Ifølge børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen skal undersøgelsen af forvaltningens rolle i sagen om Søndervangskolen begrænses til at gå tilbage til 1. december 2018.
Ifølge børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen skal undersøgelsen af forvaltningens rolle i sagen om Søndervangskolen begrænses til at gå tilbage til 1. december 2018.

Søndervangskolen: Aarhus-politikere kritiserer, at uvildig undersøgelse ikke skal afdække hele perioden

Aarhus Kommune har valgt at udvide den kommende uvildige undersøgelse af muligt snyd og dårligt arbejdsmiljø på Søndervangskolen til også at omfatte kommunens håndtering af sagerne. Men den del af undersøgelsen skal kun gå tre år tilbage.

Publiceret Senest opdateret

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Et endnu unavngivet konsulentfirma skal kigge Aarhus kommunes tilsyn med den meget omtalet folkeskole Søndervangskolen efter i sømmene.

Det slog Aarhus Kommune fast i en pressemeddelelse dagen efter, at Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) under Børne- og Undervisningsministeriet i klare vendinger bad Aarhus Kommune udvide den kommende uvildige undersøgelse af Søndervangskolen til også at omfatte "kommunens samlede håndtering af sagen".

Konsulentfirmaet skal undersøge, hvad tilsynet med skolen har omfattet, hvordan det er udført, og om det har været tilstrækkeligt, lød det i pressemeddelelsen. Men mens undersøgelsen af forhold på Søndervangskolen skal gå helt tilbage til 2016, var det ikke præciseret, hvor langt tilbage i tiden konsulentfirmaet skal gå, når det angår kommunens håndtering.

Så tynd er forvaltningens redegørelse: Mangler svar på en række forhold 

Skal ikke gå længere tilbage end december 2018

Og det viser sig, at konsulentfirmaet ikke vil blive bedt om at gå lige så langt tilbage i sin undersøgelse af forvaltningen. Det har børn og unge-direktør Martin Østergaard Christensen tidligere sagt til Jyllands-Posten. Her slår han fast, at undersøgelsen alene skal omfatte den periode, han har siddet som direktør i kommunen, og det har han siden 1. december 2018.

Hvorfor mener du, at undersøgelsen af forvaltningens håndtering alene skal undersøge den periode, hvor du har været ansat som direktør for børn og unge-forvaltningen?

"Det er det, der er aftalt med vores politikere og med vores rådmand. Konklusionen på de tidligere undersøgelser er jo ret klare om, at der blev begået fejl fra skoleledelsens side, og at der derfor blev gennemført et skærpet tilsyn og udtalt kritik af de fejl, der er blevet lavet på skolen. Og når jeg kigger tilbage, har vi også fejlet ved manglende af information af politikerne", siger han og tilføjer:

"Vi ved godt, at de fejl er sket, og de ting er egentlig velbelyst. Så jeg har sagt til politikerne, at vi er velvidende om, at der er blevet begået fejl, så nu skal vi finde ud af, hvordan det peger både frem mod en tilsynspraksis og en informationspraksis, som vi alle kan lære noget af".

Kommune: Et muligt tilsyn med 2018-prøver må have fundet sted før prøverne

Ingen dokumentation for tilsyn

Dermed ligger det ikke i kortene, at konsulentfirmaet skal undersøge, hvorvidt forvaltningen rent faktisk foretog et skærpet tilsyn sted ved prøverne i 2018, ligesom forvaltningens undersøgelse tilbage i 2017 heller ikke er planlagt til at indgå i undersøgelsen.

Der er ellers omgærdet med mystik, hvorvidt kommunen førte tilsyn med skolens prøver i 2018, som daværende områdechef Kurt Kristensen havde bebudet. Forvaltningen har erkendt, at man ikke har dokumentation for, om tilsynet fandt sted. Og forvirringen bliver endnu  større af, at skolens ledelse i en redegørelse til forvaltningen har skrevet, at Kurt Kristensen fulgte op på prøverne med ledelsen mundtligt. Men det må i givet fald være skulle i så fald være sket på et tidspunkt, hvor Kurt Kristensen ikke længere var ansat. Han gik nemlig på pension i marts det år.

Her er kommunens svar: Ved ikke, om der blev ført tilsyn med Søndervangskolen som lovet i 2018

Heller ingen afklaring af undersøgelsen, der aldrig kunne afklares

Hvis konsulentfirmaet alene skal forholde sig til den periode, Martin Østergaard Christensen har været direktør for børn og unge-forvaltningen, bliver forvaltningens rolle i 2017 heller ikke gransket. Det var det år, hvor kommunen første gang blev bekendt med anklagerne om snyd ved skolens afgangsprøver.

Forvaltningen opgav dengang at finde svar på, om alle skolens afgangselever i strid med reglerne havde fået forlænget tid ved læse- og retskrivningsprøvenprøven i 2017. Ifølge forvaltningen fordi prøven blev gennemført på Apple-produkter, som forvaltningen ikke har adgang til. 

Folkeskolen er ellers i besiddelse af materiale, der viser, at områdechef Kurt Kristensen dengang fik oversendt en gennemgang af elevernes prøveforløb med prøvens tekniske start- og sluttidspunkt for hver af skolens elever.

Aarhus Kommune: Ekslærere må deltage i uvildig undersøgelse, som også skal kigge på forvaltningen

Direktør: Mange er her ikke længere

Martin Østergaard Christensen mener dog ikke, at man står tilbage med afgørende spørgsmål om forvaltningens håndtering, før han startede i sin nuværende stilling.

Man har blandt andet ikke kunnet finde dokumentation for, om tilsynet ved prøverne i 2018 egentlig fandt sted. Vil det ikke være oplagt at finde ud af, om det rent faktisk skete?

"Vi har fået bekræftet, at daværende områdechef på forhånd ville have tilsendt dokumentation for, hvilke elever der skulle fritages for testene, og hvem der skulle op til prøverne på særlige vilkår. Det er jo det tilsyn, der er blevet ført. Nu skal vi have undersøgt, om tilsynet - imens jeg har været der - har været tilstrækkeligt".

Lærere på Søndervangskolen i fælles udtalelse: Utrygt når ledelsen stadig er her

Daværende områdechef havde også bebudet, at der skulle udarbejdes en rapport efter prøverne, men den forelægger ingen steder. Er det ikke oplagt at finde ud af, om det er udtryk for, at der ikke var noget tilsyn?

"Det, vi har fundet ud af, er, at hvis tilsynet ikke har medført en tilstand, hvor alting er blevet gennemført efter reglerne, så må vi kigge på det fremadrettet".

"Det er så lang tid siden, at mange af de mennesker, der var under tilsynspraksissen dengang, ikke er her længere. Derfor er det min vurdering, at det er under min ledelse, at vi vurderer, om tilsynet er tilstrækkeligt, og det er også under mit ansvar, at vi skal finde ud af, om vi skal gøre tingene anderledes".

V og K: Hele sagen skal afdækkes

Martin Østergaard Christensens udmelding får kritik af både Venstre og de Konservative i Aarhus.

Det konservative byrådsmedlem Mette Skautrup mener, at det er helt afgørende, at hele kommunens håndtering afdækkes.

"Selvfølgelig skal man kigge på det hele. Man kan ikke bare sige, at vi kigger fra en bestemt dato. Det er ikke troværdigt", siger hun.

Hvad siger det dig om forvaltningens håndteringen, at man i dag fx ikke kan sige, om der rent faktisk var et skærpet tilsyn i 2018?

"Det siger mig, at der er nogle afgørende huller i forvaltningens redegørelse, og derfor er det også vigtigt, at vi får hele historikken med. Hvordan skal vi ellers lære af situationen?", siger Mette Skautrup.

Fortalte ikke tilsynsfolk om mistanken om eksamenssnyd

Medlem af børn og unge-udvalget for Venstre Hans Skou kan godt se argumentet for alene at undersøge perioden under den nuværende børn og unge-direktør. Alligevel mener han, at det er afgørende at få vished om hele perioden for at kunne genskabe tilliden til både Søndervangskolen og Aarhus Kommune.

"Ud fra en ansvarsbetragtning kan jeg godt se logikken i at få undersøgt perioden under Martin Østergaard Christensen, og så ligger der også et hensyn i forhold til at få ageret her og nu, fordi vi lige nu har en skole med elever, lærere, ledelse og forældre, som er pressede. Men jeg har samtidig en helt klar forventning om, at konsulentfirmaet og forvaltningen vil medtage forhold forud for 2018, hvis det er relevant", siger han.

Hans Skou opfordrer til, at flest mulig melder sig på banen i den uvildige afdækning.

"Jeg har tillid til undersøgelsen, fordi vi fik lagt ind, at alle kan høres. Så jeg opfordrer til, at man tager fat i konsulentfirmaet. Og det er uanset, om man ligger inde med informationer, som daterer sig til før december 2018 eller efter. Vi er afhængige af, at alle fortæller deres historie. Og man må også meget gerne henvende sig direkte til os politikere", siger han.

Tendens til at lukke sig om sig selv

Ifølge Hans Skou er den fulde historie helt afgørende for, at der fortsat kan være tillid til folkeskolen og landets næststørste kommune.

"Vi har måske et system, der har tendens til at lukke sig om sig selv. Det går ikke. Det her handler jo i den sidste ende om tilliden til folkeskolen, og at man ikke gør de børn en bjørnetjeneste, og at vi har en forvaltning, der tager ordentlig hånd, hvis der opstår sager", siger han.

Lærerforeningen: Lærerne skal kunne tale helt frit - men det bliver ikke nemt

Også formand for Århus Lærerforening Dorthe Ryom Fisker mener, at der er behov for at få undersøgt hele perioden.

"Jeg har en klar forventning om, at alt skal frem i lyset", siger hun.

Direktør: Potentiel info om mistænkelig tilsynspraksis kan indgå

Martin Østergaard Christensen siger, at deltagerne i undersøgelsen gerne må pege på forvaltningens håndtering før december 2018, hvis de har oplevet noget "mistænkeligt".

"Vi ved godt, at der er begået fejl, og det skal vi jo selvfølgelig have rettet. Det er ikke, fordi vi ser bort fra de fejl, der er blevet begået i sin tid. Det er dem, vi reagerer på. Så de bliver selvfølgelig taget med. Hvis der er medarbejdere, der påpeger, at der har været en mistænkelig tilsynspraksis, så kommer deres information også med", siger han.

Ministeriet: Aarhus Kommunes håndtering bør også kigges efter i sømmene

Børn og unge-direktøren oplyser, at det stadig er ambitionen, at det vil være muligt at sætte navn på det konsulentfirma, der skal foretage den uvildige undersøgelse, i denne her uge.

Han fortæller desuden, at det er håbet, at undersøgelsen kan gennemføres i den sidste halvdel af november. 

Powered by Labrador CMS