”Vores motto er, at flest mulige elever skal lærer så meget fremmedsprog som muligt på så højt et niveau som muligt’, siger Rita Mogensen, formand for Sproglærerforeningen.
”Vores motto er, at flest mulige elever skal lærer så meget fremmedsprog som muligt på så højt et niveau som muligt’, siger Rita Mogensen, formand for Sproglærerforeningen.

Sproglærerforeningen: Flere sprogtimer på skemaet

Sproglærerforeningen har vedtaget en ny sprogpolitik, der blandt andet fokuserer på at klæde eleverne bedre på til den videre undervisning på ungdomsuddannelserne. Sproglærerne vil også kæmpe for at få flere sprogtimer på eleverne skemaer.

Publiceret

Sproglærerforeningen finder detnødvendigt at:

- alle elever har en reel mulighed for at vælge mellem tysk ogfransk som 2. fremmedsprog

- eleverne skal tilbydes tysk, fransk eller et andet europæisksprog som 3. kompetencegivende fremmedsprog

- elever med store indvandrersprog som modersmål tilbydesmodersmålsprog som 3. kompetencegivende fremmedsprog

- eleverne får en grundig orientering om 2. og 3. fremmedsprog,fx gennem introduktionstimer, således at de og deres forældre kantræffe et kvalificeret valg

- timetallet til sprogfagene forøges

- eleverne modtager undervisning af kompetentefremmedsprogslærere

- der skabes kontinuitet mellem grundskolen,ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

En af de ting, der står øverst på sproglærernes ønskeliste er et højere vejledende timetal i både engelsk, tysk og fransk - gerne en time mere om ugen for udskolingseleverne.   

"Jeg hører fra lærerne, at det er en udfordring at have tid nok til at nå det hele og leve op til kravene i forenklede Fælles Mål. Derfor vil vi gerne have, at der bliver afsat mere tid til sprogfagene", fortæller formand for Sproglærerforeningen Rita Mogensen og tilføjer, at lærerne i praksis ofte har færre undervisningstimer til rådighed, end der er skemalagt, da der forsvinder tid til lejrskole, tandlægebesøg og andre hverdagsaktiviteter på skolerne.

Sproglærerne skal samarbejde med gymnasielærerne 

Derudover vil Sproglærerforeningen arbejde for at skabe bedre overgange mellem folkeskolerne og ungdomsuddannelserne. Samarbejdet er nemlig ikke godt nok, mener Rita Mogensen. Den bekymring vil hun dele med undervisningsministeren Ellen Trane Nørby på et kommende møde.

"Det er vigtigt at skabe gode overgange til ungdomsuddannelserne, så eleverne færdiggør deres ungdomsuddannelse, og det vil vi også tale med undervisningsministeren om".

Som eksempel nævner hun, at engelsk i gymnasiet minder meget mere om danskfaget i folkeskolen end engelsk i folkeskolen:

"Den engelskundervisning, eleverne møder i gymnasiet, er meget mere litterær. Den tekstnære analyse er eleverne ikke vant til at arbejde med i engelsk på grundskoleniveau, hvor undervisningen har et funktionelt kommunikativt sigte, så vi kunne godt tænke os et bedre samarbejde mellem folkeskole- og gymnasielærerne".

Rita Mogensen foreslår, at lærerne kunne besøge hinandens undervisning for at få et bedre indblik i, hvad eleverne beskæftiger sig med. Desuden kunne de udfordringsopgaver, der findes på ministeriets hjemmeside med forenklede Fælles Mål og eksempler på læringsforløb, være udarbejdet i samarbejde med undervisere fra ungdomsuddannelserne, så eleverne på den måde bliver bedre klædt på til niveauet på ungdomsuddannelserne. 

Ønske om gruppeeksamen

Eleverne skal kunne vælge, om de vil gå til de mundtlige prøver i sprogfagene enkeltvis eller i grupper. Det mener nogle af Sproglærerforeningens medlemmer. Målet fremgår ikke af den officielle Sprogpolitik 2015, men det er alligevel et stort ønske for mange sproglærere, da det kan være en god støtte for særligt de fagligt svage elever i prøvesituationen.  

"Vi vil gerne have, at eleverne kan vælge at gå til de afsluttende prøver gruppevis. Eleverne har i en evaluering udtrykt, at de føler sig mere sikre, når de har nogle at støtte sig til. Det gælder især for de svagere elever og mellemgruppen. De bliver knap så nervøse, og under prøven får de pauser til at tænke sig om, inden det er deres tur til at sige noget. Og så kan det være rart at have nogle at forberede sig sammen med," siger Rita Mogensen. 

Hele Sproglærerforeningens sprogpolitik 2015 kan læses via linket til højre. 

Læs mere

Sproglærerforeningens Sprogpolitik 2015

Powered by Labrador CMS