Få overblikket over sagen om Søndervangskolen

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

2016

Alle Søndervangskolens afgangselever får ekstra tid ved læse- og retskrivningsprøven. Tillidsrepræsentant Pia Moelsby protesterer, og efterfølgende informerer forvalt­ningen skoleleder Rani Hørlyck og viceleder Martin Bernhard om, at det er imod reglerne at give alle elever ekstra tid.

2017

Alle elever får igen ekstra tid ved læse- og retskrivningsprøven. Århus Lærerforening informerer forvaltningen om, at lærere på skolen anklager ledelsen for igen at have brudt reglerne. Anklagerne afvises af skolens ledelse, og forvaltningen konkluderer, at man nok aldrig kan få svar på, om eleverne fik ekstra tid. Samme år nomineres Rani Hørlyck til Årets dansker for sit arbejde med at løfte tosprogede børn fagligt og socialt.

2018

Søndervangskolen modtager 1,3 millioner kroner fra daværende statsminister Lars Løkkes præmiepulje for skolens flotte afgangskarakterer i dansk og matematik.

2019

To lærere går til forvaltningen med anklager om, at skolen snyder sig til sine flotte resultater. Den ene er Martin Haaning, som selv har været med til at snyde. Forvaltningen igangsætter en undersøgelse og vælger at sætte skolen under tilsyn. Der konkluderes ikke noget på undersøgelsen.

29/9 2021

Tidligere lærere på Søndervangskolen anklager i Politiken og Folkeskolen skolen for at have snydt ved læse- og retskrivningsdelen af afgangsprøven i 2016 og 2017. Samme dag beder lokalpolitikere i Aarhus forvaltningen om en redegørelse. Det samme gør Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

5/10 2021

Aarhus Kommunes forvaltning offentliggør sin redegørelse. Dagen efter beslutter lokalpolitikere at iværksætte en uvildig undersøgelse af sagen. Samme dag afslører en tidligere lærer på skolen over for folkeskolen.dk, at ledelsen belønnede lærere, som deltog i snyd med elevers afgangsprøver, med gavekort.

13/10 2021

Folkeskolen kan fortælle, hvordan ledelsen på skolen har fiflet med målinger af elevtrivsel og forældretilfredshed.

21/10 2021

Folkeskolen beretter om, hvordan ledelsen kunstigt har sænket elev- og medarbejderfravær, hvoraf det sidste ellers var kommunens laveste.

26/10 2021

Rani Hørlyck og Martin Bernhard stopper som henholdsvis leder og viceleder på Søndervangskolen.

1/11 2021

Konsulentfirmaet Pluss Leadership tildeles opgaven med at foretage en uvildig undersøgelse af Søndervangskolen, herunder en aktuel afdækning af arbejdsmiljøet og kulturen på Søndervangskolen og en afdækning af de forhold i perioden 2016-21, som er kommet frem i redegørelserne. Aarhus Kommunes tilsyn i perioden skal også evalueres.

3/11 2021

Skoleleder på Lisbjergskolen Martin Appel Loft tiltræder som konstitueret skoleleder.

23/11 2021

Undervisningsministeriet kræver Søndervangskolens millionpræmie returneret.

24/11 2021

Folkeskolen afslører, at Søndervangskolens afgangselever i 2016 ikke kun fik ekstra tid til læseprøven, men også til matematik- og biologieksamen. Data dokumenterer også, at alle elever fik ekstra tid til danskprøver i 2017. Oplysninger, som Aarhus Kommune har hævdet, at der ikke fandtes data for.

14/12 2021

Folkeskolen kan fortælle, at en ny arbejdspladsvurdering viser, at det psykiske arbejdsmiljø på Søndervangskolen fortsat opleves som stærkt utilfredsstillende af skolens ansatte. Samme dag afleverer

Pluss Leadership redegørelsen om Søndervangskolen og Aarhus Kommune. Konklusionen er, at der har fundet uregelmæssigheder sted ved afgangsprøver, at arbejdsmiljøet har været belastet, og at forvaltningens tilsyn har været utilstrækkeligt.

21/12 2021

Aarhus Kommune overdrager en del af sagen om anklagerne om snyd på Søndervangskolen til politiet. Det drejer sig om muligt brud på tavshedspligten ved at offentliggøre udtræksfag.

Powered by Labrador CMS