På 50 skoler er en eller flere elever dømt ude for snyd, fordi de har kopieret tekst eller billeder ind fra nettet, selvom de var vejledt korrekt.

Elever på 105 skoler var ulovligt på nettet under engelsk-prøven

På 55 skoler har skoleledelsen erkendt, at eleverne ikke ikke fik klar besked om, at de ikke måtte bruge nettet under den skriftlige engelsk-prøve. Og på 50 skoler har Undervisningsministeriet dømt snyd - her har elever brugt nettet trods klart forbud.

Publiceret

Koks i engelsk

En af forklaringerne på, at der stik imod reglerne er blevetbrugt internet ved engelsk-prøven i 9. klasse 5. maj kan være, atmange elever dagen før havde været til iPrøven i dansk, hvor degerne må bruge internettet, ligesom der tidligere har været forsøgmed brug af internettet under de skriftlige prøver ifremmedsprog.

Ikke alene  ministeriet har fået meget ekstra arbejde ud afårets prøvekoks. Det har skoleledere og censorer også. For eksempelskønner censor Per Marshall i Aalborg, at han har brugt 10 timermere i år på at korrespondere med skoleledere osv. Der har værettryk på censorernes onlinedebat, hvor der bl.a. har været forslagom blot at tillade brugen af internet. 

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

På i alt 105 skoler i landet har afgangseleverne brugt internettet  i deres besvarelse af engelskprøven, selv om det er i strid med prøvevejledningen. Det viser en opgørelse fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. Eleverne har haft adgang til internettet for at kunne slå op online-ordbøger, men som tidligere beskrevet på folkeskolen.dk/engelsk var der mange, der har kopieret både tekstbidder og billeder ind fra nettet - heller ikke selvom de eventuelt har haft de pågældende materialer liggende på deres computer i forvejen.

Nu har ministeriet altså gjort situationen op, og på 55 skoler er der tale om dårlig vejledning fra skolens side, og på 50 skolerne er afgørelsen, at eleverne har snydt. 

Engelsk-skandale: Elever googlede i strid med prøvereglerne

Bedømmelse efter skøn 

"På de 50 skoler, hvor der er tale om snyd, vil eleverne blive 'bortvist fra prøven'. De vil blive tilbudt at gå til en ny prøve til vinter", siger kontorchef Rasmus Vanggaard Knudsen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Det betyder, at deres besvarelse ikke er blevet bedømt, og de ikke får nogen karakter i prøven på deres afgangsbevis. Vanggaard erkender, at det er mange flere tilfælde end normalt, og det har givet styrelsen meget ekstra arbejde.

"På de 55 skoler, hvor skolelederne har forklaret, at eleverne ikke har fået tilstrækkelig besked om reglerne, er opgaverne blevet bedømt af censorerne efter et skøn", siger Rasmus Vanggaard. Det vil sige, at den enkelte censor på baggrund af prøven ser bort fra den del af opgaven eller stilen, hvor det tydeligt fremgår, at eleven har brugt internet. 

 

Ministeriet: Vejledningen er tydelig ved engelskprøven

Ministeriet: Måske tydeligere deklaration på prøverne

På spørgsmålet om, hvad man kan gøre for at undgå uklarheder og misforståelser fremover, svarer Rasmus Vanggaard:

"Der er allerede klare regler, både i prøvebekendtgørelsen om skolens vejledningsforpligtelse og i prøvevejledningen om brugen af hjælpemidler. Men der er sikkert noget, som kan gøres endnu mere brugervenligt. Vi må se, om vi kan lave en endnu mere entydig vejledning. Man kunne eksempelvis forstille sig, at der var en eksplicit vejleding om prøvereglerne på det materiale, der udleveres ved prøverne," siger Rasmus Vanggaard, der dog gerne vil fastholde princippet om, at det er skolerne og ikke ministeriet, der skal vejlede eleverne.

"På nogle skoler skal man måske også være fuldstændig afstemt om, hvem der informerer eleverne om hvad. Hvad skal faglæreren sige, og hvad skal skolelederen sige som forberedelse til prøverne," siger Rasmus Vanggaard, der lover, at skolerne kommer til at høre nærmere næste skoleår.