Det er nu lykkedes Folkeskolen at få indsigt i data fra de skriftlige prøver på Søndervangskolen. Data dokumenterer, at eleverne på Søndervangskolen både i 2016 og 2017 fik ekstra tid ved flere af deres skriftlige prøver.

Dokumentation: Søndervangskolens elever fik ekstra tid ved danskprøver i 2017 – og ved alle selvrettende prøver i 2016

Søndervangskolens afgangselever fik ikke kun ekstra tid til læseprøven, men også til matematik- og biologieksamen i 2016, afslører en ny aktindsigt i de officielle prøveforløbsrapporter. Data dokumenterer også, at alle elever fik ekstra tid til danskprøver i 2017.

Publiceret Senest opdateret

De nye oplysninger

Folkeskolen har fået aktindsigt i data fra de såkaldteprøveforløbsrapporter, som blandt andet indeholder registrering af,hvornår hver af skolens elever har foretaget deres første og sidstebesvarelse ved de digitale selvrettende prøver. Aktindsigten kommerfra Styrelsen for It og Læring (Stil), som er ansvarlig fortestogprøver.dk, som er det system, eleverne logger på for atgennemføre prøverne. Redaktionen har fået aktindsigt i alledigitale, selvrettende prøver i årene 2016-2021.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Søndervangskolen er anklaget for blandt andet at have givet alle sine elever en stor ekstra hånd i 2016 og 2017 i form af ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven. 

Indtil nu har den nu tidligere ledelse på Søndervangskolen i Aarhus erkendt, at man gav ekstra tid ved læse- og retskrivningsprøven i 2016 - men ledelsen har fastholdt, at man højst gav én elev uberettiget ekstra tid året efter.

Men det stemmer ikke overens med ny dokumentation, som Folkeskolen er i besiddelse af.

Folkeskolen  har fået aktindsigt i data om klokkeslættet for, hvornår hver af skolens elever har foretaget deres første og sidste besvarelse af opgaver ved hver af de digitale selvrettende prøver på skolen i perioden 2016-2021.

Lærere: Sådan hemmeligholdt Søndervangskolen snyd med ekstra tid 

Data giver derfor indsigt i, hvor lang tid der er gået mellem, at eleverne har svaret på deres første opgave i hver af prøverne, og hvornår de sidste gang har svaret på en opgave.

Dermed er Folkeskolen i besiddelse af de data, som kan give de svar, som Aarhus Kommune tilbage i 2017 konkluderede, man nok aldrig nogensinde ville kunne få.

Det er de informationer, der meget kraftigt indikerer, at samtlige afgangselever i 2016 ikke blot fik ekstra tid til de to danskprøver, læse- og retskrivningsprøven, men også ved de øvrige digitale selvrettende prøver, som det år udgjorde den faste prøve 'matematik uden hjælpemidler' og udtræksprøven skriftlig biologi.

Lærere på aarhusiansk successkole: Vi blev presset til at fuske

Folkeskolens gennemgang af de mange data viser, at langt hovedparten af eleverne brugte mere end den almindeligt tilladte tid ved alle fire digitale, selvrettende prøver (se det samlede overblik i tabellen nederst i artiklen).

Data viser tilmed, at tre elever ved læseprøven og én elev ved retskrivningsprøven brugte længere tid, end den ekstra tid, skolelederen lovligt kan gives kan give elever med psykiske eller fysiske funktionsnedsættelser, henholdsvis 15 og 30 minutter.

Første dokumentation for beskyldningerne om snyd i 2017

Data dokumenterer også, at alle 29 elever året efter i 2017 fik forlænget tid til læse- og retskrivningsprøven, hvilket flere lærere også tidligere har bekræftet over for blandt andet Folkeskolen.

Beskyldningerne er blevet afvist af både den nu tidligere skoleleder Rani Hørlyck og også af flere tidligere elever.

Så tynd er forvaltningens redegørelse: Mangler svar på en række forhold 

Overfor forvaltningen skrev Rani Hørlyck tilbage i sommeren 2017, at der kun var tvivl om, hvorvidt én af skolens elever havde fået uberettiget ekstra tid. En forklaring, hun siden har holdt fast i.

Men ifølge data fra styrelsen viser logfilerne fra elevernes prøveforløb ved begge prøver, at samtlige elever brugte mere end de tilladte 30 minutter til læseprøven og mere end den tilladte time til retskrivningsprøven.

Hver tredje elev brugte ekstra tid i 2018

Folkeskolen har kendskab til, at mindst én af skolens lærere allerede under afviklingen af de to danskprøver gør Rani Hørlyck opmærksom på, at eleverne igen har fået ekstra tid.

Data viser, at der dagen efter ved prøven i 'matematik under hjælpemidler' herefter kun er to elever, der brugte mere end den tilladte time. Og ved den skriftlige biologiprøve ugen efter, er der ingen elever, der længere end den tilladte tid.

Ministeriet kræver Søndervangskolens millionpræmie returneret

De nye data viser generelt, at betydeligt færre af skolens elever siden læse- og retskrivningsprøven i 2017 har fået forlænget tid ved de selvrettende, skriftlige prøver.

Dog brugte hver tredje Søndervangselev i 2018 længere tid end det normalt tilladte ved læse- og retskrivningsprøven. Og hver fjerde elev brugte længere tid ved prøven i 'matematik uden hjælpemidler'.

Skolen modtog det år en præmie på 1,3 million kroner. som en del af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens præmiepulje for sine karakterer i dansk og matematik.

Penge, som Aarhus Kommune nu skal betale tilbage til ministeriet. 

Forvaltning afventer egen analyse

Aarhus Kommune har hidtil hævdet, at det ikke har været muligt at skaffe oplysninger om, hvor længe eleverne har brugt på deres prøver. 

Forklaringen har været, at Søndervangskolen dengang brugte Apple-produkter, som forvaltningen "ikke har adgang til".

Folkeskolen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra tidligere skoleleder Rani Hørlyck. Ved redaktionens deadline er hun ikke vendt tilbage.

Sådan skrev Søndervangskolens ledelse til lærerne efter en eksamen uden karakterstigning

Redaktionen har også bedt Aarhus Kommune kommentere på de nye oplysninger i sagen, og på hvorfor kommunen ikke tidligere har haft mulighed for at skaffe oplysningerne.

Kommunen oplyser, at man for nyligt har modtaget data om prøveforløbene  fra Styrelsen for It og Læring, men at man først ønsker at udtale sig, når man har haft tid til selv at analysere data.