Den kendte Aarhusskole Søndervangskolen fik i 2018 en præmiesum på 1,3 millioner kroner. Men modtog skolen pengene uretmæssigt? spørger ministeriet.
Den kendte Aarhusskole Søndervangskolen fik i 2018 en præmiesum på 1,3 millioner kroner. Men modtog skolen pengene uretmæssigt? spørger ministeriet.

Professor: Aarhus Kommune bør betale Søndervangskolens millionpræmie tilbage

Søndervangskolen deltog i daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens skolepulje, og her modtog skolen en præmie på 1,3 millioner kroner for sine karakterer i 2018. De penge bør kommunen betale tilbage, siger en økonomiprofessor.

Publiceret

Det vil ministeriet have svar på

- Er grundlaget for udbetaling af pulje til fagligt løftundersøgt af kommunen som følge af det konstaterede snyd vedprøverne (der er udbetalt 1,3 mio. kr. i 2018 på baggrund afprøveresultater i 2017/2018)?

- Hvilke overvejelser har kommunen gjort sig i forhold til, omudbetalingen af puljen kan være sket uretmæssigt?

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Har Søndervangskolen uretmæssigt fået udbetalt 1,3 millioner i 2018, og hvilke overvejelser har Aarhus Kommune gjort sig om det?

Det er blot nogle af de spørgsmål, som Børne- og Undervisningsministeriet afkræver Aarhus Kommune svar på, efter det er kommet frem, at et stort antal nuværende og tidligere lærere anklager skolen for blandt andet at have snydt ved afgangsprøverne.

Sammen med 103 andre folkeskoler deltog den kendte Aarhusskole i daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens præmiepulje.

Her blev skolerne sat en millionpræmie i sigte, hvis de var i stand til at øge andelen af elever med et samlet snit på mindst 4 fra afgangsprøverne i dansk og matematik sammenlignet end et gennemsnit af resultaterne fra skolens afgangselever i perioden 2014-2016.

Klarede præmiemålet i 2018

I 2018 skulle fem procentpoint flere af afgangseleverne på Søndervangskolen opnå et snit på mindst 4 end gennemsnittet fra skolens afgangselever i årene 2014, 2015 og 2016, betegnet som skolens baseline.

Det lykkedes, og dermed fik skolen en præmiesum på 1,3 millioner. Skolens prøver det år skulle have været under skærpet tilsyn af forvaltningen, men Aarhus Kommune kan i dag ikke finde nogen dokumentation for, at tilsynet faktisk fandt sted.

Uopnåelige mål kan føre til snyd

Per Nikolaj Bukh påpeger desuden, at skolen selv har medvirket til at reducere sine præmiechancer, hvis der er hold i anklagerne om, at skolens snyd starter ved prøverne i 2016.

"Det år indgår nemlig som en del af skolens baseline, og dermed har skolens egen praksis gjort det sværere for dem at klare sig godt nok til at få præmiesummen. Men i 2016 vidste skolen af gode grunde ikke, at Lars Løkke siden ville lancere sin pulje", siger han.

Ifølge Per Nikolaj Bukh viser erfaringen fra forskningen i incitamentsmodeller, at uopnåelige krav ofte kan føre til snyd.

"Den helt entydige lære fra mange undersøgelser er, at et klart specifikt og krævende mål får alle til at performe bedre. Jo mere klare og krævende mål er, jo mere adfærdspåvirker det. Det er argumentet for målstyringen. Men hvis målene ikke længere er opnåelige, så enten opgiver man eller tager snyd i brug", siger han.  

Aarhus Kommune vil afvente uvildig undersøgelse

Redaktionen har forsøgt at få en kommentar fra borgmester i Aarhus Kommune Jacob Bundsgaard (S) til opfordringen om at tilbagebetale præmiesummen på 1,3 millioner. Borgmesteren har henvist til børn og ungerådmand Thomas Medom (SF).

Men i stedet har redaktionen modtaget et skriftligt svar fra direktør for Børn og Unge Martin Østergaard Christensen. Han svarer, at Aarhus Kommune ikke vil forholde sig til en eventuel tilbagebetaling, før resultaterne fra den kommende uvildige undersøgelse ligger klar.

"Der er mange enkelte spørgsmål eller opfordringer, man kan rejse her og nu. Vi arbejder for at besvare de opfølgende spørgsmål, vi har fået STUK, og vi er som bekendt på vej med en ekstern undersøgelse. Mit svar er derfor fortsat, at vi tager stilling, når undersøgelsen er færdig", lyder det i en skriftlig kommentar fra Martin Østergaard Christensen.

Powered by Labrador CMS