotten virker, mens lærerne Bjarne Høg og Martin Gordon lytter med.
Christian Svenstrup vejleder eleverne Lukas og Patrick i, hvordan gyrosensoren i robotten virker, mens lærerne Bjarne Høg og Martin Gordon lytter med.
Christian Svenstrup (til højre) viser lærerstuderende Christian Hansen, hvordan de nyligt indkøbte virtual reality-briller fungerer. En del af arbejdet handler også om teknisk vejledning.
Christian Svenstrup (til højre) viser lærerstuderende Christian Hansen, hvordan de nyligt indkøbte virtual reality-briller fungerer. En del af arbejdet handler også om teknisk vejledning.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

»Lærerne kigger mere på os, end vi kigger på dem. Det er ikke så grænseoverskridende for lærerne, for vi underviser elever sammen med dem«.

Det fortæller Eva Juhl Skov om sin og kollegaen Christian Svenstrups rolle som henholdsvis læringsvejleder og it-vejleder på Nordagerskolen i Ringe. Deres vejlederroller er inspireret af skolesystemet i provinsen Ontario i Canada, hvor der er stort fokus på, at lærerne bliver vejledt i at bruge de bedste metoder i undervisningen, samtidig med at indsamlede data om eleverne viser, hvor der skal sættes ind i undervisningen.

I efteråret 2015 rejste Eva Juhl Skov til Ontario sammen med 11 andre lærere samt fire-fem skoleledere og forvaltningsfolk fra Faaborg-Midtfyn Kommune. Kommunen havde reserveret 12 pladser, som kommunens lærere kunne søge om at få. På dette tidspunkt var Eva Juhl Skov i gang med sin afsluttende PD-opgave om professionelle læringsfællesskaber, og hun var derfor interesseret i at se, hvordan canadierne håndterede vejledning af lærere og elever.

Ontarios undervisningsministerium har ansat lærere, som tager ud på en skole og vejleder andre lærere over en længere periode i, hvilke metoder de kan benytte, for at børnene lærer mere. Vejledningen tager blandt andet udgangspunkt i skolens data om elevernes præstation. Her kan vejlederne se, hvor der er behov for at sætte ind og forbedre undervisningen. Derudover var lærerne gode til at vidensdele med hinanden, og det hæftede Eva Juhl Skov sig meget ved.

»Lærerne mødtes for eksempel i frikvarteret og lærte hinanden om et computerprogram«.

Det var en stor oplevelse at komme til Canada og se, hvordan de har indrettet deres skolesystem, men Eva Juhl Skov var ikke imponeret over niveauet i den matematikundervisning, som hun overværede. Den største inspiration fandt hun ved et besøg på et Teacher's College, hvor de også solgte bøger. Her faldt hun tilfældigt over en bog om professionel kapital af Andy Hargreaves og Michael Fullan. Den handler om, hvordan man som lærer hele tiden skal udvikle sin profession gennem professionelle læringsfællesskaber. En vision, der også ligger bag skolesystemet i Ontario.

»Vi har alle en menneskelig kapital (viden, kompetencer og erfaringer, redaktionen), og den skal vi dele ud af. Jeg har mere uddannelse end mine kollegaer, så jeg kan støtte og vejlede de andre lærere i deres undervisning«, forklarer Eva Juhl Skov.

»Vi er ikke overlærere«

I 8.na har Folkeskolen fået lov til at kigge med i timen »En naturlig forklaring«, hvor Christian Svenstrup skal vejlede elever og lærere i at bygge robotter med Lego Mindstorms. Selv om der pludselig er to ekstra personer i klassen, som normalt ikke er fast til stede i undervisningen, så har hverken de to fysiklærere eller eleverne fokus på, at Eva Juhl Skov og Christian Svenstrup også er i klassen. Timen begynder med oplæg til dagens arbejde med robotter, og hurtigt kaster eleverne sig over legoklodserne i små grupper, og Christian Svenstrup bliver hidkaldt til at løse tekniske udfordringer. Eleverne Lukas og Patrick vil have deres robot til at køre og dreje rundt, men den driller, og i stedet spørger de Christian Svenstrup om hjælp til at forklare, hvordan gyrosensoren i robotten fungerer.

»I Canada er vejlederne en form for overlærere, det er vi ikke her. Vi skal ikke kontrollere eller rette lærernes undervisning. Det ville jeg ikke have det godt med«, siger Christian Svenstrup.

De to vejledere er opsøgende i forhold til Nordagerskolens lærere, hvis vejlederne har ideer til nye didaktiske eller tekniske tiltag, og lærerne kommer til dem med ønsker om ny viden om teknik og behov for hjælp til en klasse. For nylig kom en dansklærer til Eva Juhl Skov og fortalte, at det kneb gevaldigt med den skriftlige fremstilling i de danske stile i en af udskolingsklasserne. Derfra var det Eva Juhl Skovs opgave at lægge hovedet i blød for at finde ud af, hvad de kunne gøre for at løfte eleverne.

»Alt i alt handler det om at vise lærerne nogle andre tilgange til undervisning«, siger Eva Juhl Skov.

»Som vejledere skal vi være med til at træde nye stier især med it. Derfor går vi gerne med ud i klasserne og er ansvarlige for enkeltstående forløb, som vi har planlagt sammen med lærerne, og som vi evaluerer bagefter. På den måde bliver undervisningen udviklet, og vi gør ikke bare, som vi altid har gjort«, siger Christian Svenstrup.

Powered by Labrador CMS