Lego-donation til legende undervisning i Billund

Byrådet i Billund har takket ja til en donation på 25 millioner kr. fra Lego Fonden til at udvikle konceptet Playful Learning på alle kommunens skoler.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Vores børn får her en helt unik mulighed for at bringe alle deres kreative kompetencer i spil - også i fag, som tidligere har kunnet virke bogligt tunge. Det er en fantastisk understøttelse af Børnenes Hovedstad.", siger formand for Børneudvalget Ann Charlotte G. Vilstrup i en pressemeddelelse.

Playful Learning blev introduceret på Vorbasse Skole sidste år. Her har Billund Kommune og Lego Fonden samarbejdet om at udvikle projektbaseret undervisning med fokus på den legende og eksperimenterende tilgang. 

Målet er at skabe øget fokus på legens karakteristika i undervisningen, så eleverne oplever eksperimenteren, begejstring, sociale interaktioner, aktiv deltagelse og meningsfuldhed.

"Vi har gjort os værdifulde erfaringer på Vorbasse Skole. Når skemaet brydes ned, opstår der spændende samarbejder på tværs af fag, alder og køn, og børnene oplever i højere grad inddragelse og medbestemmelse i undervisningen. Vi oplever øget motivation og engagement, når vi forandrer eksisterende strukturer og giver plads til refleksion og kreative processer," siger skoleleder på Vorbasse Skole Torben Precht Jensen.

Nu skal Playful Learning udbredes til kommunens øvrige skoler over en seks-årige periode. Alle skoler får et fysisk såkaldt PlayLab - Lynghedeskolen, der har to matrikler, får to. Skolerne har afgivet høringssvar og bakker op. 

Nej til topstyring

Nej til topstyring

"Det er vigtigt, at der er fokus på, hvordan projektet kan komme til at vokse nedefra, og at det i øvrigt sker med inddragelse, medindflydelse og medbestemmelse, så vi lykkes med forandringen. Et topstyret koncept er ikke attraktivt", skriver skolelder Søren Rahbek på vegne af bestyrelsen på Lynghedeskolen.

"Det er væsentligt, at de voksne er autentiske voksne, der udviser begejstring, så børnene begejstres, og netop derfor er det vigtigt, at skolerne hurtigt får ejerskab til processen og oplever at blive hørt. Ejerskabet skal sikres ved, at der bliver plads til meningsfyldte og varierede tilgange der levner plads til den enkelte medarbejders kreativitet, erfaringer og nysgerrighed i forhold til metoder".

Personaleresurser

Personaleresurser

Skolechef Morten Kirk Jensen understreger, at der følger ekstra personaleresurser med:

"Erfaringerne fra pilotåret i Vorbasse samt erfaringer fra Billund Builds har vist os, at en solid forankring af den legende tilgang til læring kræver en større kulturel ændring blandt både pædagogiske medarbejdere og skoleledelse. Vi har derfor besluttet at afsætte ekstra personaleressourcer i forberedelses- og implementeringsårene på skolerne". 

Powered by Labrador CMS