”Lærerkredsen har haft et ønske om en arbejdstidsaftale. Og det ønske er klart også på baggrund af overenskomstforhandlingerne. Det ønske har jeg forståelse for. Vi er sat fælles i verdenen for at lave den bedste skole. Og så skal vi sammen sørge for at holde fokus der”, siger chef for Uddannelse og Læring i Vejle Ulla Riisbjerg Thomsen.
”Lærerkredsen har haft et ønske om en arbejdstidsaftale. Og det ønske er klart også på baggrund af overenskomstforhandlingerne. Det ønske har jeg forståelse for. Vi er sat fælles i verdenen for at lave den bedste skole. Og så skal vi sammen sørge for at holde fokus der”, siger chef for Uddannelse og Læring i Vejle Ulla Riisbjerg Thomsen.

Vejle: Ny aftale giver lærerne mere fleksibilitet

En fælles forståelse om rammerne for lærernes arbejdstid i Vejle bliver nu erstattet af en aftale mellem Vejle Kommune og Vejle Lærerkreds. Aftalen giver lærerne mere fleksibilitet og gør op med, at lærerne skal være til stede på skolen i hele arbejdstiden.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Lærerne i Vejle får nu (rettet 25/9-2018 7:55)  mulighed for at arbejde hjemmefra.

Det er en af konsekvenserne af, at kredsformand Rikke Vagn-Hansen og chef for Uddannelse og Læring i Vejle Ulla Riisbjerg Thomsen begge har sat underskrifter på en "Lokal aftale om arbejdstid for folkeskoleområdet i Vejle Kommune".

"Det er en aftale, der bygger på ordentlighed, tillid og den gode dialog", siger Rikke Vagn-Hansen. "Det som bliver bedre er hovedsageligt fleksibiliteten. Vi har et afsnit, der hedder flekstid, og et der hedder at arbejde hjemmefra. Vi har haft fast tilstedeværelse, men man kunne som  under Lov 409 aftale med sin skoleleder, at man gik hjem og ordnede en specifik opgave. Men nu lægger vi op til, at det i højere grad er muligt, at man snakker om hvilke opgaver, der med fordel kan løses derhjemme. Så skal man ikke spørge", siger Rikke Vagn-Hansen.

Lærerne i Vejle får mulighed for flextid 

Forventningsafklaring om opgaveoversigten

I aftalen er det specificeret, at det er vigtigt, at der sker en forventningsafklaring omkring lærernes opgaveoversigt.

"Man skal have den dialog om: hvad indeholder den her opgave?. Det er skolelederne, der lave den vurdering. Når man ved, hvad opgaverne indeholder, kan man bedre vide, hvor mange opgaver, der kan være".

Rikke Vagn-Hansen mener, at der er flere grunde til, at det har været muligt at blive enige om en arbejdstidsaftale ved disse forhandlinger.  

"Vi har forbedret samarbejdet med forvaltningen, og så åbnede overenskomstforhandlingerne op for, at vi igen kunne drøfte, om vi skulle have en aftale, og det var der en åbenhed over for", siger hun.

Kun i 22 kommuner arbejder lærerne efter ren arbejdstidslov 

Kommune: Vi skal stå sammen om at skabe den bedste skole

Chef for Uddannelse og Læring i Vejle Ulla Riisbjerg Thomsen ser aftalen som en videreudvikling af den tillid og det samarbejde som med tiden er opbygget mellem kommunen og lærerkredsen.  

"Vi har haft et forståelsesnotat før, som vi på mange måder har arbejdet fint med og har haft en god rytme med at få evalueret, og også fået set på selve udmøntningen. Det har været et ønske fra lærerkredsen, at vi lavede en aftale. Jeg kunne se, at det var en god idé at gøre det, fordi vi havde et godt samarbejde omkring den fælles forståelse", siger Ulla Riisbjerg Thomsen og tilføjer:

"Det var en måde at markere vores samarbejde som skal være gennemsyret af tillid og ordentlighed".

Hun tror, at aftalen er med til at sikre gode betingelser for skolerne i Vejle.  

Analyse viser store forskelle på lærernes lokale arbejdstidsaftaler  

"Lærerkredsen har haft et ønske om en arbejdstidsaftale. Og det ønske er klart også på baggrund af overenskomstforhandlingerne. Det ønske har jeg forståelse for. Vi er sat fælles i verden for at lave den bedste skole. Og så skal vi sammen sørge for at holde fokus der".

Hedensted er også klar til at forhandle arbejdstid

I nabokommunen Hedensted er borgmesteren også klar til at forhandle en arbejdstidsaftale med lærerkredsen. Her har kommunen udsendt en pressemeddelelse, hvor der står, at man begynder forhandlinger, og målet er at nå en "lokal fællesaftale om lærernes arbejdstid".

Allerede nu er der planlagt at holde en række møder, hvor kommunen mødes med lærerkredsen. Målet er at møderne skal ske, inden KL's Børne- og undervisningsudvalg skal på roadshow i løbet af det næste år for at indsamle erfaringer fra kommunerne. 

"Ved at få nogle gode snakke håber vi på at få et fælles billede (eller det modsatte) af de lokale udfordringer og erfaringer. På den måde kan vi hjælpe hinanden med at kvalificere både Undersøgelseskommissionens arbejde og KL's Børne- og undervisningsudvalgs initiativer", lyder det fra  borgmester Kasper Glyngø.

Læs mere

Lokal aftale om arbejdstid for folkeskoleområdet i VejleKommune

 

Powered by Labrador CMS