De færreste forældre har hørt om, at der siden 2017 har været en national klageinstans mod mobning. På skolerne har klageinstansen til gengæld skabt utryghed, viste en evaluering i september.
De færreste forældre har hørt om, at der siden 2017 har været en national klageinstans mod mobning. På skolerne har klageinstansen til gengæld skabt utryghed, viste en evaluering i september.

Organisationer: Mobbeklageinstans virker ikke - inddrag os i en bedre løsning

Otte organisationer, bl.a. Lærerforeningen og Skolelederforeningen, opfordrer ministeren til at forlænge den antimobbelov, de ikke synes virker. Så kan de nemlig nå at blive inddraget i en bedre løsning, lyder rationalet.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I 2017 vedtog Folketinget den lovgivning, der giver forældrene et sted at klage over skolernes indsats - eller mangel på samme - hvis deres barn bliver mobbet.

Lovbestemmelserne om mobbeklageinstansen har en såkaldt solnedgangsklausul, så den lukker 31. juli 2022, med mindre man tager politisk beslutning om at forlænge den.

I et fælles høringssvar er Danmarks Lærerforening, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Private Skoler, BUPL, Skolelederforeningen, Børne- og Kulturchefforeningen og KL klare i mælet:

Loven duer ikke - og derfor bør den forlænges.

I første omgang skal man nemlig stadig klage til skolebestyrelsen eller kommunalbestyrelsen. Men behandlingen her bærer præg af forvaltningsretlige fodfejl, lyder det i evalueringen.

Det noteres nemlig ikke altid, hvad ledere eller lærere har set eller aftalt i forbindelse med en elevs mistrivsel eller en forældrehenvendelse, og det påvirker sagsbehandlingsprocessen.

Skolechefer og skoleledere forklarer i evalueringen, at man inden for skoleområdet ikke er vant til at arbejde efter de forvaltningsretlige principper. De peger på, at der i højere grad er tale om en mundtlighedskultur.

Det giver problemer med vejledningspligten, notatpligt og journalisering, informationspligt ved afgørelser samt procedurerne for at sende papirer videre til klageinstansen.

Læs mere

Læs hele høringssvaret her

Powered by Labrador CMS