Danmarks Lærerforening stiller to millioner kroner til rådighed, som skoler og lærere via den lokale lærerkreds kan søge for at få ny inspiration til undervisningen i klima og bæredygtighed.

Lærerforeningens klimasatsning: Vi vil gøre medlemmernes stemme stærkere

Det har affødt debat på de sociale medier og på folkeskolen.dk, at Danmarks Lærerforening har taget initiativ til at skabe og støtte netværk for lærere, der vil undervise i bæredygtighed. Det er en helt bevidst strategi at involvere medlemmerne på nye måder, fortæller næstformand Dorte Lange.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Torsdag mødtes repræsentanter for Lærerforeningens kredse og faglige foreninger til en konference om, hvordan lokalkredsene kan komme i gang med at lave aktiviteter og opbygge netværk for lærere, der vil blive bedre til at undervise i klima og bæredygtighed.

På konferencen på hotel Storebælt i Nyborg talte ph.d.-studerende Mathilda Brückner om, hvordan man underviser eleverne på en måde, så de forstår alvoren, men uden at miste håbet.

Det handler blandt andet om at give eleverne mod på og til selv at handle og klæde dem på til at navigere i de mange dilemmaer, som bliver rejst, når man forsøger at være så bæredygtig som muligt.

Den grønne tænketank Concito præsenterede sine undervisningstilbud, og Odense Lærerforening fortalte om sit temmelig begrænsede succes med et fyraftensopstartsmøde for kommunens lærere. Kun redaktøren af kredsbladet dukkede op…

DLF's medlemmer skal gøre Danmark mere klimavenligt

"Men vi har ikke givet op", understregede Ida Clemensen, medlem af kredsstyrelsen i Odense Lærerforening. Foreningen overvejer nu, om man skal kontakte nogle ildsjæle direkte i stedet for at sende en invitation bredt ud.

 "Vi har også overvejet at se på muligheden for at frikøbe timerne, sådan at det ikke er noget, lærerne skal bruge deres fritid på - men det er ikke noget vi har lagt os fast på".

Engagerende og involverende fagforening

Danmarks Lærerforening har afsat to millioner kroner til kredsenes arbejde med at skabe netværk for lærere, som vil undervise i bæredygtighed, så det er en vigtig satsning, understregede næstformand Dorte Lange, som er projektets tovholder.

De penge kan kredsene søge til for eksempel bruges at hyre oplægsholdere til fyraftensmøder - eller alt muligt andet.

Lærerforeningens hoteller vinder stor miljøpris

"Der er i princippet ingen begrænsninger for, hvordan de penge kan bruges", understregede Dorte Lange flere gange på konferencen. "Bare temaet er grøn omstilling og bæredygtighed og det er noget, der engagerer vores medlemmer"".

På DLF's facebookside og på folkeskolen.dk har de afsatte to millioner affødt en del debat.

For er det egentlig en fagforenings opgave at stå for uformel efteruddannelse af sine medlemmer? Hvis man spørger Dorte Lange, er svaret klart 'ja'.

"Fagbevægelsen har altid spillet en rolle i samfundsudviklingen og arbejdet for et mere demokratisk samfund", siger hun.

Ny bog: Fagbevægelsen - og Lærerforeningen - skal drømme stort

"Det skal vi også gøre i forhold til den grønne omstilling. Vi skal gøre vores medlemmers stemme stærkere, fordi vi som forening ønsker, at vores medlemmer skal sætte dagsorden for undervisningen i folkeskolen. Vi kan se, at flere om flere kommuner profilerer sig på den grønne omstilling, og det vil også komme til at påvirke folkeskolerne og undervisningen. Hvis den undervisning ikke skal blive endnu et diktat fra forvaltningen, skal lærere markere deres faglighed (rettet 30/8, red.), også på dette område. På den måde er initiativet en del af Danmarks Lærerforenings ambition om at blive en involverende fagforening".

Bæredygtighedsdebatten optager medlemmerne

- En del af debatten har også drejet sig om, hvorfor det er bæredygtighed, der i særlig grad skal have DLF's opmærksomhed. Hvorfor ikke på samme måde gå ind i debatten om fx techgiganter, integration eller digitale krænkelser?

"Vi skal være en del af debatten om grøn omstilling, fordi det er noget, der i høj grad optager befolkningen og vil gøre det i lang tid fremover", siger Dorte Lange til folkeskolen.dk.

Lærere står bag nyt gratis materiale om bæredygtighed i madkundskab

"Vi kan også i undersøgelser se, at det er noget, der optager vores medlemmer, og at det er noget, de gerne vil undervise deres elever i. Men de har svært ved for eksempel at finde materialer til det. DLF skal ikke gå ind og lave materialer, men vi kan facilitere, at vores medlemmer udveksler og udvikler ideer sammen".

Næste skridt på vejen

Nu hvor kickoff-konferencen om DLF's rolle i den grønne omstilling er afholdt, er næste skridt at lære af Odense Lærerforenings dyrekøbte erfaringer, siger Dorte Lange.

"Der skal smarte ideer til, hvis vi skal have vores medlemmer til at bruge nogle timer deres fritid på at 'gå til klima'", siger hun.

"På konferencen udviklede deltagerne masser af gode forslag, som vi skal have delt ud til alle kredsene. Og så skal vi løbende evaluere på hvad der virker bedst, og også dele de evalueringer med hinanden. Det er nyt territorium for DLF også, så vi er som udgangspunkt åbne over for alle ideer fra kredse og medlemmer".