Der er behov for at ændre på beslutningen om afgangsprøverne, mener Gordon Ørskov Madsen.

DLF-formand: Der er brug for en ny beslutning om afgangsprøverne

Nogle afgangselever er endnu ikke kommet tilbage i skole, og andre elever har det dårligt. Derfor foreslår DLF-formand Gordon Ørskov Madsen nu, at skolerne selv får lov til at beslutte, om de vil gennemføre eksamener eller anvende standpunktskarakterer.

Publiceret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Danmarks Lærerforenings formand Gordon Ørskov Madsen lægger nu pres på politikerne for at få dem til at indse, at der er et presserende behov for at ændre beslutningen om sommerens afgangsprøver i folkeskolen.

For situationen har ændret sig, siden et bredt politisk flertal for mere end to måneder siden besluttede at skære ned på antallet af prøver for 9. klasses eleverne ved sommerens eksamen - og derfor vil det ikke være rimeligt at tvinge samtlige afgangselever i hele landet til at gå til de samme afgangsprøver, når nu deres vilkår har været vidt forskellige, påpeger DLF-formanden.

"Skoleeleverne har helt klart en pointe, når de fremfører, at verden ser anderledes ud, end da der blev indgået politisk forlig om afvikling af årets eksaminer. Der er stadig skoler, hvor afgangseleverne ikke er kommet fysisk tilbage i skolen endnu. De har modtaget god virtuel undervisning, men jeg mener, at de også skal have noget tid fysisk i skolen, hvor de kan forberede sig på eksaminerne på en anden måde end ved at sidde hjemme bag skærmen. Det skylder vi dem simpelthen at tage hensyn til", siger Gordon Ørskov Madsen til folkeskolen.dk

Lokal beslutning

Han har derfor foreslået undervisningsministeren at gennemføre en ændring af eksamensaftalen, så den bliver mere fleksibel - enten ved at skolerne lokalt får lov til selv at beslutte, om de vil gennemføre afgangsprøverne eller ved i hvert fald at tage større hensyn til de skoler, hvor eleverne ikke er vendt fysisk tilbage i skole endnu.

"Det er jo ude på den enkelte skole, vi kan finde ud af, hvor vores elever er, og hvilken tilstand de er i - og hvad der er rimeligt over for dem. Og det er selvfølgelig skolens ledelse, der i samråd med lærerne, skal træffe sådanne beslutninger", siger Gordon Ørskov Madsen.

Endelig afklaring: Færre afgangsprøver til sommer 

Han påpeger samtidig, at der også er et behov for at tage hensyn til "visse elever, der er så mærkede af at have siddet for sig selv i så lang tid, at de måske helt skal friholdes fra eksamen".

"Det har en betydning, hvordan man får afsluttet sin folkeskole, og hvis man så afslutter med standpunktskarakter, så vil man have mulighed for i stedet at lave nogle prøver-eksaminer lokalt eller noget, der ligner eksaminer".

Ikke fuldstændig aflysning

Men DLF-formanden understreger også, at han ikke går ind for en fuldstændig aflysning af afgangsprøverne på samme måde som sidste år.

"Nej, vi skal balancere det her. Der er jo også elever, der siger, at de gerne vil prøve det her i folkeskolen, og det hensyn skal vi også tage. Nogle vil godt kunne gennemføre eksaminerne med god mening, mens der altså også er nogen, for hvem det slet ikke giver mening", siger DLF-formanden - og tilføjer:

"Og så ved jeg godt, at så får vi forskellighed ud over hele landet, men den er der jo i forvejen. For nogle elever har været i skole i lang tid, mens andre slet ikke er kommet fysisk tilbage endnu. Og langt de fleste bliver altså mindre og mindre motiverede efterhånden i den virtuelle undervisning", lyder det fra DLF-formanden.

Corona-aflysning gav eleverne højere karakterer i skriftlig dansk og matematik

I forvejen er der i den nuværende prøvebekendtgørelse mulighed for lokalt at tilpasse eksaminerne til den undervisning, eleverne har modtaget.

"Det her er yderligere et skridt i den retning", siger Gordon Ørskov Madsen.

Forleden opfordrede formanden for Danske Skoleelever, Esther Vyff, undervisningsministeren til at aflyse alle eksaminer til sommer. Begrundelsen var den samme som Gordon Ørskov Madsen bruger - nemlig at mange elever i 9. klasse stort set ikke har været i skole fysisk siden jul eller efteråret.

"Hvordan kan man fortæller elever i 9. klasse i Ishøj Kommune, at de skal stå ansigt til ansigt med deres allerførste eksamenssituation, før de skal se deres kammerater? Og så allerede om tre uger? Det er et vildt scenario, som jeg simpelthen ikke kan forstå", sagde Esther Vyff til Berlingske.

Ifølge den nuværende aftale om afgangsprøverne skal eleverne til fire eksaminer i stedet for syv. Den 3. maj har 9. klasses eleverne deres første afgangseksamen i skriftlig dansk. Derudover skal de til eksamen i mundtlig dansk, mundtlig engelsk og skriftlig matematik.