Kommune indsætter ’taskforce’ efter karakterchok: ”Det er rettidig omhu”

I en sjællandsk kommune har en markant nedgang i afgangskaraktererne fået kommunen til at indsætte en taskforce for at få styr på karaktererne. Lærerkreds advarer mod, at man pisker en stemning op.

Publiceret Senest opdateret

Efter en målrettet indsats og fokus på faglighed har 9. klasseeleverne i Ringsted Kommune fået bedre afgangskarakterer de senere år, efter en årrække med dalende karakterer.

Flere to-lærertimer og kompetenceudvikling var værktøjer, kommunen skruede op for, for at gøre eleverne dygtigere. Og det virkede.

Derfor kom det som lidt af en overraskelse for skolechef Jesper Ulrich Jørgensen, da afgangskaraktererne for nylig tikkede ind. Fra et samlet snit i 2022 på 7,5 til 6,55 i 2023. 

Til sammenligning faldt landsgennemsnittet 'kun' med 0,3 procentpoint.

”Vi vidste godt, at det ikke ville blive prangende. For jeg har løbende talt med lederne om, at årgangens niveau i matematik og naturfag var lavere, end det plejede. Men jeg blev godt nok overrasket over, at faldet var så markant. Så jeg står med en ærgerlig følelse”, siger skolechefen.

Sådan er karaktererne dalet

  • Alle tre udskolingsskoler i Ringsted Kommune har haft en tilbagegang i karaktergennemsnittet. 
  • Campusskolens gennemsnit er faldet fra 7,4 til 6,7. Vigersted Skoles gennemsnit er gået fra 8,7 til 6,8. Byskovskolens gennemsnit er gået fra 7,2 til 5,9. 
  • Det samlede snit for Ringsted Kommune i de obligatoriske prøver var i 2022 på 7,5. Det er i år gået tilbage til 6,55. 
  • Landsgennemsnittet er ligeledes faldet - dog kun med 0,3 til 7,4. 
  • Kilde: Ringsted Kommune.

Det negative knæk i kurven har fået kommunen til at sætte en taskforce-indsats i gang, der skal hjælpe skolerne med at styrke det faglige niveau.

”Det betyder, at vi fra kommunalt hold iværksætter resurser og sparring, som kan give skolerne det, de har behov for”, siger Jesper Ulrich Jørgensen og forklarer: 

”Det kan være en særlig type undervisning eller andet, men det er vigtigt at understrege, at det er lederen og lærerne på den enkelte skole, der beslutter det. Taskforcen består i, at vi stiller alle de resurser til rådighed, vi kan”, siger Jesper Ulrich Jørgensen, der fortæller, at han har talt med skolelederne om mulige fremgangsmåder, og at han oplever klar motivation herfra.

”Lad os nu lige trække vejret”

Den lokale lærerformand i Ringsted Lise Vadsager undrede sig også, da hun så karaktererne. 

Men hun har opfordret skolechefen til ikke at sætte for meget nyt i gang som reaktion på karakternedgangen.

Lærerkreds opfordrer til ikke at sætte for meget nyt i gang efter karakternedgang. Kommune afviser, at der bliver trukket noget ned over hovedet på skolerne.

”Lad os nu lige trække vejret. Der kan være rigtig mange årsager til det her fald, og det kan også være en tilfældighed. Så vi skal ikke piske en stemning op om, at vores elever ikke gider eller kan klare sig godt”, siger Lise Vadsager.

Den lokale lærerformanden understreger dog, at hun er åben overfor at finde ud af, om der er en bestemt forklaring på årets resultat. 

”Det er selvfølgelig en udvikling, vi skal være opmærksom på, og derfor skal vi også være åbne for, hvor forklaringen er, før vi begynder at ændre på alle mulige ting”, siger hun, der ligesom Jesper Ulrich Jørgensen beretter om et godt samarbejde på tværs.

"Lærerne løber hurtigt nok i forvejen"

For lærerformanden er det vigtigt, at taskforcen ikke skaber et overdrevent fokus på karakterræs.

”Jeg frygter, at der kommer et stort pres på både lærere og elever, som jeg ikke tror er vejen frem. Vi skal ikke have mere test og kontrol, for lærerne løber hurtigt nok i forvejen”.

Skolechefen fortæller, at taskforcen, trods hvad navnet måske antyder, ikke handler om at piske eller overvåge skolerne.

”Jeg forstår fuldstændig Lises bekymring, og det her skal ikke handle om at lave flere test, flere skriftlige opgaver og mere stillesiddende undervisning”, siger Jesper Ulrich Jørgensen.   

”Det handler om at hjælpe den enkelte skole med, lige præcis det de har brug for, om det er mere støtte til enkelte elever eller kompetenceudvikling til lærere”, forklarer han. 

Ifølge skolechefen vil det være at gøre kommunens kommende årgange en bjørnetjeneste, hvis kommunen ikke nu satte sig for at søge en forklaring. 

”Man kunne sige: Okay, måske er det bare tilfældigt, at denne her årgang har klaret sig dårligere, men hvad hvis det ikke er? Så gør vi de næste årgange en bjørnetjeneste ved bare at lade stå til. For mig er det rettidig omhu at sætte ind, som vi gør nu”, siger Jesper Ulrich Jørgensen.

Ret fokus på strukturer

Lise Vadsager peger på, at man bør kigge på nogle strukturelle udfordringer, som fx at andelen af uddannede lærere i Ringsted er lavere end landsgennemsnittet.

”Jeg har opfordret skolechefen til at rette fokus derhen. God undervisning kræver gode, uddannede lærere, og den årgang har muligvis oplevet for mange personaleskift. Jeg ved det ikke, men jeg tænker, at det kan være en forklaring”.

Lise Vadsager nævner også, at kommunen også har en af landets højeste andele af elever, der går på en fri- eller privatskole. Omkring 30 procent af børnene i Ringsted går på fri- eller privatskole.

Selvom friskolerne i Ringsted - ligesom på landsplan - har et noget højere gennemsnit end folkeskolerne - nemlig 8.3 - har Jesper Ulrich Jørgensen ikke en opfattelse af, at de gør noget mere rigtigt på friskolerne, end de gør på folkeskolerne.

”Det er klart, der er en anden elevsammensætning. Men altså, lærerne er lige så dygtige her som på friskolerne, så mit fokus er ikke dér. Det er et vilkår, at der er en høj friskoleprocent i Ringsted og ikke noget, vi skal undskylde eller forklare os med”.

Trivsel også en faktor

Udover nedadgående afgangskarakterer er trivslen også dalende i Ringsted Kommune, påpeger den lokale lærerformand.

”Det er ikke helt uinteressant, at trivselstallene er dalende. Skal vi være mere opmærksomme på tempoet, og at vi ikke skynder eleverne igennem skolen? Har vi haft for meget fokus på faglighed og for lidt på fællesskab? Årgangen har jo været hårdt ramt af corona, så der kan være en forklaring der”, siger Lise Vadsager.

Den forklaring er skolechefen ikke helt enig i.

”Det er ikke sådan, at et overfokus på faglighed har været på bekostning af trivslen. Det er selvfølgelig ikke rart, at trivslen går ned, men den er faktisk dalet mindre her, end den er på landsplan. Så selvom der altid er grund til at have fokus på trivslen, så synes jeg ikke, det er den oplagte forklaring”, siger Jesper Ulrich Jørgensen.

Maria Roneklindt er lærer i Ringsted. Hun har skrevet en reaktion på kommunens taskforce. Læs det her.