Det er nu lykkedes Folkeskolen at få indsigt i data fra de skriftlige prøver på Søndervangskolen. Data dokumenterer, at eleverne på Søndervangskolen både i 2016 og 2017 fik ekstra tid ved flere af deres skriftlige prøver.
Det er nu lykkedes Folkeskolen at få indsigt i data fra de skriftlige prøver på Søndervangskolen. Data dokumenterer, at eleverne på Søndervangskolen både i 2016 og 2017 fik ekstra tid ved flere af deres skriftlige prøver.

Dokumentation: Søndervangskolens elever fik ekstra tid ved danskprøver i 2017 – og ved alle selvrettende prøver i 2016

Søndervangskolens afgangselever fik ikke kun ekstra tid til læseprøven, men også til matematik- og biologieksamen i 2016, afslører en ny aktindsigt i de officielle prøveforløbsrapporter. Data dokumenterer også, at alle elever fik ekstra tid til danskprøver i 2017.

Publiceret

De nye oplysninger

Folkeskolen har fået aktindsigt i data fra de såkaldteprøveforløbsrapporter, som blandt andet indeholder registrering af,hvornår hver af skolens elever har foretaget deres første og sidstebesvarelse ved de digitale selvrettende prøver. Aktindsigten kommerfra Styrelsen for It og Læring (Stil), som er ansvarlig fortestogprøver.dk, som er det system, eleverne logger på for atgennemføre prøverne. Redaktionen har fået aktindsigt i alledigitale, selvrettende prøver i årene 2016-2021.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Søndervangskolen er anklaget for blandt andet at have givet alle sine elever en stor ekstra hånd i 2016 og 2017 i form af ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven. 

Indtil nu har den nu tidligere ledelse på Søndervangskolen i Aarhus erkendt, at man gav ekstra tid ved læse- og retskrivningsprøven i 2016 - men ledelsen har fastholdt, at man højst gav én elev uberettiget ekstra tid året efter.

Men det stemmer ikke overens med ny dokumentation, som Folkeskolen er i besiddelse af.

Folkeskolen  har fået aktindsigt i data om klokkeslættet for, hvornår hver af skolens elever har foretaget deres første og sidste besvarelse af opgaver ved hver af de digitale selvrettende prøver på skolen i perioden 2016-2021.

Data giver derfor indsigt i, hvor lang tid der er gået mellem, at eleverne har svaret på deres første opgave i hver af prøverne, og hvornår de sidste gang har svaret på en opgave.

Dermed er Folkeskolen i besiddelse af de data, som kan give de svar, som Aarhus Kommune tilbage i 2017 konkluderede, man nok aldrig nogensinde ville kunne få.

Det er de informationer, der meget kraftigt indikerer, at samtlige afgangselever i 2016 ikke blot fik ekstra tid til de to danskprøver, læse- og retskrivningsprøven, men også ved de øvrige digitale selvrettende prøver, som det år udgjorde den faste prøve 'matematik uden hjælpemidler' og udtræksprøven skriftlig biologi.

De nye data viser generelt, at betydeligt færre af skolens elever siden læse- og retskrivningsprøven i 2017 har fået forlænget tid ved de selvrettende, skriftlige prøver.

Dog brugte hver tredje Søndervangselev i 2018 længere tid end det normalt tilladte ved læse- og retskrivningsprøven. Og hver fjerde elev brugte længere tid ved prøven i 'matematik uden hjælpemidler'.

Skolen modtog det år en præmie på 1,3 million kroner. som en del af daværende statsminister Lars Løkke Rasmussens præmiepulje for sine karakterer i dansk og matematik.

Penge, som Aarhus Kommune nu skal betale tilbage til ministeriet. 

Forvaltning afventer egen analyse

Aarhus Kommune har hidtil hævdet, at det ikke har været muligt at skaffe oplysninger om, hvor længe eleverne har brugt på deres prøver. 

Forklaringen har været, at Søndervangskolen dengang brugte Apple-produkter, som forvaltningen "ikke har adgang til".

Folkeskolen har forgæves forsøgt at få en kommentar fra tidligere skoleleder Rani Hørlyck. Ved redaktionens deadline er hun ikke vendt tilbage.

Redaktionen har også bedt Aarhus Kommune kommentere på de nye oplysninger i sagen, og på hvorfor kommunen ikke tidligere har haft mulighed for at skaffe oplysningerne.

Kommunen oplyser, at man for nyligt har modtaget data om prøveforløbene  fra Styrelsen for It og Læring, men at man først ønsker at udtale sig, når man har haft tid til selv at analysere data.

Powered by Labrador CMS