Odsherred-borgmester Thomas Adelskov er oprindeligt lærer og har længe været modstander af nationale test.

S-borgmester: Det giver ingen mening at gennemføre nationale test

Et voksende antal kommuner lægger pres på undervisningsministeren for at lade kommunens skoler slippe for at gennemføre de nationale test frem mod sommerferien. Albertslunds borgmester er sikker på, at der kommer en national beslutning om at aflyse testene.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Mens lærerne fra i går kunne booke nationale test til deres elever, vokser antallet af kommuner, der forsøger at vriste sig fri af Børne- og Undervisningsministeriets krav om at gennemføre testene i den forlængede periode frem til den 11. juni.

Kommuner som Aalborg, Skanderborg og København har allerede sendt breve til ministeriet med en bøn om at få lov til at droppe de nationale test i år, og lignende henvendelser fra en række andre kommuner er på vej.

Det gælder blandt andet Odsherred Kommune, hvor borgmesteren er socialdemokrat og uddannet lærer og hedder Thomas Adelskov.

Han sad i Folketinget i 2006, da den daværende VK-regering sammen med Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede at indføre de nationale test i folkeskolen. Dengang brød Thomas Adelskov partilinjen og stemte nej til de nationale test.

"Det har aldrig været noget, jeg syntes var vigtigt", siger Thomas Adelskov.

Og hans syn på testene har ikke ændret sig i kølvandet på en lang corona-nedlukning af skolerne.

"Det giver ikke mening"

Derfor er han enig med et stort flertal i byrådet i Odsherred, som efter et møde i skole- og uddannelsesudvalget vil rette henvendelse til undervisningsministeren for at få lov til at slippe for at gennemføre de omstridte test.

"Vi synes simpelthen ikke, at det giver mening at gøre det her nu. Det giver ingen mening at lægge det pres på eleverne - og på lærerne også, for den sags skyld. Det vil skrue op for forventningspresset, og der vil være rigtig meget fokus på det i undervisningen. Vi vil gerne have, at man koncentrerer sig om den relevante indlæring og ikke kun den indlæring, der retter sig mod at svare rigtigt i testene", siger Thomas Adelskov til folkeskolen.dk

Minister: Nationale test kan give overblik over 'skolehuller'

 Han mener, at det også bør være muligt at dispensere fra reglerne om nationale test, når nu så mange andre ting er blevet aflyst eller udsat. Og hertil kommer, at de nationale test har været udsat for massiv kritik, fordi det har vist sig, at deres resultater ikke er særligt valide, påpeger han.

"Derfor synes vi, at det er et urimeligt pres at lægge på vores elever, når de samtidig i medierne kan læse sig frem til, at det ikke giver nogen mening at gennemføre de test", siger borgmesteren.

Fokus på faglige huller

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkranz-Theil (S) har tidligere fastholdt testene med en begrundelse om, at de kan være med til at afsløre elevernes faglige huller efter lang tids nedlukning.

Men den begrundelse giver borgmester Thomas Adelskov ikke meget for.

"Det synes jeg, vi skulle vente med at kigge på til næste år", siger han.

Også Odense og Aarhus kommuner er stærkt kritiske over for gennemførelsen af testene, der vel at mærke gælder alle elever, og ikke kun de stikprøver, der blev indført i 2020 efter en massiv og langvarig kritik af testene.

"Jeg ønsker de nationale test hen, hvor peberet gror. De er smækfulde af fejl, de bliver oplevet som meningsløse af elever og medarbejdere", har rådmanden for skoleområdet i Aarhus, Thomas Medom (SF), tidligere udtalt.

Også i Randers vil et flertal nu rette henvendelse til ministeriet i et forsøg på at blive fritaget for de nationale test.

Ifølge formanden for skole og uddannelsesudvalget i Randers Kommune, Steen Bundgaard (S), er det ganske vist nødvendigt at få overblik over, hvordan det fagligt står til med eleverne. Men vejen til et større overblik går ikke gennem nationale test, mener han.

Borgmester er sikker på aflysning af test "Det er et opmærksomhedspunkt, om nogle elever har haft det fagligt svært under nedlukningerne, men upræcise målinger er ikke løsningen. Vi har tiltro til lærernes faglighed og ved, at de nok skal få taget temperaturen i forhold til, hvordan det går med eleverne", siger Steen Bundgaard til lokalavisen Randersidag.dk

I Albertslund uden for København vil et flertal ligeledes rette henvendelse til undervisningsministeren for at slippe for testene efter et forslag fra Enhedslisten.

Forslaget bakkes ifølge lokalavisen Albertslund-Posten op af kommunens borgmester, Steen Christiansen, der mener, at det bliver "som at sparke en dør ind":

"For jeg er sikker på, at der kommer en national beslutning om at aflyse de nationale test", siger han.

Stort flertal i København opfordrer ministeren til at droppe nationale test i år