Michael Ziegler, der forhandlede den landsdækkende lærerarbejdstidsaftale på plads på KL's vegne sidste år, er borgmester i en af de syv kommuner, hvor man ikke har kunnet lande en lokal aftale for lærerne i dette skoleår.

Kommunalvalg: Kun otte kommuner har ikke en lokal arbejdstidsaftale for lærerne

I otte kommuner arbejder lærerne efter den landsdækkende A20-arbejdstid uden lokale aftaler. Det er forskelligt, hvordan det går, men lokalt vurderer lærerforeningerne ikke, at lærernes arbejdstid bliver et stort emne op til valget om en måned. Artiklen er opdateret med Albertslund Kommune.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Blot seks større kommuner og to meget små har ikke landet en lokal arbejdstidsaftale for dette skoleår. Det vil sige, at lærerne arbejder efter de bestemmelser, som der er i den centrale A20-aftale, som Danmarks Lærerforening indgik med KL sidste år.

Et par måneder inde i skoleåret mener nogle af de lokale lærerkredsformænd, at det går meget godt uden lokalaftale, mens det andre steder ser ud til, at kommunerne har svært ved at indfri alle målene i A20. De fleste er dog enige om, at lærernes arbejdstid ikke ser ud til at blive et stort emne i den kommende kommunale valgkamp. Folkeskolen.dk har ringet til lærerformændene i de syv kommuner.

Tilføjet kl. 14:10: Formand for lærerne i Albertslund vest for København Maiken Bryde Amisse gør opmærksom på, at desværre heller ikke er lykkedes at komme i mål med en lokalaftale for lærerne dér. Det står til gengæld som det vigtigste på den ønskeliste til kommunalbestyrelseskandidaterne, medlemmerne udarbejdede på en kredsweekend for nylig:

Ikast-Brande: "Her er alt for høj undervisningsfrekvens"

I Ikast-Brande har der ikke været lokalt aftalte rammer om lærernes arbejdstid siden 2013.

"Med A20 har vi nu en mere organiseret dialog med kommunen, idet begge parter er aftaleholdere og selvfølgelig skal leve op til A20's bestemmelser", siger formand for Herningegnens Lærerkreds Helen Sørensen.  

I disse uger mødes hun med kandidater til kommunalvalget. Her adresserer hun, at de største problem for lærerne i Ikast-Brande lige nu er, at de har mange undervisningstimer.

"I møder med politiske partier forsøger jeg at rette opmærksomheden hen på, at det er helt til hest, at man i byrådet har besluttet, at undervisningsgennemsnittet for en lærer er 770 timer om året".

Endnu har kreds og kommune ikke evalueret, hvilken forskel A20 gør for lærerne, men Helen Sørensen mener, at A20 gør en lille forskel for lærerne.

"Der er mere dialog i planlægningen, men det er svingende, hvor meget det ses i udmøntningen på opgaveoversigten. De fleste ligger højt i timetal, samtidig med, at man har mange andre opgaver, men man er efter vore oplysninger blevet taget mere på råd", forklarer kredsformanden.

Hun påpeger, at det er godt, at den individuelle forberedelse står på opgaveoversigten.

"De fleste skoler har lavet opgaveoversigter, der er udmærkede. Men der kan være plads til forbedringer. Der er et par steder, som man ikke har estimeret tid på langt de fleste opgaver. Der skal tid på opgaver over 60 timer, men man har ikke bundtet de små opgaver sammen, så der er nogen steder hvor mange opgaver ikke er tidsfastsatte".  

"Opgaveoversigternes kvalitet kan man generelt ikke anfægte, men her er alt for mange undervisningstimer samtidigt med mange, mange øvrige opgaver til den enkelte lærer, og det er et resursespørgsmål".

Ærø: Forventning om lokal arbejdstidsaftale næste skoleår

Fanø og Ærø er meget små kommuner med et tæt samarbejde mellem forvaltning og skole.

På Ærø satte besparelser på skolen en stopper for, at der blev indgået en lokalaftale for lærerne på øens eneste folkeskole. Besparelserne gav lærerne flere lektioner, og dermed blev tiden til forberedelse knap. Men et godt samarbejde mellem skole, politikere og forvaltning gør, at formand for Øhavets Lærerkreds Lone Clemmensen regner med, at man vil kunne indgå en lokal arbejdstidsaftale næste skoleår.

"Inden A20 betød besparelser, at lærerne fik flere lektioner. Men så indbød vi til et dialogmøde mellem politikere og lærere på skolen. Vi tog det som en caférunde. Her opfordrede politikerne til, at vi sendte forslag til budgettet, da mødet var slut. Siden har politikerne bevilliget penge, så skolen har kunnet ansatte to lærere mere, og lærerne har fået mere tid til forberedelse", fortæller Lone Clemmensen.

"Nu regner vi med at kunne indgå en lokalaftale for lærernes arbejdstid næste skoleår. Det har været et fantastisk godt forløb. Vi har haft et virkelig godt samarbejde med forvaltningen".

Fanø: Tradition for tæt samarbejde uden lokalaftale

Der findes også kun en folkeskole på Fanø. Her er der tradition for, at kommune og skole i tæt samarbejde finder ud af, hvordan man lokalt udmønter arbejdstidsrammerne, oplyser Esbjerg Lærerforening.