Ayla Celik optog fire møder med sin ledelse, som hun senere valgte at sende til forvaltningen.
Ayla Celik optog fire møder med sin ledelse, som hun senere valgte at sende til forvaltningen.

Søndervangslærer optog sin egen fyringssamtale: Så gik ledelsen af

Endnu en lærer fra den skandaleramte Søndervangskolen står nu frem. Hun vurderer, at hun kan være den direkte årsag til, at ledelsen valgte at trække sig. Hun optog nemlig ledelsens måde at fyre hende på, og optagelserne sendte hun til forvaltningen.

Publiceret

Skærpet tilsyn havde ingen betydning

Tidligere lærer på skolen Martin Haaning og en anden af skolenslærere gik i starten af 2019 til forvaltningen i Aarhus Kommune.Her fortalte Martin Haaning blandt andet, at han og andre afskolens lærere har hjulpet eleverne langt mere end det tilladte iforbindelse med de mundtlige prøver. Det fik dengang forvaltningentil at igangsætte en undersøgelse af anklagerne, og forvaltningenvalgte efterfølgende at sætte skolens prøver under skærpettilsyn.

Men ifølge Ayla Celik var intet ændret frem mod 2019-prøverne fåmåneder efter.

"Jeg vidste slet ikke, at der var en undersøgelse, og jeg havdeheller ikke fået at vide, at skolen kom under tilsyn. Til gengældforeslog vicelederen mig, at vi ikke sad på skolens bibliotek ogforberedte eleverne til prøverne. Han foreslog i stedet, at mankunne gøre det andre steder end på skolen. Årsagen var ifølge ham,at der var lærere, der ikke undte eleverne at klare sig godt, ogman derfor skulle undgå de lærere. Men sandheden var åbenbart enhelt anden. Han spillede de lærere ud imod os og sørgede for, at viikke snakkede sammen. Det var en giftig og manipulerende kultur,som man på en mærkværdig måde blev snøret ind i uden at værebevidst om det. 

Jeg betragtede det dengang ikke som snyd, men i dag kan jeg godtse, at jeg blev manipuleret til at gå meget længere, end man må.Jeg kommer jeg i bagklogskabens lys til at se anderledes på nogleaf mine kollegaer, der var i opposition til vicelederen. Dengangkunne jeg ikke forstå deres modstand, men det kan jeg i dag".

Sådan blev vi opfordret til at hjælpeeleverne

"Jeg blev indkaldt til en samtale med vicelederen, som fortællermig proceduren. Han havde oparbejdet en kultur, hvor han havdelegitimeret at hjælpe eleverne mere end tilladt og opfordrede ostil at hjælpe dem mere end nødvendigt. 

Det blev legitimeret ved at vores elever ikke havde andremuligheder og kunne få hjælp derhjemme. Samtidig sagde han, at de10 vejledningstimer, man må give sin klasse op til en prøve, kantolkes som, at man faktisk må bruge 10 timer pr. elev. Så jeg og deandre har arbejdet ekstremt mange timer på at gøre eleverne klar.Jeg blev endda opfordret til at hjælpe dem dage, hvor jeg ikke varpå arbejde og har derfor bl.a. lavet eksamensforberedelse medeleverne om lørdagen og fredagen efter Kristi Himmelfart.

Vicelederen kom også tit ned i klasserne og pressede eleverne. Hanlagde et ansvar på dem om, at de som repræsentanter af skolenskulle præstere. Der var et ydre pres på både lærere ogeleverne".

MÅ MAN OPTAGE SAMTALER I SKJUL?

En Højesteretsdom i 2019 slog fast, at en ansat var i sin rettil i skjul at optage et møde med sin ledelse. Det varFagbevægelsens Hovedorganisation (FH), der førte sagen, hvor enansat var blevet bortvist, fordi vedkommende i skjul havde optagetsamtalerne under et kritisk møde. Ifølge arbejdsgiveren var det etbrud på den ansattes loyalitetsforpligtelse. Det samme menteLandsretten, men den afgørelse omstødte Højesteretten.

Kilde: FH

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Det var ikke alene den massive mediedækning af beskyldninger om blandt andet snyd ved afgangsprøver, der var årsag til, at nu tidligere skoleleder Rani Hørlyck og viceleder Martin Bernhard i oktober valgte at forlade Søndervangskolen, som de havde stået i spidsen for siden 2008.

Også deres behandling af én af skolens lærere kan have haft afgørende betydning for ledelsens exit fra den kendte Aarhusskole.

Sådan lyder det i hvert fald fra den pågældende lærer. Hun hedder Ayla Celik og var ansat på skolen fra 2016 frem til september sidste år. Ayla Celik fortæller, at hun på flere måder spiller en central rolle i sagen.

Ligesom tidligere lærer på skolen Martin Haaning var hun i en periode del af det, hun kalder for 'alliancen', det interne navn for en gruppe af medarbejdere tæt på ledelsen. Hun fortæller, at hun på opfordring af skolens viceleder gennem årene har hjulpet elever langt mere, end det er tilladt i forbindelse med de mundtlige prøver. Og det var blandt andre Ayla Celiks elever, der fik ekstra tid ved danskprøverne i 2017.

I efteråret gik hun imidlertid til både Aarhus-borgmester Jacob Bundsgaard (S) og kommunens Børn og Unge-direktør Martin Østergaard Christensen med lydoptagelser fra fire på hinanden følgende møder med Rani Hørlyck og Martin Bernhard, hvoraf de sidste tre var officielle tjenstlige samtaler.

Til de kommende møder fik hun mulighed for at medbringe en bisidder fra Århus Lærerforening, men efter det foregående møde med ledelsen var Ayla Celik overbevist om, at ledelsen havde taget sin beslutning. 

"Jeg havde jo set, hvad der skete med Martin Haaning, da han kritiserede ledelsens forbrug af skolens penge i London. En tur jeg i øvrigt selv var med på og kan bekræfte Martin Haanings udlægning af. Jeg var godt klar over, at turen nok var kommet til mig nu", siger hun og fortæller, hvordan hun oplevede de efterfølgende møder:

"Det gjorde en stor forskel i måden, ledelsen talte på mødet, at jeg havde en bisidder med, og det blev også meget klart, at ledelsen stod med en svag sag. Samtidig viste det sig, at der var flere elementer i ledelsens udlægning af sagen, der var faktuelt forkerte. Vi spurgte, om det ville ændre sagen, hvis jeg kunne dokumentere, at det ikke hang sådan sammen. Men det var ledelsen ikke interesseret i. Så det var helt tydeligt, at det handlede om, at man blot brugte samarbejdsvanskelighederne som undskyldning for at komme af med mig. Jeg er overbevist om, at det i virkeligheden handlede om, at jeg ligesom mange andre før mig var begyndt at være kritisk overfor ledelsen", siger hun.

Ifølge Ayla Celik var den også gal med ledelsens referater fra møderne, som på flere områder ikke stemte overens med, hvad der var sket på møderne.

"I referaterne fremkommer ledelsen med en række påstande, som ikke er blevet præsenteret på møderne. Jeg ved, at de ikke er sande, men det var ikke muligt at kæmpe imod, dels fordi de ikke var interesseret i at indgå i en dialog, og så fik jeg også først ledelsens referater og notater samlet lige inden et af møderne", siger hun og tilføjer, at ledelsen faktisk aldrig effektuerede hendes opsigelse.

"I virkeligheden var det alene en mundtlig varslet afskedigelse, og der blev heller ikke meldt noget ud på skolen. Det eneste, ledelsen meldte ud, var, da jeg på et tidspunkt i forløbet blev sygemeldt".

Kontaktede journalister 

Ayla Celik er én de 20 tidligere og nuværende lærere fra Søndervangskolen, som Folkeskolen var i kontakt med, inden den første artikel om problemerne den kendte skole. Og Folkeskolen var ikke det eneste medie, hun var i kontakt med.

"Jeg tog kontakt til journalister, fordi jeg vidste, at det ikke ville hjælpe at tage kontakt til forvaltningen.

Jeg havde kendskab til de lærere, som havde klaget via forvaltningen, og at det ikke havde hjulpet. Så hvorfor gøre det samme? Jeg vidste, at jeg ikke var den første, der blev behandlet så uretfærdigt, men mit ønske var at blive den sidste".

Er det ikke et bevis på, at sagen har haft konsekvenser. Hvad mere håber du på?

"Det lyder måske lidt barnligt, men en stor del handler om at få en reel undskyldning, og at man reelt anerkender, hvilket ledelsesmæssigt svigt, der har været fra både ledelsen og forvaltningen. Der er rigtig mange, der er blevet behandlet virkelig uretfærdigt, og når man har forsøgt at gå til dem, der skal beskytte os, har vi oplevet ikke at blive taget seriøst. Forvaltningen har i stedet gang på gang valgt at tro på dem, der har behandlet os dårligt".

"Og de to ledere er rigtigt nok ikke længere på skolen, men det fremstår som om, at de selv har sagt op og går derfra med æren i behold".

Direktør: Kan ikke kommentere på personalesag

Redaktionen har spurgt børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen, om og hvordan lydfilerne har indgået i forvaltningens håndtering af sagen. Hertil lyder det i et skriftligt svar, at han ikke har mulighed for at kommentere på en personalesag.

"Vi har prioriteret åbenhed i denne sag omkring Søndervangskolen, men vi hverken kan eller må udtale os i personalesager, herunder hvilke data eller forhold der ligger til grund", skriver han.

Rani Hørlyck oplyser, at hun ligeledes ikke kan "kommentere på Aylas udlægning af samtalerne med henvisning til, at der er tale om en personalesag".

Martin Bernhard er ikke vendt tilbage på redaktionens henvendelse.

Århus Lærerforening: Grotesk forløb og helt uacceptabelt

Århus Lærerforening kalder behandlingen af Ayla Celik "helt uacceptabel". 

"Det har været et grotesk forløb. Ved det første møde, hvor ÅLF deltog som bisidder, varslede skoleleder Rani Hørlyck mundtligt Ayla Celik afskediget. Der var ikke et afskedigelsesgrundlag, og der blev aldrig reelt indledt afsked fra skoleledelsens side", lyder det i en skriftlig kommentar fra foreningen.

"Ayla Celik var flere gange ved møderne med skoleledelsen udsat for en helt uacceptabel behandling fra skoleledelsens side", lyder det videre fra Århus Lærerforening.

Powered by Labrador CMS