"Mine kolleger roser mig til skyerne, og siger, hvor er det fedt, at du kæmper, men min mave er helt knudret sammen, for jeg ved, at det kan koste mig mit job. Jeg skal ikke træde det mindste ved siden af", siger Anne Thorning-Petersen som kritiserede forholdene på sin skole i Vordingborg i den lokale avis, fik en tilrettevisning fra skolelederen, som leder og kommune siden har skrevet under på var uberettiget.

Lille sejr for lærernes ytringsfrihed

Forflyttelser, inklusion og lockout blev for meget for lærer Anne Thorning-Petersen fra Vordingborg. Hun udtalte sig kritisk til den lokale avis. Det førte til en tilrettevisning. Siden har kommune og skoleleder måtte erkende, at tilrettevisningen var uberettiget.

Publiceret

Lærere og ytringsfrihed

Når en lærer udtaler sig på skolens vegne, er han underlagtloyalitetspligt som gør, at lederen kan bestemme, hvad læreren måudtale sig om.

 

Når en lærer udtaler sig som privatperson, har de ytringsfrihed,som alle andre.

Man skal dog være opmærksom på:

 

  • Reglerne om tavshedspligt. Læreren må f.eks. ikke giveoplysninger om enkeltpersoners rent private forhold.
  • Straffelovens bestemmelser om injurier (ærekrænkelser)
  • At hvis man udtaler sig om noget inden for sit egetarbejdsområde, må man ikke give åbenbart urigtige oplysninger
  • At hvis man er ansat i en topchefstilling, tæt påbeslutningstagerne, er der mindre rum til ytringsfriheden. Hverkenskoleledere eller lærere er tæt nok på kommunalbestyrelsen til atblive omfattet af dette

 

Et godt råd:

Når man udtaler sig, som privat person, så skriv eller sig, atdet er sådan, det forholder sig. På den måde undgår mantvivlstilfælde. 

 

Kilde: Steen Dam, konsulent i DanmarksLærerforening

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

"Forflyttelser, ingen arbejdstidsaftale, mødeplan, inklusion, fyring, genansættelse, lockout og konfliktlån. Det blev simpelthen for meget. Så jeg valgte at stå frem og fortælle om mine oplevelser. Og det fik jeg så en tilrettevisning for", siger lærer på Præstø Skole Anne Thorning-Petersen.

I en lang artikel i Sydsjællands Tidende fortalte Anne Thorning-Petersen om sit klemte arbejdsmiljø. Da hun efter lockouten i maj vendte tilbage til sit arbejde på skolen, blev hun kaldt til en samtale med sin leder. Samtalen var en såkaldt tilrettevisningssamtale. Hun fik en skriftlig tilrettevisning og fik at vide, at hendes udtalelser kunne bringe hende i konflikt med hendes tavsheds- eller loyalitetspligt, og at udtalelserne kunne føre til følgevirkninger. Den skriftlige tilretteanvisning sluttede med en henstilling om, at Anne Thorning-Petersen fremover skulle bruge skolens formelle systemer til kritik.  

I Vordingborg er helhedsskole og inklusion nu hverdag

 

DLF hjælper

Efter tilrettevisningen kontaktede hun igen lærerkredsen for at få hjælp. Kredsen hentede hjælp i Danmarks Lærerforening, som kontaktede kommunen. Efter et møde med kredsen og en konsulent fra Danmarks Lærerforening valgte kommunen og skolelederen i oktober at erkende, at tilrettevisningen var uberettiget. Anne Thorning-Pedersen var i sin fulde ret til at udtale sig til Sydsjællands Tidende. Under mødet med DLF's repræsentanter fik skolelederen dog skrevet ind i referatet, at hun mener, at der er urigtige oplysninger i artiklen, som hun ønsker en samtale med Anne Thorning-Petersen om.

Den samtale venter Anne Thorning-Petersen stadig på.

"Det er to måneder siden, og jeg går jo på arbejde. Men min skoleleder har ikke kontaktet mig endnu. Mine kolleger roser mig til skyerne, og siger, hvor er det fedt, at du kæmper, men min mave er helt knudret sammen, for jeg ved, at det kan koste mig mit job. Jeg skal ikke træde det mindste ved siden af", siger Anne Thorning-Petersen.

Vordingborg: Lærerne ville ikke vise ministeren et glansbillede

 

Vordingborg-lærere undgår at kritisere

Konsulent i Vordingborg Lærerforening Ove Henrik Andersen har hjulpet Anne Thorning-Petersen i forløbet. Han oplyser, at hun ikke er den eneste lærer, der har oplevet at blive irettesat for at udtale sig om forholdene på skolerne i Vordingborg.

"Det er et stort problem, for det afholder folk fra at komme med deres meningstilkendegivelser om forholdene på skolerne i Vordingborg, som virkelig er meget problematiske. Vi oplever, at mange lærere henvender sig om arbejdsmiljøet,  men de tør ikke stå frem og fortælle, hvordan det er, og sagerne bliver ikke anmeldt", siger Ove Henrik Andersen.  

Formand for Vordingborg Lærerkreds Jonna Rolvung mener, at det, at sagen er taget op og at kommunen og skolelederen har trukket tilrettevisningen tilbage, har stor betydning for lærerne i Vordingborg.

"Lærerne har følt et enormt pres for ikke at udtrykke sig om noget. Især i forbindelse med den meget store inklusionsindsats her i kommunen. Det har været svært at udtale sig uden, at det bliver opfattet negativt, selv om det er arbejdsmiljøet. Det har ført til selvcensur blandt lærerne, fordi der gik rygter om, at man blev kaldt til samtale. Samtidig skete der fyringer og forflyttelser. Utrygheden blandt lærerne er ikke forsvundet, men det har været godt for lærerne at se, at de godt må udtale sig om forholdene", siger Jonna Rolvung.

Antornini: Der har været et hårdt pres på lærerne i Vordingborg

 

Vigtig debat

Anne Thorning-Petersen følte, at hun blev nødt til at råbe op.

"I en lang periode var jeg bange for at ytre mig. Men jeg har altid sagt, hvad jeg mener. Jeg har også været politisk aktiv. Da jeg oplevede at blive fyret og så genansat, blev jeg nødt til at ytre mig. Jeg kan godt se, jeg puster til ilden ved at gøre det igen, men det her er en meget vigtig debat", siger Anne Thorning-Petersen.

Skolelederen på Præstø Skole Helle Justesen vil ikke udtale sig om den konkrete sag.

"Jeg synes egentlig, at man som medarbejder kan forvente, at ens leder ikke udtaler sig om personsager. Der er lavet en tilrettevisning gennem de formelle fora og sagen er sluttet af med en forhandling", siger Helle Justesen.

Skolechef i Vordingborg Per Larsen understreger, at lærere i Vordingborg har ytringsfrihed ligesom alle andre offentligt ansatte, og at han er tilfreds med den måde, som sagen er blevet håndteret på.

 

Folkeskolereformen minder om Vordingborg

 

 

 

 

 

Læs mere

Sydsjællandske Tidende: Ytringsfrihed er også for lærere

 

Sydsjællandske Tidende: Et utrygt arbejdsmiljø