"Jeg er forsigtig med at tro, at ændringerne i sig selv vil styrke reliabiliteten", siger professor Nikolaj Elf, som har stået i spidsen for det udvalg, der har givet et bud på, hvordan vejledningerne kan revideres.

På trapperne: Ny vejledning til bedømmelsen af de skriftlige prøver

Undervisningsministeriet er på trapperne med nye prøvevejledninger til bl.a. dansk. Målet er mere ensartede og pålidelige bedømmelser af prøverne i skriftlig fremstilling. En ph.d.-afhandling viste for nylig store forskelle på censorers bedømmelse af den samme opgave.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Alle prøvevejledninger er blevet revideret, og de nye skulle være offentliggjort i fredags, den 1. oktober, men nu ser det ud til, at det først bliver midt i oktober. Opdatering: Seneste melding fra ministeriet er, at vejledningerne først kommer 26. oktober. Ifølge Undervisningsministeriet er formålet "At gøre prøvevejledningerne mere overskuelige og mere ens på tværs af fagene. I dansk, engelsk, tysk og fransk er der desuden nye regler i form af nye vurderingskriterier for de censorbedømte dele af de skriftlige prøver".

I den nye danskvejledning har man valgt at skære de tidligere 13 vurderingskriterier ned til seks. Professor i uddannelsesvidenskab på Syddansk Universitet Nikolaj Elf, der har stået i spidsen for det udvalg, der er kommet med forslag til revideringen til ministeriet, fortæller:

"Hvor det måske tidligere har været en slags afkrydsningsskema, lægger vi op til en mere helhedsorienteret tilgang, hvor bedømmerne skal forholde sig til, hvad funktionen med opgaven er, og hvilken situation, man skal skrive ind i. Ud fra rimeligt udbredte teorier om skrivning har vi forsøgt at forenkle kriterierne, så de får en mere funktionel tilgang. Vi synes, at de er mere meningsfulde i deres nye form".

I den nye vejledning er pointen, at man i teksterne skal forholde sig til tre aspekter, der hele tiden spiller sammen: Funktion, form og indhold.

Censorerne bedømmer forskelligt

Revideringen kommer i kølvandet på en skarp kritik af validiteten af censorernes bedømmelser. En ph.d. af lektor Solveig Troelsen har vist, at censorerne bedømmer elevernes tekster overordentligt forskelligt. Samme tendens viste en følgegrupperapport bestilt af ministeriet til at bedømme konsekvenserne af overgangen i 2016 fra, at elevernes tekster blev bedømt af både deres lærer og en ekstern censor til kun at blive bedømt af en eksterne censor. Rapporten, som kom i marts 2018 viste, at der kun er 40 procents chance for, at to censorer bedømmer en elevtekst til den samme karakter. Til sammenligning er der 72 procents sandsynlighed i matematik.

Nikolaj Elf håber, at de nye vejledninger vil være mere meningsfulde og nemmere for lærere og censorer at bruge.

"Men jeg er forsigtig med at tro, at det vil styrke reliabiliteten. Vi peger på, at der formentlig skal en række flere ændringer til, fx flere bedømmere. Og det er ikke nok, at man vender tilbage til to bedømmere, de skal også have mulighed for at tale sammen, hvis de giver to forskellige karakterer. Ligesom forskningen jo også peger på, at der skal udvikles modeltekster, så man som bedømmer kan se, hvordan en tekst kunne se ud, der bedømmes til fx 4, 7 eller 12".

Han understreger også, at det var gruppens anbefaling, at man havde udskudt implementeringen til man havde været i dialog med lærerne og bedømmerne om de nye vurderingskriterier. For selv om der har siddet både praktikere og forskere i udvalget, er det noget andet at bruge dem i praksis.

"Selv om vi har gjort os de største anstrengelser for at sikre, at de er mere enkle og meningsfulde, så er det svært at forestille sig, hvordan fagkulturen kan bruge det. Derfor kunne jeg rigtigt godt have tænkt mig, at der havde været et forsøgsprojekt, hvor man kunne se hvordan lærere bruger det, få feedback og så konstaterer om de forskellige dele fungerer. Det kan man ikke få ved bare at have en høringsproces".

Han opfordrer lærerne til at nærlæse de nye vejledninger og mødes i faggruppen og diskuterer dem, så de får en fælles forståelse for, hvordan teksterne skal bedømmes.

Undervisningsministeriet har planlagt at præsentere de nye vejledninger på en række webinarer i løbet af efteråret. Datoerne vil blive meldt ud på uvm.dk/fp . Det har ikke været muligt at få en kommentar fra læringskonsulenten til de nye vejledninger.

Læs mere

Videnomlaesning.dk: Forskerklumme af NikolajElf om de skriflige prøver

Powered by Labrador CMS