Debat

Det er helt afgørende, at børn og unge i mistrivsel får hjælp til at flytte tankerne væk fra stress og angst og i stedet over i konkrete aktiviteter, mener selvstændig Puk Hyllested.
Det er helt afgørende, at børn og unge i mistrivsel får hjælp til at flytte tankerne væk fra stress og angst og i stedet over i konkrete aktiviteter, mener selvstændig Puk Hyllested.

Debat: Mistrivsel skal bekæmpes med aktiviteter, der fremmer selvforglemmelse

Hvis vi skal komme mistrivselsepidemien til livs, er det ikke nok at begrænse mobilforbruget, vende tilbage til fysiske bøger og mindske brugen af test og karakterer. Vi skal også sørge for, at de unge bruger hænderne i meningsfulde aktiviteter, skriver dagens debattør.

Publiceret

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning.

De unge pigers mistrivsel har nået nye højder. For nylig kunne man læse i Politiken, at mere end halvdelen af pigerne i 9. klasse mistrives. 

I foråret talte jeg med lederen af det sted for psykisk sårbare unge, hvor jeg selv underviser, og hun pegede på samme problem: Det her er en epidemi af unge, der har forskellige psykiske lidelser, og som ikke trives, sagde hun. Hvis det fortsætter på denne måde, står vi om ti år med en kæmpe gruppe af voksne, der er uden for arbejdsmarkedet, og som ikke kan tage en videregående uddannelse.

Jeg er ikke i tvivl om, at nogle af årsagerne til mistrivslen kom med skolereformen i 2014 med bl.a. øget fokus på faglighed, højere timetal og inklusion af børn med særlige læringsforudsætninger. Dertil kommer et stort skærmforbrug med sociale medier, perfekthedskultur og sammenligning. Når vi som samfund har skabt de rammer for børn og unge, så får vi mange - rigtig mange - i mistrivsel.

Derfor skal vi handle nu.

Tankerne skal flyttes et andet sted hen

Vi skal ikke kigge på de unge og sige: “Din hjerne mangler serotonin, så her får du nogle antidepressiver.” 

Vi skal være sammen med dem og vide, at det, de har brug for, er fællesskaber, nærværende voksne og aktiviteter, der fremmer selvforglemmelse, så fokus flyttes væk fra én selv.

Hvordan opnår man så selvforglemmelse?

I aktiviteter, hvor hænderne er i gang, og hvor ens kompetencer balancerer med udfordringerne i et projekt. I kreative aktiviteter, hvor man skaber noget, der er meningsfuldt for en selv. I såkaldte craft-aktiviteter, hvor man bliver udfordret tilpas meget, så man må stå lidt på tæer for at klare det. Det vil sige, at hjernen arbejder i det netværk, der koordinerer opmærksomhedskrævende fysiske og kognitive aktiviteter, så der ikke levnes plads i hjernen til bekymringer, selvransagelse og grublerier.

For at komme mistrivselsepidemien til livs, er det altså ikke nok at begrænse mobilforbruget, vende tilbage til fysiske bøger og mindske brugen af test og karakterer. Vi skal også sørge for, at de unge bruger hænderne i skabende, meningsfulde aktiviteter, så de er mindre beskæftiget med alle de tanker, der skaber sammenligning, stress og angst. 

Deltag i debatten - send dit indlæg på 4-600 ord til debat@folkeskolen.dk

Powered by Labrador CMS