"Eleverne må gerne lave sjov og ballade med hinanden, men de skal skrive med kærlighed og respekt for den enkelte", siger klasselærer Camilla Norsgaard Rieper-Holm.

I mangel af 'sidste skoledag': Blå bog-skriveri som faglig opgave til 9. klasse

Som andre skoler plejer Lillevang Skole i Allerød at hylde sine afgangselever på sidste skoledag før prøverne. Det har corona sat en stopper for. I stedet skriver eleverne blå bog om hinanden med indlagte faglige krav. Det styrker fællesskabet og sammenholdet.

Publiceret

Oplæg til blå bog

I står overfor afslutningen af jeres folkeskoletid, og derforskal I have en blå bog til et evigt minde om jeres skoletid.

Jeres blå bog vil indeholde et forord, som vi lærere på årgangenskriver til jer. Efter forordet følger en side til hver elev med etbillede og en beskrivelse af det, der kendetegner eleven. Nedenforkan I se de deloverskrifter, I skal skrive til. Dissedeloverskrifter udgør til sammen en kort, forenklet bibliografi medfokus på skoletiden, og det I har oplevet sammen.  Der vilogså være en side til henholdsvis jeres dansk- og matematiklærer.Her kan I gå i dybden med den pågældende lærer; for eksempelkaldenavn, hvad der gør læreren speciel, og hvad I vil huskelæreren for.

Biografier over elever skal indeholde:

 • Navn:
 • Kendetegn:
 • Første indtryk:
 • Klassens:
 • Bedste moment i undervisningen:
 • Bommerter:
 • Med på en øde ø:
 • Om ti år:
 • Sjoveste kommentar:
 • Huskes for:
 • Klassens råd:

I skal skrive mellem 2.400 og 2.700 anslag med mellemrum tilhver person. Husk, at arbejde med iscenesættelse og sprogligevirkemidler, få mange detaljer med, gerne også replikker, beskrivsituationerne med humor og ungdomssprog. Husk også, at sendekærlighed til hinanden, så der er en god kobling mellem at lavesjov og anerkende hinanden. Og allervigtigst: Husk at hyggejer, grine og finde gode minder frem sammen.

Tema om fællesskaber undercovid-19

Klasselærer Camilla Norsgaard Rieper-Holm fra Lillevang Skole iAllerød medvirker i et tema på læringsportalen Emu, der sætterfokus på fællesskaber og social trivsel under covid-19 - både ifjernundervisningen og i forbindelse med genåbningen af skolerne. Iet videoklip fortæller hun om pointer og konkrete indsatser i sitarbejde i 9.d. Her er et par af dem:

 • Sæt fokus på elevernes særlige situation som 9. klasse.Anerkend, at det er en usikker og frustrerende tid for eleverne,tal med dem om håb og alternative ideer til en godskoleafslutning.
 • Lav et fagligt forløb om blå bog, hvor eleverne samler de godeminder og fede oplevelser fra deres skoleforløb og formidler demigennem udvikling af tekster, der lever op til en række fagligekrav og med respekt for hinanden. 
 • Lad eleverne arbejde sammen i grupper på kryds og tværs afklassen, så de fortsat øver sig i at arbejde sammen og kan seværdien i hinandens forskelligheder.
 • Giv eleverne opgaver, hvor de skal være kreative og innovative,for eksempel ved at arbejde med mindre projekter, som de selv eraktiv deltagende i, og hvor de skal producere konkrete produkter,som de fortæller om og fremlægger for hinanden. Det er vigtigt iforhold til elevernes motivation i fjernundervisningen.

Læs og se mere på emu.dk

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Blå bog hører normalt til på efterskoler, højskoler og gymnasier, mens de ældste elever i folkeskolen lader sig hylde af de yngre elever på sidste skoledag inden afgangsprøverne. Det bliver der ikke noget af i år. Både karameldag og afgangsprøver er aflyst.

"Det er eleverne virkelig kede af, og vi lærere er også kede af, at de ikke kan blive hyldet af resten af skolen på sidste skoledag. Derfor drøftede vi på et møde i vores årgangsteam, hvordan vi kunne løfte eleverne og give dem følelsen af, at de også bliver fejret og hyldet. Her kom vi til at tale om blå bog, og så videreudviklede vi på den ide", fortæller Camilla Norsgaard Rieper-Holm, som er klasselærer i 9.d.

Hendes elever reagerede med begejstring, da hun præsenterede dem for ideen på et videomøde.

"Nogle af dem sad bag skærmen med armene i vejret. De fik med det samme en følelse af, at de er noget særligt, og at de alligevel får en hyldest efter ti års skolegang. Samtidig passer opgaven til, at relationer, trivsel og fællesskab er fundamentet for min didaktiske tilgang til min undervisning og til mine elever i 9. d i det hele taget".

Teksterne skal skrives med kærlighed

9.-klasserne på Lillevang Skole har fået 14 dage til at skrive tekster, så bogen kan sendes i trykken i næste uge. Selv om trykkeriet skal have lidt tid til opgaven, mener Camilla Norsgaard Rieper-Holm godt, at andre kan nå at gå i gang med blå bog med deres elever, når de - mere eller mindre - vender tilbage i skole fra på mandag.

Selv har hun delt 9.d ind i seks grupper med to piger og to drenge i hver. Gruppe 1 skriver tekster om eleverne i gruppe 2, gruppe 2 skriver om gruppe 3 og så fremdeles.

"Jeg har placeret eleverne, så de har tætte relationer til nogle af dem, de skriver om, så de kan trække på gode øjeblikke fra undervisningen og fra det sociale liv. Hvis det alligevel kniber med at finde frem til, hvad der har været det bedste moment i undervisningen, kan man bede de andre grupper om at byde ind, men ansvaret for skrivefasen ligger i de enkelte grupper", fortæller klasselæreren.

Grupperne arbejder sammen via videokonferencen Google Meet, og Camilla Norsgaard Rieper-Holm har adgang til alle seks kanaler.

"Eleverne kan vende skærmen, så jeg kan læse, hvad de skriver. Eleverne må gerne hænge hinanden lidt ud, men der skal være en masse kærlighed bag, og de skal ikke overskride hinandens grænser. Derfor ser jeg med og giver løbende respons på deres tekster", siger klasselæreren.

Forældre og bedsteforældre får også bogen at se

Efterhånden som teksterne tager form, sender grupperne dem til Camilla Norsgaard Rieper-Holm i Google Docs, og så skriver hun med rødt, hvor hun synes, de skal skrive noget mere - eller om en formulering virkelig skal lyde, som den gør.

"Skal der for eksempel stå, at en elev har kastet op til en fest eller har været sammen med mange? Synes eleven, at det er sjovt? Vi skal huske, at forældre og bedsteforældre også får bogen at se, og derfor har vi talt om målgrupper under forløbet", siger Camilla Norsgaard Rieper-Holm.

Eleverne har fået ti kategorier at skrive i. En af den hedder 'Klassens råd'. Her havde gruppen skrevet, at en klassekammerat skulle tage at åbne en bog. Det syntes klasselæreren var både for hårdt og for fattigt.

"Man må gerne give gas, men det skal være med kærlighed, så gruppen formulerede det om til: Måske skulle du læse noget mere. Og tro på dig selv, du er god nok, som du er", fortæller Camilla Norsgaard Rieper-Holm.

Naturligt for læreren at blande sig i indhold og formuleringer

Drengene i klassen har en ligefrem jargon, og det har afspejlet sig i deres personbeskrivelser. Her har Camilla Norsgaard Rieper-Holm påpeget, at de også skal anerkende hinanden.

"I 7. klasse vandt vi en mediekonkurrence i Politiken. Da vi var inde for at blive kåret, læste kronprinsesse Mary chefredaktørens leder højt. Derfor skal der ikke kun stå i den blå bog, at han engang slog en prut i undervisningen, så alle grinede. Han skal også anerkendes for sin høje faglighed."

Camilla Norsgaard Rieper-Holm har ikke problemer med at blande sig i, hvad eleverne skriver om hinanden.

"Den blå bog er danskfaglig undervisning, så som dansklærer blander jeg mig i både indhold, formuleringer og sprogtone. Teksterne skal være, så klassekammeraterne bliver glade, og i kategorien 'Med på en øde ø' skal eleverne skrive i et billedsprog, så vi kan se situationen for os. Jeg blander mig også som klasselærer, for det er vigtigt, at eleverne skriver om deres kammerater med respekt", siger hun.

Det skal være trygt for eleverne at få bogen i hånden

Normalt ser man først, hvad kammeraterne har skrevet om én, når man står med bogen i hånden. Det spændingsmoment har Camilla Norsgaard Rieper-Holm pillet ud i 9.d.

"Nogle af eleverne begyndte at spørge til, hvornår de kunne læse, hvad der blev skrevet om dem, og det fik mig til at spørge ud i klassen, om det er vigtigt for dem at læse med, inden bogen bliver trykt. Det svarede nogle ja til, og så tænkte jeg, at det skal være trygt at få bogen i hånden. Den tanke havde jeg ikke gjort mig, da jeg satte processen i gang".

De fleste syntes, at der var skrevet fine og sjove tekster om dem, men et par stykker har gjort indsigelse mod enkelte udsagn og formuleringer. Der var også en pige, som undrede sig over, at Pepsi ikke var nævnt hos hende, fordi hun drikker cola hver eneste dag.

"I nogle af parallelklasserne får eleverne ikke mulighed for at læse om sig selv på forhånd, mens mine elever 'kun' har været spændte under skriveprocessen", sammenfatter Camilla Norsgaard Rieper-Holm.

Lærerne glæder sig til at overrække bogen

Ideen om blå bog har været et element til at holde sammen på eleverne i en tid med adskillelse og fjernundervisning. Om forløbet bliver gentaget til næste år, ved Camilla Norsgaard Rieper-Holm endnu ikke.

"Vi skal evaluere på, om den blå bog kan så meget, at vi skal bruge 14 dage af på den op til næste års sidste skoledag, som vi også bruger tid på at forberede. Men der er ingen tvivl om, at forløbet i år har givet 9.- klasserne en følelse af fællesskab og sammenhold, og vi glæder os til at give bogen til eleverne. Vi får forhåbentlig lov til at lave en form for dimission klassevis, og det vil være en fin anledning til at overrække bogen", siger Camilla Norsgaard Rieper-Holm.