Formand for Tønder Lærerkreds Henrik Jakobsen og direktør i Tønder Kommune Henrik Schou skrev i går en arbejdstidsaftale for lærerne under.

Aftale: Max 800 undervisningstimer til lærerne i Tønder

Tønder Lærerkreds og Kommune er enige om en arbejdstidsaftale, som giver lærerne et loft over antallet af undervisningstimer på 800 om året. Der er også afsat tid til opgaver i tilknytning til undervisningen, og lærerne får bedre mulighed for at arbejde hjemmefra.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det er første gang siden indførslen af Lov 409, at Tønder Lærerkreds indgår en hel og reel arbejdstidsaftale med Tønder Kommune. I sommeren sidste år blev der indgået en delaftale, som regulerer lærernes arbejdstid i dette skoleår. Tidligere har lærerne i kommunen arbejdet efter et samarbejdsgrundlag. Men i går skrev formand for Tønder Lærerkreds Henrik Jakobsen og direktør Henrik Schou fra Tønder Kommune under på den endelige nye arbejdstidsaftale.

"Jeg tror og håber, at vi med aftalen har fået skabt nogle rammer som gør, at vores kolleger på skolerne får gode vilkår for at lykkedes med at leve op til folkeskoleloven og styrke elevernes læring og trivsel. Samtidig håber jeg, at aftalen vil medvirke til, at vi får lettere ved at tiltrække kvalificeret arbejdskraft. Jeg synes, vi har fået lagt et fundament, så folkeskolerne i Tønder Kommune er en attraktiv arbejdsplads", lyder det fra Henrik Jakobsen.

Arbejdstid: Lærerne i Nyborg får loft over undervisningstiden 

Aftale kræver skarpe prioriteringer på skolerne 

I aftalen er der blandt andet kommet et loft over antallet af undervisningstimer på 800 timer om året. Desuden er der fastlagt, hvor meget tid, lærerne får til at løse opgaver i tilknytning til undervisningen, og aftalen anerkender, at lærerne kan arbejde andre steder end på skolen.

"Udgangspunktet har været, at man skal gøre det inden for det eksisterende budget. Derfor bliver man nu nødt til at prioritere benhårdt i de øvrige opgaver på skolen. Eksempelvis har vi haft et grønt flag- projekt, hvor man skal lære eleverne om blandt andet miljø og affaldssortering. Der har der været sat koordinatorer af til. Jeg tror, at det er sådanne ting, man må gøre mindre af skolerne fremover", siger Henrik Jakobsen.

Når de lokale kredse præsenterer deres aftaler på folkeskolen.dk mener flere, at et maksimalt årligt undervisningstimetal på 800 er meget højt. Men Henrik Jakobsen vurderer, at det vil være færreste Tønder-lærere, der kommer op på det maksimale timetal.

"800 timer er et max, og min forventning er ikke, at lærerne kommer til at lande deroppe. Min forventning er, at man kommer under. Der er også en begrænsning i, at man får undervisningstillæg ved 750 timer", siger han.

Forklar din arbejdstid 

Tid til forberedelse

Han er især glad for, at aftalen sikrer, at forberedelsen følger antallet af undervisningstimer.

"Har man 800 undervisningstimer, så har man 400 forberedelsestimer. Det er 1 til ½, og det er efter min mening med til give kollegerne bedre mulighed for at løse opgaverne".

Mariagerfjord-lærere sikres professionelt råderum 

Han er også glad for, at der er blevet en lavet en aftale for tillidsrepræsentanterne og arbejdsmiljørepræsentanterne.

Aftalen er blevet i stand gennem et tæt samarbejde og i god dialog mellem lærerkredsen og kommunen. Også direktør Henrik Schou er glad for aftalen.

"Den danner et rigtig godt fundament for at understøtte den fortsatte gode dialog om opgaverne i folkeskolen og være med til at løfte kvaliteten, så alle elever bliver så dygtige de kan, sådan som Tønder Kommune har som prioriteret mål", lyder det fra Henrik Schou i en pressemeddelelse fra kommunen.

Arbejdstidsaftalen gælder for det kommende skoleår og skal genforhandles derefter.