"Hvis politikerne i ramme alvor mener, at lærerne skal være på arbejde gratis i 10 timer, så må de også offentligt fortælle, hvordan de forholder sig til det", lyder opfordringen fra DLF-formand Anders Bondo.

DLF tabte lejrskolesag mod KL

En voldgiftsdommer har netop fastslået, at Lov 409 medfører, at lærere på lejrskole kun får løn for 14 timer per dag, selv om de er på arbejde et helt døgn. Lærerne har heller ikke ret til at holde fri på lejrskolestedet efter 14 timer eller til honorering for rådighedstjeneste for de ti sidste timer i døgnet.

Publiceret Senest opdateret

Fra opmandens afgørelse

Bestemmelsen i arbejdstidsreglernes § 7, stk. 1, nr. 7, måsåledes på den anførte baggrund forstås i overensstemmelse med denhidtidige praksis på området som en beregningsregel, der alenevedrører opgørelsen af præsteret arbejdstid, og som ikke giverlærerne ret til at få fri efter 14 timer eller til at få honoreringfor rådighedstjeneste for tid på lejrskolen ud over 14 timer pr.døgn.

Som følge af det anførte kan LC' påstand ikke tages til følge,og KL skal derfor frifindes

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Afgørelsen betyder, at lærerne skal arbejde gratis 10 timer per døgn, når de er på lejrskole. Det tror jeg ikke, at mange folketingspolitikere var klar over, da de stemte for loven. Hele begrundelsen for lockouten og regeringens indgreb var jo, at lærerne skulle normaliseres," siger DLF-formand Anders Bondo Christensen.

Det er DLF, der har rejst sagen mod KL med fordi DLF mente, at Lov 409 paragraf 7 stykke 7 skulle tolkes sådan, at lærerne er på arbejde 14 timer i et lejrskoledøgn, mens resten af timerne må lærerne have fri. KL mener derimod, at der med paragraffens 14 timer er afregnet for hele døgnet.

DLF klar til faglig voldgift om lejskoler

"Nu er spørgsmålet, om politikerne er klar over, at de vedtog, at lærerne skal arbejde gratis, da de vedtog Lov 409. Der står i loven, at lærerne skal have løn for 14 timer, når de er på lejrskoler. Det må betyde, at de ti timer er til lærerens egen disposition. Det var KL ikke enige i", siger Anders Bondo.  

En uges gratis arbejde på en lejrskole 

Han forklarer, at afgørelsen betyder, at en lærer, der er på lejrskole i fire døgn, kun får betaling for 56 timer og altså arbejder gratis i de resterende 40 timer, selv om læreren har ansvaret for eleverne i alle timerne. 

"Inden valget i morgen har jeg har brug for at vide, om det er det en fejl, eller om det er det, som politikerne på Christiansborg ønskede", siger Anders Bondo og opfordrer politikerne at melde ud, om paragraffen om lejrskole er utilsigtet eller ej.

"Hvis politikerne i ramme alvor mener, at lærerne skal være på arbejde gratis i 10 timer, så må de også offentligt fortælle, hvordan de forholder sig til det".

SF: Lærerne skal have løn, når de er på lejrskole 

 

Lærere kan ikke undslå sig lejrskoler

Anders Bondo har ingen gode råd til lærere, der står over for at skulle på lejrskole.

"Det er det groteske i det her. Hvis lærerne bare kunne undslå sig lejrskoler, men det kan man ikke. Man er gennem lovgivning pålagt at arbejde gratis. Jeg kan ikke forestille mig, at langt over de 100 politikere, der stemte for Lov 409, kunne forestille sig, at det var konsekvensen af loven", siger Anders Bondo og tilføjer; "Det kunne vi heller ikke". 

S-politiker om lejrskolesag: Vi er ikke inde i detaljerne i Lov 409