Susanne Cecilie Jensen mener, at lockout og ny arbejdstidslov er årsag til, at en tredjedel af hendes kolleger er rejst fra Nymarkskolen.

Hver tredje lærer er væk:
 »Lov 409 tog min makker fra mig«

Lærere, elever og leder på Nymarkskolen i Slagelse mærkede utilsigtede konsekvenser af arbejdstidsloven, da adskillige lærere forlod skolen, fordi den nye hverdag ikke passede ind i deres liv.

Publiceret

Mænd skifter mest

Generelt skifter 15 procent af lønmodtagerne job i løbet af etår ifølge Dansk Arbejdsgiverforenings Arbejdsmarkedsrapport fra2013. Men det tal dækker over store udsving, da der i noglebrancher skiftes tre gange om året. Privatansatte skifter oftereend offentligt ansatte, og mænd skifter oftere end kvinder. Ansattei ejendomshandel og rengøring skifter oftest job, mens undervisereog ansatte ved råstofindvinding er mest loyale. 
Kilde:Arbejdsmarkedsrapport 2013, beskæftigelse før og nu.

Tillidsrepræsentant Anette Petersen og skoleleder René Nielsen har i hele forløbet med arbejdstidslov og skolereform arbejdet tæt sammen. »Vi afklarede alt, inden vi fortalte det til lærerne«, siger Anette Petersen.
Den lærer, som Mette Hansen skulle dele valghold med, sagde op og flyttede til en skole på Fyn. Derfor måtte hun undervise 28 elever i håndarbejde og havde kun 12 symaskiner. »Det er rigtig mange børn at aktivere«, siger hun.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Store tudedag. Sådan tænker lærer Susanne Cecilie Jensen om den dag, hendes makker gennem seks år, Mads Svendsen, sagde op. Halvandet år senere kan det stadig bringe tårerne frem hos hende: »Det er supertrist, at jeg har mistet min makker til lov 409. Han blev nødt til at rejse hjem til Fyn. Vi havde gang i så mange gode ting, som så ikke kunne fortsætte«, siger hun.

En tredjedel af Nymarkskolens lærere forlod skolen i forbindelse med lockout, arbejdstidslov og ny skolereform. Seks lærere har sagt op, og ti er blevet pensioneret siden skoleåret 2012/13. Fire lærere på Nymarkskolen pendlede fra Fyn til Slagelse, men med et krav om 40 timers tilstedeværelse røg muligheden for at forberede sig i toget og hjemme, og tre af dem valgte at få et job tættere på hjemmet.

»Det er virkelig fagligt dygtige og engagerede lærere, der er forsvundet. Meget pludseligt manglede erfaring og kollegial sparring. Og det var ikke, fordi de var utilfredse med skolen, men med lov 409. Vi mistede tre faglige fyrtårne, og det er virkelig et tab«, siger skolens tillidsrepræsentant Anette Petersen.

Lærere flytter efter bedre arbejdsvilkår

Stort tab for skolen

Skoleleder René Nielsen har også mærket forandringerne.

»Inden det her har vi haft en lang periode, hvor der stort set ikke er nogen, der har skiftet arbejde. Der har været enkelte drypvise pensioneringer, og enkelte er blevet prikket i sparerunder. Men intet, der ligner det her«, fortæller skolelederen, der ikke lægger skjul på, at det har været et stort tab for skolen:

»Det har været en voldsom proces, fordi medarbejderne samtidig har været sårede og pressede over alt det nye, som har ramt dem. Men det har også givet plads til, at nogle medarbejdere har kunnet udfylde de nye roller, der er blevet ledige«.

Se danmarkskortet: Her flytter lærerne

 

Skoleleder og tillidsrepræsentant har i hele forløbet arbejdet meget tæt sammen.

»Vi afklarede alt, inden vi fortalte det til lærerne. Vi havde onsdagsinfomøder, hvor vi sammen orienterede om nye tiltag, og det tror jeg virkelig har været godt. Der er en verden til forskel fra sidste år og så i år«, siger tillidsrepræsentant Anette Petersen.

Skiftede job: "Mine børn skal ikke være taberne"

 

Mange på pension

Op til skolereformens indførelse og den nye arbejdstid valgte ti lærere at gå på pension.

»Det var folk, jeg havde lænet mig op ad, som pludselig var væk, og nogle af dem havde stadig mange års arbejde i sig«, siger lærer Susanne Cecilie Jensen. På grund af faldende børnetal skulle ikke alle stillinger genbesættes, og da sommerbrune børn strømmede gennem dørene i august 2014, var der fem ubesatte lærerstillinger. Desuden var en lærer langtidssygemeldt.

»Der arbejdede jeg for min løn som tillidsrepræsentant. Vi var virkelig på dybt vand. Vi fik ikke lov til at vælge, hvilken vippe vi skulle springe fra. Vi blev skubbet ud fra femmetervippen«, siger Anette Petersen.

Hver tredje lærer er udskiftet på Nymarksskolen

Pres på lærerne

Lærer Mette Hansen var en dem, som virkelig mærkede en knude i maven, når hun kom på arbejde. Helst undgik hun skabene i gangen foran lærerværelset. For på de skabe hængte ledelsen de hvide vikarsedler, og i perioden efter sommerferien var der rigtig mange sedler. Skolens tidligere sløjdlærer var som Mads Svendsen også flyttet til en skole på Fyn, og Mette Hansen, som skulle have delt valghold med ham, havde pludselig langt flere elever, end hun havde forestillet sig.

»Rigtig mange timer blev omlagt. Jeg måtte have dobbelthold i valgfag, så jeg havde 28 elever i håndarbejde og kun 12 symaskiner. Det er rigtig mange børn at aktivere«, siger Mette Hansen.

I løbet af skoleåret blev der ansat nye lærere, men også det har ifølge lærer Dorte Sørensen skabt et ekstra arbejdspres:

»Der er eksporteret rigtig meget viden til Fyn fra vores skole. Det giver en ekstra arbejdsbyrde, når mange nye skal køres ind i kulturen og rutinerne. Så på den led bliver vi også belastet«, siger hun.

Ny arbejdstid giver sammenhold

På lærerværelset er de enige om, at selvom det første år med reform, arbejdstidslov og mange nye kolleger har tæret, er det begyndt at gå bedre nu.

Slagelse: Mange ikke-læreruddannede presser skolen

Men arbejdstidsloven har også ført noget godt med sig, mener Anette Petersen:

»Vi er simpelthen mere sammen, og det gør, at man har større forståelse for, hvor vi står. Jeg kan se, hvem der har overskud til at hjælpe, og hvem der måske skal have lidt hjælp. Jeg tror, vi har fået et større sammenhold«.

Skolelederen tror også, at der kommer mere ro på i fremtiden.

»Vi er blevet klogere. Det tillidsbrud, som kom med lov 409, er ved at blive bygget op igen. Der er kommet mere flow nu, og vi har fået et fælles sprog. Vi har valgt, at der kun er ét indsatsområde på vores skole - nemlig visible learning. Det er vores fundament, og vi laver ikke om de næste tre-fire år. Skolen skal have ro, og jeg tror, der er rimelig ro på personalet de næste år - og vi har ikke udsigt til flere pensioneringer lige nu«.

»Men så ved vi ikke, hvad Slagelse Kommune eller regeringen kan finde på«, siger Anette Petersen.