Ellehøjskolens elever kommer fra et af Danmarks fattigste boligområder, og der kan være mange og komplekse udfordringer, der gør skolegangen ekstra besværlig, lyder det fra rådmand Thomas Medom.
Ellehøjskolens elever kommer fra et af Danmarks fattigste boligområder, og der kan være mange og komplekse udfordringer, der gør skolegangen ekstra besværlig, lyder det fra rådmand Thomas Medom.

Aarhus-skole risikerer nedlæggelse, hvis elevernes resultater ikke forbedres

Ellehøjskolen i Gellerup ved Aarhus risikerer at blive nedlagt af undervisningsministeren, hvis den ikke forbedrer elevernes faglige resultater de næste tre år. Flere års dårlige resultater medfører nu et statsligt pålæg om en ny handlingsplan for skolen.

Publiceret

OM DEN PÅLAGTEHANDLINGSPLAN 

Aarhus Kommunes pålagte handlingsplan skal bl.a. indeholde enbeskrivelse af kommunens konkrete målsætninger for at løfte detfaglige niveau og angive tidsfrister for, hvornår kommunenforventer at nå de opstillede mål. Desuden skal kommunen beskrivede konkrete indsatser og initiativer, som den vil sætte i værk forat nå målene.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) vurderer, atindsatsområderne for Ellehøjskolen som minimum skal omfattestyrkelse af faglige resultater i dansk, overgang tilungdomsuddannelser og elevfravær.

Handlingsplanen skal afleveres i starten af december, og hvisstyrelsen vurderer, at kommunens foreslåede indsatser ikke ertilstrækkelige, kan den pålægge kommunen at iværksætte særligeindsatser, ligesom der kan indgå et pålæg om at deltage i etrådgivningsforløb med ministeriets læringskonsulenter.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Som en direkte følge af ghettopakken risikerer Ellehøjskolen i Gellerup ved Aarhus at blive nedlagt af undervisningsministeren, hvis den ikke i løbet af de næste tre år får rettet op på flere års dårlige faglige resultater blandt eleverne - der stort set alle er af anden etnisk herkomst end dansk.

Det fremgår af et brev fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) til Aarhus Kommune, der i brevet pålægges at udarbejde en handlingsplan for at forbedre skolens faglige resultater og mindske det store elevfravær, der ligger markant over landsgennemsnittet.

"Hvis kommunen ikke indfrier de fastsatte mål inden for en treårig periode, vil styrelsen vurdere, om der er grundlag for at pålægge kommunen en ny handlingsplan, eller om der skal tages skridt til at nedlægge skolen, jf. folkeskolelovens paragraf 57 d, stk. 3", lyder det i brevet fra styrelsen i Børne- og Undervisningsministeriet.

Konsekvent indgriben

Dermed henviser styrelsen til de nye statslige sanktionsbeføjelser, der blev skrevet ind i folkeskoleloven som et led i ghettopakken for at sikre en "konsekvent indgriben over for dårligt præsterende folkeskoler".

Lovændringen betyder, at børne- og undervisningsministeren nu har kompetence til at træffe beslutning om lukning af skoler, som ikke har indfriet de fastsatte mål inden for en treårig tidshorisont.

Men rådmanden for Børn og Unge i Aarhus Kommune, Thomas Medom (SF) siger, at han ikke forventer, at det ender med en nedlæggelse af skolen.

"Vi er et godt stykke vej fra, at det scenarie bliver til virkelighed. Alle gode kræfter arbejder i hvert fald på, at det ikke kommer til at ske", fastslår Thomas Medom over for folkeskolen.dk.

Sproglige og sociale udfordringer

Han roser samtidig skoleledelsen og lærerne.

"De har en virkelig kompleks opgave, som blandt andet bunder i sproglige og sociale udfordringer blandt elever og lærere. Det er en svær opgave, som ikke er ny - og som vi ikke er alene om i Aarhus. Men nu ser vi frem til dialog med styrelsen om en handleplan for skolen. For vi deler ønsket om at lykkes bedre og øge både faglighed og elevernes trivsel", siger han.

I en pressemeddelelse udtaler lederen af Ellehøjskolen, Helle Mønster, at handleplanen og den fortsatte dialog med styrelsen kan være med til at styrke elevernes læring, udvikling og trivsel.

"På Ellehøjskolen står vi midt i opbygningen af en ny skole, og det arbejde tager vi med videre i udviklingen af en stærk faglig og pædagogisk profil for den nye skole i Gellerup. Derfor ønsker vi os også så stærk en handleplan som overhovedet muligt, som kan styrke vores arbejde med afsæt i de nyeste principper for at inkludere elever i undervisning og faglige fællesskaber", siger skolelederen.

For at styrke det faglige tilbud til eleverne på Ellehøjskolen har byrådet i Aarhus desuden besluttet, at den fusionerede skole skal drives efter de såkaldte Nest-principper, bl.a. gennem brug af co-teaching, ligesom man har taget initiativer til hjemmebesøg i indskolingen og til at styrke skole-hjem-samarbejdet.

Aarhus Kommune anerkender generelt de problemer, som styrelsen peger på, men pointerer også, at det netop er disse udfordringer, man har forsøgt at imødekomme med beslutningen om fusionen til Ellehøjskolen og beslutningen om at opføre en "ny attraktiv skole i Gellerup", der skal stå klar i 2025.

Hensigten er, at eleverne fra Ellehøjskolen i 2025 skal overføres til den nye skole samtidig med dannelsen af et nyt skoledistrikt. Det skal sikre en bedre fordeling af eleverne ud fra et socioøkonomisk perspektiv, lyder det.

Hertil kommer, at kommunen vil rive boligblokke ned og opføre nye bygninger i et forsøg på at ændre befolkningssammensætningen i området.

"Vi har brug for, at der også er en lokal folkeskole i Gellerup. Men det er svært, og på den nybyggede folkeskole, vi er i gang med, kommer alting heller ikke bare til at være nemt fra dag ét", lyder det fra rådmand Thomas Medom.

Powered by Labrador CMS