Det gule tørklæde har Karen Thestrup Clausen fået af sine elever i 1. klasse. Det blev afleveret sammen med vin og chokolade, som stod ved døren til hendes hus, en dag hun kom hjem i sommerferien. Hun fik ikke selv mulighed for at sige farvel til sine klasser inden forflyttelsen.

Lærer og byrådsmedlem forflyttet uden varsel

Personalemappen indeholdt ingen problematiske sager, alligevel blev lærer og byrådsmedlem Karen Thestrup Clausen forflyttet til en anden skole i Holbæk Kommune. Forflyttelsen faldt sammen med byrådets anbefalinger til en anden ledelsesstruktur på blandt andet skoleområdet.

Publiceret

VAREDEKLARATION: SÅDAN HAR VIGJORT

Fagbladet Folkeskolen har fået Karen ThestrupClausens samtykke til at læse sagen igennem, herunder referater afde i alt tre tjenstlige samtaler, der fandt sted 23. maj, 29. majog 4. juni. I de to sidste deltog advokatfuldmægtig fra DLF CamillaBengtson også. DLF har fået aktindsigt i personalepapirerne,herunder de notater, som skoleledelsen senere fremsender - og somikke fandtes i Karen Thestrup Clausens personalemappe. De er blevetlagt ind i personalemappen 13. juni 2019.

De berørte parter har fået mulighed for at udtale sig.Skolelederen har takket nej, og skolechefen har valgt at skrive etsvar på mail i stedet for at svare på spørgsmål i ettelefoninterview.

»Ledelsen mener, at jeg har et negativt kropssprog og spreder negativ stemning«, siger Karen Thestrup Clausen. Det er den forklaring, hun får, da hun spørger om, hvad hun har gjort forkert.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Da lærer Karen Thestrup Clausen som byrådsmedlem for Enhedslisten tirsdag den 21. maj var på arbejdstur til Orø sammen med Holbæks borgmester, så hun, at hun havde fået post i sin e-boks. Hun loggede på og fik et chok. Her stod, at hun skulle til tjenstlig samtale om forflyttelse. Det var første gang, hun overhovedet hørte tale om forflyttelse. Hun var målløs.

Karen Thestrup Clausen har været lærer på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, i 19 år og har en personalemappe uden pletter. Den tjenstlige samtale skulle handle om samarbejdsproblemer med skolens ledelse, stod der i mailen. Men ledelsen ville ikke være til stede ved mødet. Den tjenstlige samtale var med skolechefen. Sådan havde man »vurderet, at det skulle være«, fik hun at vide.

Ombudsmanden skal se på forflyttelsessag

To dage senere, torsdag den 23. maj, møder Karen Thestrup Clausen op til tjenstlig samtale på forvaltningen i Holbæk Kommune. Hun har sin tillidsrepræsentant og DLF's advokatfuldmægtig med sig som bisiddere til samtalen, men de får ikke noget konkret at vide om, hvad problemerne skulle være.

I alt er der tre forhandlingsmøder med skolechefen, Holbæk Lærerkreds og DLF uden konkrete eksempler på, hvad Karen Thestrup Clausen eventuelt skulle have gjort forkert. Efter det tredje møde modtager næstformanden i kredsstyrelsen så pludselig en række notater, som skoleledelsen har samlet over et par år.

I notaterne skriver ledelsen, at Karen Thestrup Clausen »spreder dårlig stemning«, »udviser manglende tillid til ledelsen«, »sætter spørgsmålstegn ved alle de beslutninger, du ikke er enig i«, og det kommer til udtryk ved »negativt kropssprog«, rullen med øjnene og fnysen. Skoleledelsen oplever, at hun modarbejder dem og vil diskutere de beslutninger, som lederen har truffet. Intet af dette er omtalt i hendes personalemappe. Karen Thestrup Clausen og tillidsrepræsentanten har aldrig tidligere hørt om dette.

Målet med den tjenstlige samtale er klart at forflytte Karen Thestrup Clausen til en anden skole i kommunen.

Blev flyttet fra specialtilbud

Karen Thestrup Clausen har altid arbejdet med børn, der har særlige behov, så skolen gav hende en AKT-uddannelse (adfærd, kontakt, trivsel). Derefter oprettede man et specialtilbud til børn på Skovvejens Skole, sådan at man kunne beholde flere af eleverne på skolen. I dette tilbud blev Karen ansat sammen med en anden lærer og en pædagog.

For to år siden fik de tre at vide, at de nu skulle søge deres egne stillinger på grund af omstrukturering. De søgte alle tre. Den anden lærer og pædagogen fik genansættelse i specialtilbuddet. Men Karen Thestrup Clausen blev ikke genansat i samme stilling. Den erfarne speciallærer blev i stedet overflyttet til almenklasserne, som hun fik rigtig mange af.

Hun fik ingen forklaring, når hun spurgte om årsagen. Ingen andre i specialtilbuddet har speciallæreruddannelse eller AKT-uddannelse.

Det var også i 2017, at Karen Thestrup Clausen gennem sit byrådsarbejde blev præsenteret for en rapport om problemer med skimmelsvamp på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup. I byrådet fik lokalpolitikerne at vide, at der heldigvis ikke opholdt sig børn i de berørte områder - der var tale om personalerum og administration. Men Karen Thestrup Clausen sad med rapporten og kunne se, at der var børn i flere af de svamperamte lokaler - og det påpegede hun.

»Det var en offentlig rapport, og jeg sagde, at jeg naturligvis ville orientere mine kolleger om, at der var skimmelsvamp i de omtalte lokaler«, siger Karen Thestrup Clausen.

Hun oplever, at afdelingslederen i den anledning siger til hende, at hun »har overskredet alle beføjelser«.

Efter den episode føler Karen Thestrup Clausen, at det begynder at stramme til mellem ledelsen og hende.

Får anvist fire mulige skoler

Karen Thestrup Clausen får fire skoleforslag med hensyn til forflyttelsesmuligheder. Hun vælger Børnespecialcenter A-afdelingen i Tølløse.

Holbæk Kommunes HR-afdeling skriver om forflyttelsen, at samarbejdet mellem skoleledelsen og Karen Thestrup Clausen fungerer utilfredsstillende: »Skoleledelsen vurderer, at du udviser manglende tillid til skoleledelsen, hvilket vanskeliggør et tilfredsstillende samarbejde. En manglende tillid, der kommer til udtryk ved, at du har vanskeligt ved at acceptere de ledelsesmæssige dispositioner og beslutninger«.

I brevet står også: »Ledelsen ved Læring og Trivsel vurderer ikke, at ansvaret for det utilfredsstillende samarbejde alene kan tilskrives dig. Der skal altid to parter til et samarbejde. Meget kunne og burde formodentlig have været håndteret anderledes, hvilket er beklageligt ikke er sket. Det vurderes dog nu, at et fremtidigt tilfredsstillende samarbejde mellem dig og skoleledelsen på Skovvejens Skole ikke er realistisk. Holbæk Kommune har dog ikke grund til at betvivle, at samarbejdet mellem dig og skoleledelsen andetsteds kan fungere tilfredsstillende«.

På det tidspunkt omkring sommerferien, hvor Karen Thestrup Clausen bliver forflyttet, har hun sammen med andre politikere i kommunalbestyrelsen netop udarbejdet et oplæg til en ny ledelsesstruktur i Holbæk Kommune. Noget, der blandt andet vil berøre skoleledelser.

Kolleger skriver bekymringsbrev

Da kollegerne på Skovvejens skole, afdeling Jyderup, bliver orienteret om forflyttelsen, indkalder de til møde i faglig klub. De skriver et såkaldt bekymringsbrev til kommunen. I brevet giver lærerne udtryk for, at de er chokerede over, at Karen Thestrup Clausen er blevet tvangsforflyttet uden forvarsel.

»Det, der ryster os, er, at kommunens skolechef ikke råber vagt i gevær og insisterer på, at der afholdes et mæglingsmøde mellem de implicerede parter. Vores indtryk er, at der i denne sag udelukkende er blevet lyttet til skolens ledelse, hvilket giver en utryghed for alles ansættelsesforhold«, skriver de.

Lærerne spørger, om hver enkelt af dem kan blive forflyttet uden varsel, fordi de for eksempel er for kritiske. Er det kutyme i Holbæk Kommune, at der ikke afholdes formøder/tjenstlige samtaler, før en forflyttelse af ovenstående karakter finder sted? Er det kutyme i Holbæk Kommune, at det er skolechefen, som agerer ledelsens forlængede arm i sådan en sag, og enhver mulighed for dialog om sagen dermed elimineres?

Lærerne skriver også, at Karen Thestrup Clausen er afholdt som lærer og kollega, udfører sit arbejde til punkt og prikke, er en god samarbejdspartner. »Karen stiller kritiske spørgsmål i de rigtige sammenhænge, på lærermøder og lignende. Det er vores indtryk, at selv om Karen Clausen ikke er enig i de beslutninger, som ledelsen træffer, udfører og efterlever hun dem altid loyalt«.

I kommunens svar ridses regler om ret og pligt til omplacering op, hvis der er omstruktureringer eller behov for flytning af kompetencer. En direktør skriver på kommunaldirektørens vegne: »Der er dog ingen ansatte, der bliver forflyttet, fordi de stiller spørgsmål - heller ikke kritiske spørgsmål. Der er naturligvis for alle medarbejdere i Holbæk Kommune en ret til at stille spørgsmål. At sanktionere dette ville være et brud på ytringsfriheden. Der er ligeledes ingen, der bliver forflyttet uden varsel«.

Der står også i svaret til lærerne, at »forflyttelse ikke sker uden forudgående dialog«. Og at »I den konkrete sag har ledelsen vurderet, at chef for Læring og Trivsel, Julie Becher, skulle afholde samtalen«.

Men Karen Thestrup Clausen fik intet varsel om forflyttelsen før indkaldelsen til tjenstlig samtale om forflyttelse. Og dialogen var vanskelig, da skoleledelsen fra afdeling Jyderup slet ikke var til stede ved de tre møder om Karen Thestrup Clausens forflyttelse.

»Har jeg kvajet mig?«

I 2017 med sagen om skimmelsvamp på skolen kommer skolelederen ifølge Karen Thestrup Clausen for at »lukke sagen ned« på lærerværelset foran hendes kolleger.

»Jeg går hen til ham og siger, at han ikke skal forsøge at lukke munden på mig, når jeg har byrådskasketten på. Det er måske dér, jeg gør noget forkert og kvajer mig«, siger Karen Thestrup Clausen. I hvert fald bliver hun kaldt hen på skolelederens kontor, hvor han fortæller, hvordan en ny struktur skal bygges op, og hvor han siger, at han synes, at hun spreder dårlig stemning på lærerværelset.

»Jeg spørger ham, om det er nu, jeg skal have min tillidsrepræsentant med til mødet, men han svarer 'nej, nej'«, husker Karen Thestrup Clausen.

På et tidspunkt fortæller skolelederen hende, at han har hørt, at hun har været kritisk på lærerkredsens generalforsamling.

»Jeg kan ikke huske, hvad jeg skulle have sagt, men jeg tror, at jeg har fortalt, at vi havde et dårligt psykisk arbejdsmiljø på skolen. Men tænk, at nogle bringer noget videre fra en kredsgeneralforsamling til skoleledelsen«, siger hun.

Karen Thestrup Clausen oplyser, at hun har været til medarbejderudviklingssamtaler med ledelsen, og dér er der ikke blevet nævnt noget om samarbejdsproblemer. I en periode har hun endda været konstitueret leder for specialtilbuddet på skolen.

Hun fortæller også, at flere medarbejdere på skolen er sygemeldt med stress i foråret 2018, og i den anledning overtager hun en klasse, fordi ledelsen gerne vil have, at hun tager over.

»Jeg har altid gjort meget ud af at skelne mellem mit lærerjob og mit byrådsjob. Jeg bruger kommandovejene og kunne ikke drømme om at fortælle forældrene, at jeg for eksempel er uenig i en beslutning, der er taget på skolen«.

Må ikke sige farvel til klassen

Da Karen Thestrup Clausen har været til tjenstlig samtale i maj 2019 og har fået at vide, at hun skal forflyttes, skal hun til forældremøde med en klasse. Det er svært, synes hun, for hun må ikke fortælle elever og forældre, at hun ikke længere skal have klassen. Afdelingslederen siger, at hun bare skal fortælle, at fagfordelingen endnu ikke er faldet på plads.

Karen Thestrup Clausen prøver at komme til forældremødet, men hun kan ikke. Hun har det for dårligt og ender med at sygemelde sig. Alligevel forsøger hun at få afsluttet nogle opgaver på skolen.

Skolechef: Naturligvis har lærere ytringsfrihed

»Jeg sidder en morgen på en af lærerarbejdspladserne på skolen og er ved at skrive elevplaner, da afdelingslederen kommer forbi og spørger, hvor længe jeg har tænkt mig at sidde dér. Han fortæller, at jeg skal aflevere nøgler og computer mandag. Jeg spørger, om jeg er bortvist, men får intet svar. Jeg er chokeret over, at jeg så pludseligt skal forflyttes, og jeg får ikke lejlighed til at sige farvel til hverken elever eller forældre«, siger en berørt Karen Thestrup Clausen.

»Der er også kolleger, jeg har arbejdet sammen med i 19 år. At forlade skolen på den måde føles som en dårlig skilsmisse«.

Holbæk Lærerkreds sørger for, at hun bliver fritstillet under sygemeldingen. Det betyder, at hun stadig kan passe sit arbejde i byrådet.

Skal have genskabt tilliden

Arbejdsmiljørepræsentant Anne Fabiansen på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup, kalder det en meget trist sag, der set med hendes øjne kunne være løst på så mange andre måder.

»Karen Thestrup Clausen har passet sit arbejde til punkt og prikke, der har ingen klager været over hende, hun er over 60 år og har været her på skolen i 19 år. Jeg forstår slet ikke, hvorfor hun skulle forflyttes. Det er efter min vurdering ikke i orden«.

Anne Fabiansen oplever, at forflyttelsen skaber utryghed blandt personalet på skolen. Derfor skrev faglig klub et bekymringsbrev til Holbæk Kommune.

Lærerkreds: Holbæk Kommune skaber utryghed

Også tillidsrepræsentant Louise Villadsen taler om, hvordan den pludselige forflyttelse skaber utryghed hos kollegerne.

»Kommunen har efter min mening ikke overholdt de formelle procedurer. Karen har ikke været indkaldt til tjenstlige samtaler om samarbejdet. På mødet med skolechefen opdagede vi, at beslutningen om forflyttelse allerede var taget. Det kom bag på mig. Jeg har fortalt skolens daglige ledere, at vi skal reparere på tilliden, hvis jeg som tillidsrepræsentant skal kunne passe på mine kolleger«, siger Louise Villadsen.

Tillidsrepræsentanten fortæller, at der nu er eksterne konsulenter involveret i en proces for at bedre samarbejdet mellem ledelse og lærere, så arbejdsmiljøet, arbejdsglæden og den gensidige tillid kan genskabes på Skovvejens Skole, afdeling Jyderup.

»Det er hårdt arbejde. Der er en stor utryghed, og kollegerne spørger naturligt mig, hvordan de kan vide, hvad ledelsen har på dem«, siger Louise Villadsen.

Leder: Hvem skal i den sorte gryde?