'Vi har set masser af eksempler på forbilledligt brug af it' sagde formanden for it-rådgivningsgruppen, Mads Tofte, da han fremlagde gruppens anbefalinger
'Vi har set masser af eksempler på forbilledligt brug af it' sagde formanden for it-rådgivningsgruppen, Mads Tofte, da han fremlagde gruppens anbefalinger

Rådgivningsgruppe: Sådan bør it-millionerne bruges

Efteruddannelse, netværksdannelse, tilgængelige læringsresurser og øget fokus på it i afgangsprøver og nationale test. Det er hjørnestenene i de anbefalinger, It-rådgivningsgruppen under Ministeriet for Børn og Undervisning i dag har offentliggjort.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

I januar 2012 nedsatte Ministeriet for Børn og Undervisning en it-rådgivningsgruppe, der skal rådgive Christine Antorini om udfordringer og perspektiver i forhold til den digitale folkeskole.

Gruppens først opgave har været at komme med anbefalinger til hvordan de 500 millioner, der er afsat til at give it i folkeskolen et løft, skal anvendes. I dag fremlagde gruppen resultatet af mere end et års arbejde på Nationalmuseet i København.

Tre typer udfordringer

Gruppens formand Mads Tofte, vicerektor ved it-universitetet i København, fortalte, at rådgivningsgruppen har taget udgangspunkt i tre udfordringer ved at realisere it-potentialerne i folkeskolen:

De "organisatoriske udfordringer" i forhold til at sikre, at den gode it-brug kan sprede sig og blive hverdag for alle børn og unge i folkeskolen, de "barrierer", lærere møder i forhold til at udnytte de mange muligheder, der er, samt de "faglige udfordringer", der ligger i, at prøver og test ikke afspejler de muligheder, der åbnes med brug af it i folkeskolen.

Gruppens løsningsforslag i forhold til de organisatoriske udfordringer består dels i, at der afsættes penge til efteruddannelse af lærerne og undervisere på læreruddannelserne, dels i et forslag om styrkelse af it-didaktikken på læreruddannelserne, og endelig at der investeres massivt i netværksdannelse blandt skoleledere og lærere.

"Formålet er dels, at lærerne bliver klædt på til at varetage it som en integreret del af undervisningen, dels at de kan fungere som ambassadører, der kan formidle ideer og 'best practice'", sagde Mads Tofte.

Endelig foreslår it-rådgivningsgruppen, at der oprettes et korps af konsulenter, der kan hjælpe og rådgive lærerne i it-brug.

Ideen om øget netværks til videndeling fik positive tweets med på vejen fra flere af konferencens deltagere på de opsatte storskærme.

"Tænker godt om netværk for lærere og ledere - det er her man har mulighed for udvikling tæt på praksis - det kommer aldrig via kurser ", tweetede Morten Ovesen, it-konsulent i Helsingør Kommune og fast blogger på folkeskolen.dk's faglige netværk om it i folkeskolen.

Fuldt overblik over læringsresurser

I forhold til de barrierer, som lærerne møder i forhold til at finde rundt i de mange it-tilbud, lød gruppens anbefaling, at der inden 2014 bør udvikles mindst én digital platform, hvor alle kvalificerede og tilgængelige digitale læringsresurser er til rådighed.

"Platformen skal også give mulighed for, at lærere og elever løbende kan udveksle ideer. Desuden bør støtteværktøjer som læse- og skriveteknologi være tilgængelige for elever og lærere i alle lag", sagde Mads Tofte.

Desuden anbefaler it-gruppen, at der på lang sigt satses yderlige på responsive læremider.

Gruppen anbefaler desuden at læringsmål skal være digitalt tilgængelige for elever og forældre.

Fokus på it i prøver og test

Endelig anbefaler rådgivningsgruppen, at folkeskolens afgangsprøver og de nationale test skal afspejle det, der står i Fælles Mål om it-integration.

"It-krav samt it- og mediekompetencemålene bør være synlige i prøverne. De samme it-redskaber, som eleverne bruger til daglig, bør være tilgængelige under prøverne", sagde Mads Tofte.

Forslag passer med skolereform

Christine Antorini kunne på grund af det forestående lovindgreb i lærerlockouten ikke være til stede til konferencen. I stedet havde vicedirektør for Uni-C, Jakob Harder, fået til opgave at udtale sig på ministerens vegne om gruppens anbefalinger.

Han gav udtryk for glæde over, at mange af anbefalingerne, efter hans mening, er i tråd med det fremlagte forslag til en skolereform.

"Et konkret eksempel er anbefalingen om digital adgang til målene for undervisningen i folkeskolen. Det arbejder vi med, og det vil gøre det lettere for forældrene at understøtte og følge med i børnenes læringsmål, resultater og så videre", sagde Jakob Harder.

"Omkring digitale læremidler, hvor man anbefaler, at man skal udnytte de digitale muligheder for at gøre undervisningen mere tilgængelig, også for de elever med særlige behov, der har vi helt konkret stillet som krav, at læse- og skriveteknologi skal være et krav til alle læremidler, der skal opnå støtte fra 2014".

Herefter henledte Jakob Harder opmærksomheden på de 500 millioner, der i perioden 2012-15 er afsat til at styrke it i folkeskolen.

"Ud over de 50 millioner kroner, der blev udmøntet til støtte til indkøb af digitale læremidler sidste år, udmøntes yderligere 80 millioner i år. Samtidig kan der i år søges støtte til læremidler i alle fag", sagde han.

Forskning og netværk på vej

"Der er selvfølgelig også behov for mere forskning og dokumentation af indsatsen. Det er jeg helt opmærksom på, og derfor iværksættes lige om lidt en række forsøg, hvor konsortier af professionshøjskoler og universiteter samarbejder om at facilitere og dokumentere indsatsen på en række skoler", fortalte Antorinis stedfortræder.

På netværksfronten er man allerede godt i gang med at sørge for øget videndeling mellem skolelederne, mente Jakob Harder.

"Allerede for fire måneder siden fremsatte vi forslag om at etablere et netværk for skoleledere i tæt samarbejde mellem Ministeriet for Børn og Undervisning, Skolelederforeningen og KL".

I forhold til anbefalingerne om øget fokus på it i afgangsprøver og test afventer ministeriet en større evaluering inden den videre kurs fastlægges.

"Vi planlægger en større evaluering af prøver og nationale test. Der er kommet rigtig gode forslag fra it-rådgivningsgruppen, men vi vil gerne vente på evalueringen, og så lave en samlet plan", fortalte Jakob Harder.

Powered by Labrador CMS