"Der er hele tiden meget, som skal forberedes plus en masse rettearbejde, som jeg tror er vigtigt for eleverne. De skal have den rette feedback og vide, hvad de kan gøre bedre næste gang, de afleverer en stil. Når tiden er knap, bliver det nogle gange kun til et flueben", skriver en dansklærer i en ny undersøgelse foretaget af Folkeskolen.

Da forberedelsen røg, blev undervisningen mere lærebogs- og portalstyret

9 ud af 10 lærere i Folkeskolens undersøgelse mener, at den forringede forberedelsestid har haft negative konsekvenser for deres fag. Særligt i naturfagene, dansk og madkundskab oplever lærerne, at forberedelsestiden langt fra er tilstrækkelig.

Publiceret

OM UNDERSØGELSEN

I december satte Folkeskolen en undersøgelse i gang påfolkeskolen.dk og Facebook blandt lærere i hele landet.Undersøgelsen skulle give svar på, hvordan folkeskolereformenopleves ude i undervisningslokalerne på de enkelte fag, og hvilkenbetydning den har haft for lærernes dagligdag og undervisning.

971 lærere har svaret på spørgeskemaundersøgelsen i løbet afslutningen af december 2020 og start januar 2021. I undersøgelsener alle fag, klassetrin og 95 at landets 98 kommunerrepræsenteret.

På folkeskolen.dk vil du de kommende uger kunne læse mere om,hvordan reformen har påvirket fagene, eleverne og lærerne.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lov 409 og folkeskolereformen førte tilsammen til en markant reduktion af lærernes tid til at forberede deres undervisning, og det har samlet set påvirket kvaliteten af undervisningen i skolens fag. Det svarer 90 procent af lærerne i en webundersøgelse gennemført af Folkeskolen blandt 971 lærere.

760 af dem har svaret, at mindre forberedelsestid har haft konsekvenser for de fag, som de til dagligt underviser i. Kun 3 procent synes ikke, at det har haft nogen betydelig indvirkning, mens resten af lærerne er i tvivl.

Lærerne giver udtryk for, at de ikke har lyst til at møde uforberedte op, fordi det både går ud over deres egen stolthed og elevernes fremtid. Derfor angiver mange af lærerne, at de bruger en masse interessetimer på at forberede deres kommende undervisning, fordi der ikke er tid nok i de timer, de får løn for.

Fysik/kemi kræver mest forberedelse

Når læreren skal svare på, hvilke fag der kræver mest forberedelse, svarer størstedelen deres egne fag, med undtagelse af idrætslærerne. 35 procent mener dog ikke, at der er bestemte fag, der er mere tidskrævende end de andre.

Det er især fysik/kemilærerne, som oplever, at deres forberedelsestid ikke er tilstrækkelig. Hele 81 procent af fysik/kemilærerne svarer i undersøgelsen, at faget kræver mere forberedelse end deres andre fag.

Og det skyldes ifølge lærergruppen blandt andet, at det tager lang tid at afprøve forskellige forsøg, som eleverne skal lave i undervisningen, og at faget kræver en del oprydning efter timen.

Fysik/kemi-lærerne svarer også, at meget af forberedelsestiden går med at planlægge en sikker undervisning. Der er nemlig mange hensyn at tage, når man beskæftiger sig med kemikalier og strøm.

Kia Melchior peger især på de mange praktiske opgaver, der ligger i faget. Ifølge hende er det dem, som optager meget af forberedelsestiden.

"Rengøring og oprydning tager enormt lang tid, selvom ungerne selvfølgelig hjælper til. Men hvem gør lige emhætterne rene? Det står ikke lige på programmet, og det skal jo gøres af hensyn til alles hygiejne og sundhed. Det tager ekstra tid for mig, når jeg skal gøre det efter timen, for der er ikke tid til det", fortæller madkundskabslæreren.

Powered by Labrador CMS