Efter en tur til London, hvor Søndervangskolen optrådte ved et arrangement som Apple-skole, gik lærer Martin Haaning til skolelederen og gjorde opmærksom på, at han ikke ville forbindes med de store bilag fra hotellets bar, for det var vicelederen, der havde købt champagne til sig selv og Martin Haanings gode ven og kollega. Først tre år senere har han opdaget, at vicelederen sagde til kollegaen, at Martin Haaning havde beskyldt hende for kun at tage med til London for at gå på druk.
Efter en tur til London, hvor Søndervangskolen optrådte ved et arrangement som Apple-skole, gik lærer Martin Haaning til skolelederen og gjorde opmærksom på, at han ikke ville forbindes med de store bilag fra hotellets bar, for det var vicelederen, der havde købt champagne til sig selv og Martin Haanings gode ven og kollega. Først tre år senere har han opdaget, at vicelederen sagde til kollegaen, at Martin Haaning havde beskyldt hende for kun at tage med til London for at gå på druk.

Lærere: Ledelsen styrer via frygt og belønning

Søndervangskolen i Aarhus bliver anklaget for at have snydt sig til et højere karaktergennemsnit gennem en årrække. Medarbejderne har medvirket til fifleriet, og forklaringen er ifølge nuværende og tidligere ansatte en ledelse, der styrer med repressalier og belønning.

Publiceret Senest opdateret

Lærerflugt

Folkeskolens kilder påpeger, at der i årevis har væretmeget udskiftning på skolen, fordi de ansatte enten selv søger væk,eller fordi ledelsen på denne ene eller anden måde søger for atskaffe sig af med ansatte, der forholder sig kritisk til ledelsensmåde at drive skolen på.

Folkeskolen er i besiddelse af et dokument fra 2019,hvor forvaltningen har trukket tal for personaleudskiftningen påskolen. Fra 2014 til og med 2018 stopper der hvert år i snit tæt på22 procent, og hvert år er udskiftningen større end gennemsnittetfor resten af kommunens skoler. Det er 4 procentpoint mere end detsamlede gennemsnit for kommunens skoler. Ifølge redaktionensoplysninger er der alene i år fratrådt seks lærere.

Sådan har Folkeskolen afdækketsagen

Folkeskolens journalist er i besiddelse af dedokumenter, som Børn og Unge-forvaltningen i Aarhus Kommune harjournaliseret i forbindelse med undersøgelse af anklagerne fraMartin Haaning i 2019. Dokumenterne dækker også en undersøgelseforetaget af kommunen i 2017, hvor man undersøgte, om der påulovligvis var givet ekstra tid til læse- og retskrivningsprøven toår i træk. Folkeskolen har desuden fåetaktindsigt i Martin Haanings personalemappe for at få kendskab tileventuelt miskrediterende sager mod den tidligere lærer påSøndervangskolen. Heri kan det læses, at skolen og Martin Haaning ien mailkorrespondance indgår en aftale om, at han efter sinopsigelse ikke "vil (…) kontakte forældre, elever eller personale"hverken under eller efter sin opsigelsesperiode. I samme mailunderstreges det, at "herværende mail er som sådan ikke en aftale -men udtryk for en gensidig forståelse om fremadrettetsamarbejde".

Folkeskolen har været i kontakt med 20 nuværendeeller tidligere medarbejdere på Søndervangskolen, som alle harværet ansat på under skolens nuværende ledelse. Ikke alle kildernehar selv været førstehåndskilde på forhold vedrørende skolensafvikling af prøver ved Folkeskolens Afgangseksamen. Redaktionen erblevet præsenteret for en lang række klager mod skolens ledelse,som vi efterfølgende har efterprøvet hos andre kilder. I artiklenvideregives alene anklager, hvor det har været muligt at findepersoner, som selv har oplevet, at det påståede har fundetsted.

Bemærk

Denne artikel er flyttet fra en tidligere version af folkeskolen.dk, og det kan medføre nogle mangler i bl.a. layout, billeder og billedbeskæring, ligesom det desværre ikke har været teknisk muligt at overføre eventuelle kommentarer under artiklen.

Søndervangskolens ledelse praktiserer en ledelse med repressalier, manipulation og goder.

Sådan lyder nye anklager fra 20 nuværende og tidligere ansatte på den kendte Aarhusskole, der i årevis er blevet betragtet som foregangsskole for sin evne til at løfte tosprogede elever.

Søndervangskolen har i flere tilfælde bøjet prøvereglerne i en sådan grad, at det kan karakteriseres som direkte snyd, for at opnå højere karakterer. Snyderiet har ifølge en tidligere tillidsrepræsentant "været kendt både blandt lærerne på skolen og andre steder i byen".

Alligevel er det i stort omfang lykkedes at holde tæt. Hovedårsagen er ifølge flere af kilderne, at skolen ledes på en måde, som sætter kritiske røster skakmat.

I udskolingsafdelingen har ledelsen holdt en mindre gruppe lærere meget tæt på sig. Ifølge en kilde tæt på ledelsen har nogle af medarbejdere betegnet det tætte samarbejde med ledelsen som "alliancen".

Folkeskolen har både været i kontakt med lærere, der angiver at have været en del af alliancen og lærere, der ikke har. Fra begge lejre lyder det, at det er forbundet med særlige privileger at være tæt på ledelsen i form eksempelvis stor frihed til at vælge arbejdsopgaver samt fleksible muligheder til at holde fri, når det ønskes.

Det er blandt andet sket for Martin Haaning, der ellers i en årrække var en af de lærere, der var helt tæt på ledelsen.

Efter en tur til London, hvor Søndervangskolen optrådte ved et arrangement som Apple-skole, gik Martin Haaning til skolelederen og gjorde opmærksom på, at han ikke ville forbindes med de store bilag fra hotellets bar, for det var vicelederen, der havde købt champagne til sig selv og Martin Haanings gode ven og kollega.

"Da vi kommer hjem fra London, går jeg ind til skolelederen og siger, at hvis den administrative leder undrer sig over nogle store bilag fra hotellets bar, så vil jeg ikke forbindes med det. Jeg vidste, at vicelederen havde købt øl og champagne i baren til sig selv og min kollega den sidste aften, og vi boede på et firestjernet hotel i midten af London, så det giver sig selv, at det ikke var helt billigt. Men den måtte lederen tage med vicelederen, sagde jeg. Jeg sagde, at jeg syntes, at det var spild af offentlige midler", siger Martin Haaning og forklarer, at det ikke var første gang, at han var utilfreds med vicelederens brug af skolens penge.

"Derfor følte jeg, at jeg måtte begynde at adressere problemet højere oppe", tilføjer han.

Tre år efter har Martin Haaning fundet ud af, at hans kritik af vicelederen blev forandret til en anklage rettet direkte mod hans kollega og gode ven.

"Jeg har for nyligt fundet ud af, at vicelederen efterfølgende gik til min kollega og sagde, at jeg havde anklaget hende for kun at have været med på turen for at gå på druk. Vicelederen sagde tilmed, at min kollega ikke skulle tale med mig om det, fordi han nok skulle håndtere sagen med mig. Men det var slet ikke det, jeg sagde, og det kunne jeg aldrig finde på. Kollegaen var og er min gode ven gennem mange mange år. Vi har været kolleger før Søndervangskolen, og det var i øvrigt mig, der anbefalede at ansætte hende på skolen og jo også mig selv, der bad hende tage med til London. Men hun har siden troet det værste om mig, og det gjorde, at vi ikke talte sammen i flere år", siger han.

Martin Haaning stoppede på skolen i 2019 efter pres fra ledelsen.

Tillidsrepræsentant også udsat for rygter

Martin Haaning er ikke den eneste, der har oplevet, at ledelsen har skabt forkerte fortællinger om dem. Også tidligere lærer og tillidsrepræsentant på skolen indtil 2019 Pia Moelsby har oplevet, at ledelsen med usande rygter lykkedes med at skabe splid i lærergruppen.

"Ledelsen besluttede på et tidspunkt at rykke en pædagog fra udskolingen ned i indskolingen. Det var en meget upopulær beslutning blandt mange af lærerne. Siden har jeg fundet ud af, at ledelsen spredte et rygte om, at det var mit forslag", siger Pia Moelsby.

En kilde fortæller også, at vedkommende af ledelsen blev opfordret til overfor forvaltningen at pege på Pia Moelsby som årsag til arbejdsmiljøproblemer i udskolingen.

Onsdag udtalte Pia Moelsby til Folkeskolen, at hun i sin tid på Søndervangskolen oplevede, at skolens ledelse generelt konstruerede en virkelighed og fortælling, som det var påkrævet, at man købte ind på.

"Det gjorde det enormt vanskeligt at udføre rollen som tillidsrepræsentant. Man vidste aldrig, hvilket ben man skulle stå på", siger hun og fortæller, at hun forlod Søndervangskolen på grund af ledelsen, og fordi hun oplevede, at forvaltningen ikke reagererede tilstrækkeligt på henvendelser fra flere lærere igennem årene.

Følte sig udnyttet af ledelsen

Samme oplevelse havde Vibeke Lindhøj Cappelen, som var tillidsrepræsentant på skolen indtil 2015, hvor hun valgte at forlade skolen på grund af ledelsen.

"Det var enormt svært at forholde sig til de meldinger, der kom fra ledelsen, fordi de talte ind i en illusion. De gør det så overbevisende, at det ofte først er, når man kommer hjem, at man kan se det. Det var enormt svært, og det gjorde også, at jeg ikke følte, at jeg gjorde mit arbejde som tillidsrepræsentant godt nok. Jeg følte ikke, at jeg slog til, men jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle gøre", siger hun.

Det skete samtidig med, at hun oplevede, at ledelsen udadtil udnyttede hendes rolle som tillidsrepræsentant til at legitimere ledelsens beslutninger.

"Det gjorde, at skolelederen kunne sige: 'Det er lavet i samarbejde med jeres tillidsrepræsentant', hvis der skulle være nogen, der stillede spørgsmålstegn ved beslutningen. Men virkeligheden var, at jeg hverken kunne sige til eller fra, fordi tingene var bestemt på forhånd".

Det vanskelige forhold til ledelsen gjorde, at Vibeke Lindhøj Cappelen dagligt følte sig nødsaget til at have timelange telefonsamtaler med skolens arbejdsmiljørepræsentant efter arbejde.

"Vi brugte timer hver dag i telefonen for at støtte og hjælpe hinanden for at finde hoved og hale i det spind, vi vidste vi var inde i. Det var ikke noget, vi vidste i starten, men det fandt vi ud af med årene".

Stor lærerflugt

En anden, som har oplevet at blive presset til at stoppe på skolen, er Michael Kjær. I starten af sin tid på skolen oplevede han at modtage store roser fra ledelsen, da hans klasse opnåede gode karakterer i hans fag til afgangsprøven.

"Derefter får jeg nærmest totalt min vilje i et stykke tid. Jeg kunne få lov til alt, jeg bad om, og det var mig, der bliver fremhævet og brugt til forskellige ting. Og da Villy Søvndal skal besøge skolen, er det min undervisning, han skal deltage i", fortæller han.

Ledelsens positive opmærksomhed ophørte dog i takt med, at Michael Kjær begyndte at stille kritiske spørgsmål.

"Jeg syntes, at der var alt for meget teaching to the test, og at eleverne generelt skal lære, hvad de skal sige. Det var udenadslære, og sådan var det også til eksamen, hvor de nærmest kommer ind og siger det samme alle sammen".

'Er du sikker på, at du er det rigtige sted?'

Det førte til, at han i 2013 en dag blev bedt om kort at komme ind til en snak med ledelsen.

"Her spørger de mig så: 'Er du sikker på, at du er det rigtige sted?' Og så spørger jeg overrasket, om de vil af med mig. Hertil får jeg at vide, at det skulle jeg overhovedet ikke tro, og at det er hysterisk af mig, at jeg kunne tro det".

På et møde nogle få uger efter gør ledelsen det dog klart, at de ikke længere ønsker Michael Kjær på skolen, og det får ham til kort efter til at søge væk.

Lærerforening bekræfter betydeligt antal sager

I Århus Lærerforening bekræfter formand Dorthe Ryom Fisker, at der har været en række personsager, som har handlet om det psykiske arbejdsmiljø på Søndervangskolen.

"Vi kan bekræfte, at vi over en længere periode har et antal sager af forskelligt indhold, som alle er inden for kategorien arbejdsmiljø", siger hun.

Har I gjort nok for at gøre opmærksom på, at der på Søndervangskolen har været en række sager om arbejdsmiljøet?

"Vi har gjort alt, hvad vi kunne, og vi følger løbende med i alle de data, vi har om arbejdsmiljøet på skolen, ligesom vi også gør det med alle andre skoler. Hver gang der kommer en henvendelse, laver vi et notat på det. Derudover følger vi nøje med i alle arbejdsmiljøvurderinger (AVP) og Social Kapital-målinger, og vigtigst af alt har vi løbende dialog med tillidsrepræsentanterne".

Folkeskolen har været i kontakt med skoleleder på Søndervangskolen Rani Hørlyck, og ledelsen ønsker ikke at udtale sig på nuværende tidspunkt.

Powered by Labrador CMS