En mandlig lærer med en arbejdsskade fra 1984 til 2015 kan måske få mellem 5.000 og 10.000 kroner ekstra i erstatning, mener sagsbehandler Jacob Gjedde, DLF

Mænd med ”gamle” arbejdsskader efterlyses

Nogle mænd har fået for lidt erstatning efter en arbejdsskade. EU-domstolen afgjorde i september 2014, at der ikke skal forskelbehandles mellem mænd og kvinder, i sager hvor erstatning er udbetalt som engangsbeløb. Henvend dig til DLF, hvis det gælder dig.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mænd, der har fået anerkendt en sag som arbejdsulykke i tidsrummet efter 22. december 1984 og 1. marts 2015, kan have fået for lidt i erstatning. Det handler om dem, der har fået udbetalt erstatning for erhvervsevnetab som et engangsbeløb.

"Det kræver, at ulykken er sket indenfor dette tidsrum, hvor mænd oplevede at blive diskrimineret i systemet", fortæller sagsbehandler i DLF Jacob Gjedde.

Han regner med, at en mandlig lærer der lever op til kriterierne vil kunne få mellem 5. 000 kroner og 10.000 kroner i gennemsnit. Pengene er skattefrie. Det maksimale beløb, der kan blive tale om, vil nok være på 40.000 kroner.

 

Leder efter mandlige lærere

En dom i 2014 ved EU-domstolen slog fast, at man ikke må forskelsbehandle kønnene i arbejdsskadesager. Det havde man gjort på grund af udregninger efter levealder, hvor kvinder gennemsnitligt lever længere end mænd. Derfor fik mænd i den pågældende periode for lidt i erstatning.

DLF klager i sag om 22 år gammel arbejdsskade

FTF rejste sagen overfor beskæftigelsesministeren i 2014 efter dommen, og Arbejdsskadestyrelsen - i dag Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - ændrede regler og praksis fra 1. marts 2015, så mænd og kvinder herefter får samme erstatning.

"For at komme i betragtning til mere erstatning kræver det, at læreren var offentligt sikret, da skaden skete. Det betyder, at erstatningen blev udbetalt af staten, en region eller en selvforsikret kommune. Altså ikke et forsikringsselskab, ikke Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og heller ikke en privat virksomhed", siger Jacob Gjedde.

Han fortæller, at det er svært at sige, hvor mange sager der kan være tale om - måske 30 i alt.

"Vi leder selv efter sager, men vi har et gammelt arkiv, så hvis man mener, man lever op til kriterierne, kan man selv henvende sig til os".

Jacob Gjedde fortæller, at det kan handle om sager, hvor en lærer er faldet og kommet til skade, måske har fået hjernerystelse eller det kan handle om psykiske følger efter overfald på arbejdet. Det er ulykker, der er tale om.

Der er sager om lærere i gang i systemet, som endnu ikke er færdigbehandlet.

Kontakt DLF på eje@dlf.org, hvis du tror, du kan være omfattet af ovenstående.

 

Læs mere

Læs mere hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring