Innovationsminister Sophie Løhde sagde på dagens samråd, at hun er klar til at forhandle alle de krav, fagforeninger måtte stille til overenskomstforhandlingerne i 2018. Hun mener dog, at arbejdstidsreglerne skal bevares, som de er.

Minister: Vi er klar til at forhandle om lærernes arbejdstid

Der bliver også plads til at forhandle om lærernes arbejdstid ved forårets overenskomstforhandlinger. I hvert fald på det statslige område. Det lovede innovationsminister Sophie Løhde i et samråd i dag - og bekræftede, at forhandlingerne koordineres med KL.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da forbundet Djøf i juni holdt forhandlerkonference i foråret kom innovationsminister Sophie Løhde med en melding, der fik flere til at spærre øjnene op.

"Det er afgørende for mig, at lærernes nuværende arbejdstidsregler fastholdes ved OK18", sagde ministeren dengang.

Netop den udtalelse fik SF's gruppeformand og undervisningsordfører Jacob Mark til at kalde ministeren i samråd for at få svar på, om regeringen mener, at der skal være frie og fair forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler, og hvordan regeringen vil sikre, at det sker.

Minister: Lærernes arbejdstidsregler skal fastholdes ved OK18 

På det relativt simple spørgsmål om, hvorvidt regeringen mener, der skal være frie og fair forhandlinger om arbejdstiden, fik Jacob Mark da også et svar, der er til at forstå.

"Til det kan jeg svare rungende ja", lød det korte svar fra ministeren, inden hun fortsatte: "Selvfølgelig skal der være frie og fair forhandlinger. Ikke kun om lærernes arbejdstid, men også om alle de andre krav, der bliver bragt til forhandlingsbordet. I regeringen tror vi på det unikke i den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter i dialog finder fælles fodslag og løsninger på de udfordringer, vi står overfor. Det er med det udgangspunkt, jeg går ind i overenskomstforhandlingerne".

Sophie Løhde understregede flere gange under samrådet, at hun ikke vil blande sig i de kommunale overenskomstforhandlinger, men alene forholder sig til forhandlingerne på det statslige område. Her er ministeren klar til at forhandle om alle de krav, organisationerne måtte møde op med.

"Jeg sagde på konferencen, at det fra et arbejdsgiversynspunkt er en prioritering, at de gældende arbejdstidsregler ikke ændres ved overenskomstforhandlingerne i 2018. Det er ikke ensbetydende med, at regeringen ikke vil forhandle om lærernes arbejdstidsregler. Vi er klar til at forhandle om alle krav. De faglige organisationer kan bringe de krav med, som er særligt vigtige for dem, og jeg har allerede modtaget et brev fra de faglige organisationer, der beder om forhandlinger om lærernes arbejdstidsregler", sagde Sophie Løhde.

"Vi har ikke nogen aftale om noget som helst med KL"

Efter ministeren flere gange understregede, at regeringen vil have frie og fair forhandlinger om overenskomsten, forsøgte oppositionen at få ministeren til at love, at hun vil holde sig ude af de kommunale overenskomstforhandlinger.

"Betyder det at regeringen under ingen omstændigheder vil blande sig i det kommunale område? Og betyder det, at der ikke er en aftale om, at man ved hvert sit bord vil fastholde Lov 409?", spurgte Enhedslistens Jakob Sølvhøj med henvisning til, at forhenværende minister Annette Vilhelmsen (SF) i bogen 'Søren og Mette i benlås' siger, at regeringen og KL planlagde lockouten og lovindgrebet mod lærerne i 2013 mange måneder i forvejen.

Ny bog dokumenterer: Regeringen besluttede lockouten 

Her var Sophie Løhde noget mere påpasselig, og undgik at bruge ordet "aftale".

"Helt grundlæggende må man sige, at både arbejdsgiver- og lønmodtagersiden har legitim interesse i at koordinere på tværs, både før, under og efter overenskomstforhandlingerne. Samarbejde og koordinering er helt normalt. Det sker på begge sider af bordet. Derfor vil regeringen også koordinere med KL frem mod overenskomstforhandlingerne i 2018. Det er der ikke noget mærkeligt ved", sagde ministeren for offentlig innovation.

Det svar var Jakob Sølvhøj ikke tilfreds med, og da han gentog sit spørgsmål svarede ministeren ganske kort: "Vi har ikke nogen aftale om noget som helst med KL".

Løhde skal nu også redegøre for embedsværkets rolle op til lockouten 

Også samrådets initiativtager havde taget spørgelysten med til Christiansborg tirsdag formiddag. Jacob Mark (SF) understregede, at formålet med samrådet var at kigge frem mod de kommende overenskomstforhandlingerne, der starter i næste måned.

"ILO (FN's arbejdsorganisation, red.) har givet stor kritik af lovindgrebet, fordi der var manglende inddragelse af lønmodtagerne og favorisering af arbejdsgiverinteresser. Hvordan vil regeringen sikre, at det ikke ender ud i et resultat, der er ensidigt til arbejdsgivernes fordel?", spurgte Jacob Mark (SF).

"Jeg kan kun erklære mig enig i, at offentlige myndigheder skal understøtte og ikke modarbejde frie forhandlinger, især når myndighederne optræder som part i forhandlingerne", svarede Sophie Løhde.

ILO støtter DLF: Lærerne blev holdt udenfor 

DLF: "Samrådet har ikke gjort mig mere tryg"

Formanden for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening, Gordon Ørskov Madsen, mener ikke, dagens samråd har rykket ved forhandlingssituationen:

"Samrådet har ikke gjort mig mere tryg. Det er fint, at vi får slået fast at der skal forhandles, men forhandlinger kræver også, at vi finder et kompromis, og at arbejdsgiverne er imødekommende overfor vores krav", siger Gordon Ørskov Madsen.

Fagbosser til KL: Lærernes arbejdstid skal forhandles ved OK18 

DLF og Lærernes Centralorganisation står altså fortsat fast på kravet om, at arbejdstidsreglerne skal ændres:

"Vi står tilbage med et krav om, at vi skal op på niveau med de andre offentligt ansatte, mens ministeren som statslig arbejdsgiver siger, at man gerne vil forhandle, men at der ikke skal laves noget om. Så vi har et uløst problem. Vi står i en situation, hvor alle de andre organisationer sidder på hænderne og venter på, at vi finder løsninger på arbejdstidsområdet, men vi har ikke fået et klart svar på, om staten vil starte forhandlingerne tidligere, så vi kan finde en løsning og komme i gang med resten af overenskomstforhandlingerne", siger Gordon Ørskov Madsen med henvisning til, at Forhandlingsfællesskabet i et brev til Sophie Løhde har opfordret ministeren til at påbegynde forhandlinger om lærernes arbejdstid, inden parterne udveksler de øvrige overenskomstkrav i december.