Formandsberetning: Vi er først i mål med A20, når alle medlemmer kan mærke forskellen

Gordon Ørskov Madsens første formandsberetning i Lærerforeningen handlede ikke kun om skolens indhold – også om rammer, økonomi og vilkår - herunder implementeringen af den nye arbejdstidsaftale.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerformand: For mange elever lærer for lidt - nu skal der ske noget 

Kommunernes økonomi er anstrengt. Og der er behov for en klar kobling mellem skolens opgaver og de resurser, der er til rådighed, understregede Gordon Ørskov Madsen fra talerstolen på lærerkongressen i København.

"Med regeringens udspil 'Danmark kan mere 1' er der kommet to en halv nye milliarder i spil, og det er et klart signal fra regeringens side, at der brug for investeringer i undervisning og uddannelse. Helt enig! Folkeskolen og læreruddannelsen er helt oplagte mål for en indsats - det er der behov for. Men vi har samtidig brug for at sikre, at pengene ikke forsvinder i besprelser og omprioriteringer bagefter".

Det er første skoleår med en ny arbejds­tidsaftale, A20, i folkeskolen, og til næste år kommer skolerne på statslig overens­komst også med.

"Arbejdet med at realisere A20 skrider godt fremad - i rigtig mange kommuner. Men vi skal også være helt på det rene med, at en kulturændring, som vi taler om med den nye arbejdstidsaftale, ikke sker fra den ene dag til den anden".

"Vi skal også være knivskarpe i forhold til de kommuner, hvor dørene ind til sam­arbejdet forbliver lukkede. Det skal og vil vi ikke acceptere", sagde formanden.

"Jeg vil her gerne rose KL for konsekvent at vælge samarbejdets vej. Det gælder de fælles bestræbelser på at udvikle skolen, men også langt de fleste kommuners be­stræbelser på at realisere A20. Men vi har stadig en fælles opgave i at få alle med!" lovede han og pegede på, at han fortsat oplever alt for lidt opmærksomhed fra arbejdsgiverne i overenskomstperioden - navnlig fra statens side.

"Vi er først i mål med arbejdstidsaftalerne, når alle medlemmer kan mærke forskellen".

 

Læs mere

Læs formandens mundtligeberetning (pdf)