Regeringen skulle have hørt DLF på lige fod med KL i forbindelse med lovindgrebet, lyder det fra ILO. Den internationale organisation opfordrer igen regeringen til at 'træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagernes organisationer høres i forbindelse med gennemførslen af lov 409'.
Regeringen skulle have hørt DLF på lige fod med KL i forbindelse med lovindgrebet, lyder det fra ILO. Den internationale organisation opfordrer igen regeringen til at "træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagernes organisationer høres i forbindelse med gennemførslen af lov 409".

ILO støtter lærerne igen

Den danske regering bør sikre, at der kan indgås lokale aftaler om arbejdstid, hedder det i en ny udtalelse fra FN-organisationen ILO. ILO beklager, at regeringen ikke svarer på beskyldninger om sin indblanding i forhandlingerne om lærernes arbejdstid.

Publiceret

ILO - en treparts-organisation

ILO blev grundlagt 1919 efter 1. verdenskrig og efterrevolutionen i Rusland. ILO blev en del af FN's specialkontor i1946. ILO's trepartsstruktur giver lige stor vægt tilorganisationerne, arbejdsgiverne og regeringerne for at sikre, atarbejdsmarkedets parters synspunkter kan findes i den fastlagtepolitik, standarderne og programmerne.

'The Governing Body' er ILO's styrelse, der arbejder med etsekretariat i Geneve. Styrelsen (komiteen) mødes tre gange om åreti marts, juni og november. Styrelsen fastlægger dagsorden for denstore ILO-konference, behandler forskellige programmer,implementerer beslutninger taget på konferencen og behandler klagerover overtrædelser af konventionerne. Det beslutter politikken,fastlægger budgetter og vælger generaldirektør.

Danmark har ratificeret kernekonventionerne om organisationsret ogkollektive forhandlinger, men ikke konvention 154, der handler omfremme af kollektive forhandlinger.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Det her er en vigtig afgørelse for os", siger formand for Danmarks Lærerforening Anders Bondo Christensen om den nye udtalelse, der netop er offentliggjort på ILO's hjemmeside.

DLF klagede efter lockout og regeringsindgreb i 2013 til International Labour Organization (ILO) over en række punkter i forløbet. ILO støttede i 2014 DLF i, at regeringen var for involveret i KL's og LC's overenskomstforhandlinger med Moderniseringsstyrelsen. DLF fik også støtte i, at lærernes organisation burde være involveret i lovindgrebet på lige fod med KL. Og dengang bad ILO om at blive opdateret i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2015.

Det er den opdatering, som nu fører til en udtalelse, der igen støtter lærerne.

"Der står endnu engang, at den måde den danske regering agerede på i 2013 og i øvrigt efterfølgende er i strid med de spilleregler, vi selv har skrevet under på gennem den internationale konvention", siger Anders Bondo.

Regeringen bør svare på beskyldninger

ILO "beklager" i skrivelsen, "at regeringen ikke besvarer de alvorlige beskyldninger om sin invention i KL-forhandlingerne".

"Der står jo, at det er uacceptabelt, at de ikke har svaret på de beskyldninger der er om politisk indblanding i forhandlingerne. Vi har hele tiden fået goddag-mand-økseskaft-svar - nu står der her, at det er ikke rimeligt", siger Anders Bondo.

ILO kritiserer også, at regeringen ikke har fremmet frie overenskomstforhandlinger og udtrykker en forhåbning om, at regeringen i fremtiden vil fremme frie overenskomstforhandlinger, når ansættelsesvilkår i uddannelsessektoren skal fastlægges.

Kritik af manglende medarbejderindflydelse i implementeringsudvalget

ILO bemærker med bekymring, at regeringen har oprettet et implementeringsudvalg til at sikre gennemførslen af Lov 409, men at implementeringsudvalget udelukkende er sammensat af repræsentanter fra KL, Moderniseringsstyrelsen og regeringsrepræsentanter, mens medarbejderrepræsentanter ikke har fået lov til at være med.

I skrivelsen fra ILO står, at regeringen hævder ILO hævder, at implementeringsudvalget ikke har været knyttet til forhandlingsprocessen.

Men ILO henviser til en anbefaling fra 1960, "der fastlægger, at der bør træffes foranstaltninger til at fremme effektiv konsultation og samarbejde med offentlige myndigheder og arbejdsgiver- og arbejdstager-organisationer uden forskelsbehandling af nogen art".

"Det her er meget konkret. Der står, at de ikke kan gøre, som de har gjort med implementeringsudvalget. Så enten må de nedlægge det udvalg, eller også må vi ind i det udvalg", siger Anders Bondo.

ILO: Regeringen må holde os underrettet

Til slut understreger ILO, at man forventer, at regeringen vil handle på henstillingerne.

"Derfor forventer udvalget, at regeringen vil træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at arbejdstagernes organisationer høres i forbindelse med gennemførslen af lov 409", står der og samtidig anmoder organisationen om, at regeringen løbende holder den internationale organisation underrettet.

Anders Bondo Christensen håber, at udtalelsen fra ILO får betydning.

"Vi vil selvfølgelig henvende os igen til regeringen. Vi har henvendt os løbende siden 2013, men fået intetsigende svar, hvor man har kommet med ønsker om godt samarbejde, men man har aldrig nogensinde forholdt sig til det, vi har skrevet - og det regner vi med kommer til at ske, når vi nu har fået den her afgørelse".

Opdateret 17/6 kl. 12:58:Selv om ILO udtalelsen er tilgængelig på ILO's hjemmeside, vil beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen endnu ikke forholde sig til den.


Læs mere

Se ILO's udtalelse her - den er på side 6.

Powered by Labrador CMS