De nye vurderingskriterier til prøven i fri skriftlig fremstilling deler bedømmelsen op i i tre forskellige niveauer.

Engelsk har fået sine egne vurderingskriterier til den frie skriftlige prøve

Engelsk har fået ny prøvevejledning og nye vurderingskriterier til den frie skriftlige prøve. Et længe næret ønske hos engelsklærerne.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Rettet den 25.11: Før fremgik det, at engelsk ikke tidligere har haft sin egen prøvevejlednng. Redaktionen beklager fejlen.

Der er kommet nye prøvevejledninger til folkeskolens afgangsprøver. Herunder nye prøvevejledninger i engelsk.

Som noget helt nyt har engelsk fået sine egne vurderingskriterier til den frie skriftlige prøve. Indtil nu vurderingskriterierne været ens for prøverne i engelsk, tysk og fransk.

Og det har i høj grad været nødvendigt, lyder det fra Lilian Rohde, der er lektor ved Københavns Professionshøjskole og en del af arbejdsgruppen bag den nye prøvevejledning i engelsk.

"Nogle ting går selvfølgelig igen på tværs af sprogfagene, men engelsk adskiller sig en hel del fra tysk og fransk. Eleverne starter med at have engelsk allerede i 1. klasse, hvilket vil sige, at eleverne har engelsk i lige så lang tid som dansk og matematik. Tysk og fransk derimod starter langt senere, og eleverne når heller ikke det samme niveau. Derfor er det også nødvendigt med forskellige prøvevejledninger", siger Lilian Rohde.

Vurderingen til den skriftlige prøve i tysk og fransk bliver snart ændret

Det overordnede mål med de nye vejledninger er at nærme sig en ensartet bedømmelse. En ensartethed, som man nærmer sig med den nye vejledning, men som ifølge Lilian Rohde aldrig kan nåes fuldstændig.

"Der vil altid være en grad af subjektiv vurdering i helhedsprøver, hvor man beder elever skrive en tekst, som er forholdsvis fri. Derfor kommer vi aldrig med den her prøveform til at vurdere præcis ens, men jo bedre vi beskriver kriterierne, jo større er muligheden for en ensartet bedømmelse", forklarer Lilian Rohde.

Alt for usikker eksamensbedømmelse

Prøvevejledninger er tilpasset Fælles Mål

Ifølge Lilian Rohde er en helt central ændring i de nye prøvevejledninger dog en højere grad af sammenhæng med Fælles Mål. 

"Det store nye for engelsk er, at vi har fået det til at stemme overens med Fælles Mål. Det har været en stor mangel, at der var en diskrepans mellem det, man forskrev, at undervisningen skulle indeholde, og det man testede i", siger Lilian Rohde og fortsætter:

"Vi har i den nye prøvevejledning taget udgangspunkt i målene og læseplanen. Det har man manglet, selvom det burde være logik for burhøns, at det selvfølgelig skal være i overensstemmelse".

Teenage-kommunikation til ven eller bedstemor

Den reviderede prøvevejledning indholder også ændrede vurderingskriterier i den frie skriftlige opgave i engelsk.

Her ændres sprogfokus, lyder det fra Lilian Rohde.

"Vi er gået væk fra, at man fokuserede på at lede efter mindre sproglige fejl, til at man i stedet har fokus på, om eleven kommunikerer skriftligt hensigtsmæssigt i forhold til den kommunikationssituation, eleven bliver sat i".

Konkret betyder ændringen, at bedømmelsen er delt op i tre forskellige niveauer; tekstniveau, sætningsniveau og ordforråd.

"En teenager, der skriver til en kammerat, skriver i et helt andet sprog, end en teenager, der skriver til bedstemor eller en avis. Det handler altså om at få sprog og struktur til at passe med kommunikationssituationen", forklarer Lilian Rohde.

Ministeriet: Vejledningen er tydelig ved engelskprøven

Overbebyrdede lærere skal have plads til samarbejde

Nye prøvevejledninger har i høj grad været efterspurgt blandt engelsklærerne, men det kommer også til at kræve tilvænning med nye vejledninger, lyder det fra Lilian Rohde.

"Lærere er fuldstændig som mange andre offentligt ansatte overbebyrdede. De underviser for meget og har for lidt forberedelsestid. Så om de får tid til at sætte sig nøje ind i de her nye prøvevejledninger, det kan der stilles spørgsmålstegn ved".

Ifølge Lilian Rohde vil det kræve samarbejde at adoptere de nye prøvevejledninger.

"Selvfølgelig er lærerne dygtige, og de kan selvfølgelig også sagtens forstå, hvad de nye prøvevejledninger går ud på, men når der skal laves en ny praksis som her, så skal man typisk have mulighed for at tale med nogle andre om".

Væsentlige ændringer i vurderingskriterierne i skriftlig dansk

Der er dog hjælp at hente.

"Der ligger nogle fine webinarer fra ministeriet. Jeg har netop hørt gennemgangen af prøvevejledningerne i engelsk, og informationen er både tydelig, klar og grundig".

Læs mere

Find den ny prøvevejledning her