Hillerøds byråd vedtog budgettet i aftes, og lærerne skal alligevel ikke undervise en halv time mere om ugen.

Hillerød trækker skolebesparelse tilbage

Lærerne i Hillerød skal alligevel ikke undervise mere næste skoleår. Partierne bag budgetforliget fandt i sidste øjeblik flere penge og valgte at bruge dem på at skrotte besparelsen på lærernes undervisningstid.

Publiceret

Ændring til budgetaftalen iHillerød

Byrådet beslutter, at 42FF-2019-006,som betyder en ekstra halv klokketimes undervisningstid for lærernei vores skoler ikke indføres for skoleåret 2019-20,hvilket svarer til en mindre besparelse på 1,334 mio. kr. i 2019 og1,9 mio. kr. i 2020 (svarer til 5/12 i 2019 og 7/12 i 2020), og atder bevilliges aktivitetsmidler på plejecentrene på 1,66 mio. kr. i2019 og 1,1 mio. kr. i 2020

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Planen var at hente en årlig besparelse på 3,2 millioner kroner ved, at hver lærer underviste en halv lektion mere om ugen. Men selv om Venstre, Socialdemokratiet, Radikale, Dansk Folkeparti og Konservative i sidste måned havde indgået budgetforlig med besparelsen på lærernes undervisningstid, så blev det lavet om i går, da budgettet endeligt skulle vedtages.

Hillerød-budget: Lærerne skal undervise mere og blive mindre syge 

En udmelding fra Folketinget, som først er kommet sent i forløbet, betyder at Hillerød kan forvente at få en kompensation i udligningssystemet på cirka 7,5 mio. kr. i 2019 og 2020. Og nogle af de penge har politikerne besluttet at bruge til at rulle den del af besparelserne tilbage, der handler om, at lærerne skal undervise mere.  

Det glæder formand for Hillerød Lærerkreds Zacharias Jensen. Han ser dog stadig en stor udfordring i, at politikerne opretholder en besparelse på skolernes vikarkonto: 

"Vi er glade for, at man fjerner besparelsen på lærernes undervisningstid, for belastningen i undervisningstimetallet er høj. Vi ærgrer os over, at man ikke fjerner besparelsen på vikarbudgettet, fordi udgifterne ude på skolerne fylder allerede det, der er på budgettet. Og nogle steder mener jeg ikke, at det dækker", siger Zacharias Jensen til folkeskolen.dk

Borgmester Kirsten Jensen (Socialdemokratiet) håber, at politikernes valg kan lette presset på skolerne.

"Jeg er glad for, at vi har fundet en løsning, hvor vi kan undgå kravet til vores lærere om en halv times mere undervisningstid. Det har været en torn i øjet på dem blandt de besparelser, der kommer på skoleområdet. Nu lettes presset. Jeg ser i øvrigt frem til kommende samtaler med lærerne og skolerne i øvrigt om hvordan vi afstemmer forventninger og muligheder", lyder det fra Kirsten Jensen i en mail.

Formand for Børn, Familie og Ungeudvalget i Hillerød Peter Frederiksen (Venstre) er glad for, at det var muligt at finde en løsning:

"Der viste sig nogle muligheder i nogle sene udmeldinger fra ministeriet, og så skulle vi finde ud af at anvende dem fornuftigst. Det blev så til, at vi ikke sparer de 3,2 millioner", siger Peter Frederiksen til folkeskolen.dk

Håber på en arbejdstidsaftale

I forbindelse med budgettet var der lagt op til, at kommunen skulle i dialog med lærerne - og den plan bliver der ikke ændret ved.  

"Skolen har været vigtig, når vi skulle prioritere de nye midler. Jeg tror, at det fjerner den største brændende platform for skolerne. Vi starter dialogen op alligevel, for det er vigtigt at have dialogen fremadrettet", siger han.  

Lærernes kredsformand håber, at dialogen kan føre til, at kommunen vil indgå en arbejdstidsaftale. 

"Der er en politisk melding om, at man gerne vil lave et samarbejde for at få skabt de bedst mulige arbejdsforhold for lærerne på skolerne, så må vi se, hvad det bringer. Vi håber selvfølgelig, at der kan laves en kommende lokal arbejdstidsaftale, så vi kan bringe undervisningstimetallet ned", siger Zacharias Jensen.